Efterföljelse betyder att vi ska följa Herren Jesus Kristus

Efterföljelse betyder att vi ska följa Herren Jesus Kristus

Idag, 6:e söndagen efter Trefaldighet, handlar texterna om bland annat efterföljelse, som i sig betyder att vi har att följa Herren Jesu Kristi fotspår, vilket förutsätter att vi vet vad han säger och har gjort under sin tid här på jorden. Texter är hämtade från: Tredje Mosebok 19:1-2 och 13-18, Första Petrus brev 1:13-16 samt Matteus evangelium 5:20-26.

I 3:e Mosebok kan vi läsa: Herren talade till Mose: Säg till Israels hela menighet: Ni skall vara heliga, ty jag, Herren, er Gud, är helig… Du skall inte tilltvinga dig något av din nästa eller beröva honom något. Du skall inte hålla inne arbetarens lön över natten. Du skall inte förbanna en döv och inte lägga något i vägen för en blind så att han faller; du skall frukta din Gud. Jag är Herren. Ni skall inte handla orätt när ni dömer. Du skall varken gynna den fattige eller ta parti för den rike. Rättvist skall du döma din landsman. Du skall inte gå med förtal bland dina bröder, och du skall inte stå din nästa efter livet. Jag är Herren. Du skall inte bära agg mot din landsman utan tillrättavisa honom, så att du inte för hans skull drar skuld över dig. Du skall inte ta hämnd och inte hysa vrede mot någon i ditt folk, utan du skall älska din nästa som dig själv. Jag är Herren.

I första Petrus brev läser vi: Var därför beredda att bryta upp, och håll er vakna. Sätt allt ert hopp till den nåd som kommer er till del när Jesus Kristus uppenbaras. Ni är lydnadens barn, låt er inte styras av de begär som behärskade er medan ni ännu var okunniga. Lev ett alltigenom heligt liv, liksom han som har kallat er är helig. Det står ju skrivet: Ni skall vara heliga, ty jag är helig.

Matteus berättar om när Jesus sade: Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariséernas, så kommer ni inte in i himmelriket. Ni har hört att det blev sagt till fäderna: Du skall inte dräpa; den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er: den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom, och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet, och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig, så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom; kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg, så att han inte överlämnar dig åt domaren och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse. Sannerligen, du slipper inte ut förrän du har betalt till sista öret.

Texterna sammantaget handlar alltså om hur vi ska förhålla oss som Kristi efterföljare, och om hur viktigt det är att alltid hålla sig till Guds Ord och de anvisningar som Jesus gett oss. Vi kan alltså inte agera som om vi vore utan angivna direktiv och ska därför inte i något fall agera egoistiskt, utan alltid med hänsyn till vad Gud faktiskt säger i sitt heliga Ord. Agerar vi utifrån oss själva innebär det att vi bryter vårt förhållande till vår Skapare och Gud. I denna tid som vi lever i är det än mer angeläget att vara observant på vad Guds Ord säger, eftersom vi blir bombarderade med direkta lögner och falsk information som hör mer till den Onde och hans önskningar, än vad det gör till det Jesus en gång sagt och gjort. Ifall vi kristna väljer att följa lögnerna innebär det att vi även lämnat vår tillhörighet med det himmelska riket och vårt eviga liv. Därför är det än mer deprimerande att läsa om det som vår svenska kyrkas nuvarande ledning påstår är rätt och riktigt. Hur kan de överhuvudtaget gå ut med information om att vi ska samverka med religionen Islam, som inte har något med kristendom att göra?

Om vi har intentionen att en gång få närvara tillsammans med Herren Jesus innebär det, enligt de Bibliska texterna, att vi ska vara heliga, liksom Gud är helig. Vi ska vara beredda att bryta upp och alltid hålla oss vakna, enligt Petrus som själv bedrog sin Herre och Gud, men som trots allt fick förlåtelse för sin synd. Vi måste alltid sätta vårt hopp till den nåd som kommer oss till del när Jesus Kristus uppenbaras, för vi är lydnadens barn och därför ska vi inte låta oss bli styrda av de begär som behärskade oss medan vi ännu var okunniga, säger Ordet. Lev ett alltigenom heligt liv, liksom Han som har kallat oss är helig. Det står ju skrivet: Ni skall vara heliga, ty jag är helig, avslutar Petrus sin uppmaning med. Om inte vår rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariséernas så kommer vi inte in i himlen, säger Jesus. Låt oss stå upp för sanningen och aldrig vika undan, trots hot och försök till manipulation.

Lämna ett svar