Rädsla har alltid varit ett fungerande vapen

Rädsla har alltid varit ett fungerande vapen

Föräldrarna visste att den rinnande ån i närheten av bostaden utgjorde en risk för barnen. Men eftersom de inte alltid kunde hålla uppsikt på barnen så använde de skrämseln så som vapen för att mota bort barnen från ett särskilt farligt område. Föräldrarna skrämde medvetet barnen från att våga närma sig det särskilda området, oftast med hänsyn till barnens välbefinnande och i direkt kärlek till sina barn.

Föräldrarna visste med andra ord att vi har ett hormon som skapar rädsla. Detta hormon finns inom oss alla och syftet med det är att värja oss som individer från faror som kunde utgöra ett direkt hot mot oss och skada oss allvarligt. Men hormonet kan även användas i större skala som vapen för att styra den stora massan dit man vill ha dem. Det finns en stor mängd exempel på sådant särskild inom områdena religion och socialt beteende.

Vi kan alla bli skrämda av specifika religiösa skäl. Vi kan bli rädda för att hamna i helvetet, om vi inte hör till en viss religiös gruppering eller för att vi utför något som är emot religionen. Vi kan även bli skrämda av media, byråkrater och politiker när de gång på gång påstår att vi håller på att förstöra vår jord, och att det farliga beror på att vi medvetet skapar exempelvis för höga CO²-halter i atmosfären. Att jorden kommer att gå under är budskap som har använts en mängd gånger i historien, av religiösa ledare liksom av samhälleliga myndigheter. Och som flockdjur reagerar vi oftast på skrämsel. Vi vill ju gärna tillhöra den utvalda skaran och värja oss från att tillhöra de förtappade. Oavsett orsak till skrämseln använder budbäraren medvetet vår hormonella funktion. De är väl medvetna om att det är ett säkert sätt att få folk att göra det man vill.

Läser vi Bibeln korrekt så kan vi snabbt upptäcka att Gud aldrig använder sig av vår hormonella funktion för att få oss att bli följsamma. Tvärtom avråder han oss från rädsla. I sitt första brev skriver aposteln Johannes:

Mina kära, sätt inte tro till alla andar utan pröva om de kommer från Gud, ty många falska profeter har gått ut i världen. Så kan ni se vilken ande som är Guds: varje ande som erkänner att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt är från Gud, men den ande som förnekar Jesus är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skall komma och som redan nu är i världen.

Men ni, mina barn, är från Gud, och ni har besegrat de falska profeterna, ty han som är i er är större än han som är i världen. De kommer från världen, och därför talar de som världen, och världen lyssnar på dem. Men vi kommer från Gud. Den som känner Gud, han lyssnar på oss; den som inte kommer från Gud, han lyssnar inte på oss. Så kan vi skilja mellan sanningens ande och villfarelsens ande.

Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra.

Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Han har gett oss sin ande, och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. Vi har sett och kan vittna om att Fadern har sänt sin son att rädda världen. Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom.

I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss: att vi kan vara frimodiga på domens dag, ty sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan, ty rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först älskade oss. Om någon säger: »Jag älskar Gud« men hatar sin broder, då ljuger han. Ty den som inte älskar sin broder, som han har sett, kan inte älska Gud, som han inte har sett. Och detta är det bud som han har gett oss: att den som älskar Gud också skall älska sin broder.

Den Gud som har skapat oss vet alltså att vi har lätt att falla till föga för irrationalitet och lyssna på falska profeter, som har ett syfte att gynna sig själva oftast genom att avklä dem redan svaga. Det handlar ofta om rika som roffar åt sig fast de skulle klara sig bra utan att fortsätta roffa åt sig andras egendom. Dessa falska som sprider splittring och har avsikten att förstöra för sina medmänniskor är barn till den onde. De nöjer sig inte med att själva utöva sin ondska, utan de vill gärna dra med sig så många som möjligt. De kan ofta helt öppet ljuga eller undanhåller sann information. Och de använder medvetet rädslan som ett vapen i syftet att gynna sig själva.

Men det onda kommer att drabba dem själva en dag. Ingen enda av dem kommer undan en rättmätig rättvisa, oavsett de äger världens alla pengar eller stor makt. Vår Herre och Gud kommer att gå tillrätta med varenda en av oss. Hans dom kommer att vara totalt rättvist, oavsett våra protester och försökt till att försvara oss. Tyvärr är det allt för många som kommer att gå förlorade, innan de upptäcker att deras rädsla har drivit dem i fel riktning. De har i sin svaghet tillåtit sig bli övertygade på direkt falska grunder. Hade de sökt svar i Guds Ord som är levande så hade många av dem kunnat avslöja dessa falska profeter. Det är aldrig försent att omvända sig, bara man gör det medan man ännu vandrar kvar i denna del av tillvaron!

Lämna ett svar