DEN HELIGE JOHANNES DÖPARENS DAG

DEN HELIGE JOHANNES DÖPARENS DAG

Hör på mig, ni fjärran länder, lyssna, ni avlägsna folk! Herren kallade mig redan i moderlivet, han nämnde mig vid namn redan i min mors sköte. Han gjorde min tunga till ett skarpt svärd och gömde mig under sin skyddande hand, han gjorde mig till en vass pil, som han förvarade i sitt koger (Jes. 49:1-2).

Profeten Jesajas uppmaning behövs idag, när allt fler blivit så rädda för allt som framförs i media, så att de i många fall valt att tappa sitt förnuft och t.o.m. slutat lita på att det finns en Skapare och Gud som vet vad som pågår, och som kommer att avslöja den stora lögnen som den onde planterat och försöker genomföra mot bättre vetande.

I Apostlagärningarna framför aposteln Paulus information om Johannes Döparen och hans specifika uppdrag! Paulus sade: Johannes dop var ett omvändelsedop, och han uppmanade folket att tro på den som skulle komma efter honom, det vill säga Jesus (Apg. 19:4).

Läkaren Lukas å sin sida återger i evangeliet (1:5-17) händelsen när Johannes föräldrar Sakarias och Elisabet fick veta att de ska bli föräldrar till ett mycket speciellt barn, ett barn som Gud utvalt och som ska utföra ett speciellt uppdrag. Lukas berättar:

På den tiden då Herodes var kung i Judéen fanns det i Avias avdelning en präst som hette Sakarias. Hans hustru härstammade från Aron och hette Elisabet. De var båda rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla Herrens bud och föreskrifter. De var barnlösa eftersom Elisabet var ofruktsam, och båda var till åren. En gång när turen hade kommit till hans avdelning och han fullgjorde sin prästtjänst inför Gud var det han som efter den sedvanliga lottningen bland prästerna skulle gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. Allt folket stod utanför och bad medan offret pågick. Då visade sig Herrens ängel för honom, till höger om rökelsealtaret. Sakarias blev förskräckt vid denna syn och fruktan föll över honom. Men ängeln sade till honom: »Var inte rädd, Sakarias, din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet skall föda en son åt dig, och du skall ge honom namnet Johannes. Han skall bli din glädje och fröjd, och många kommer att glädja sig över hans födelse. Ty han skall bli stor inför Herren; vin och starka drycker skall han aldrig dricka, han skall uppfyllas av helig ande redan i moderlivet, och han skall få många i Israel att vända tillbaka till Herren, deras Gud. Och han skall gå före honom med Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till deras barn och ge de ohörsamma ett rättfärdigt sinne, så att Herren får ett folk som är berett.«

Lämna ett svar