Babels torn och språkförbistringen

Babels torn och språkförbistringen

I 1 Mos 11:1-9 hittar vi berättelsen om människans övermod och deras försök att bygga ett torn som skulle nå upp till himlen. Moses berättar:

Hela jorden hade samma språk och samma ord. När människorna flyttade österut fann de en dal i Shinar där de bosatte sig. »Nu skall vi slå tegel och bränna det«, sade de till varandra. De använde tegel som byggsten, och som murbruk använde de beck. De sade: »Låt oss bygga en stad, med ett torn som når ända upp i himlen. Vårt namn blir känt, och vi slipper vara skingrade över hela jorden.« Då steg Herren ner för att se staden och tornet som människorna byggde. Herren sade: »De är ett enda folk och har alla samma språk. Detta är bara början. Nu är ingenting omöjligt för dem, vad de än föresätter sig. Låt oss stiga ner och skapa förvirring i deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger.« Och Herren skingrade dem från denna plats ut över hela jorden, och de slutade att bygga på staden. Därför kallas den Babel, ty där skapade Herren språkförbistringen på jorden, och därifrån skingrade han människorna ut över hela jorden.

Denna berättelse kan vara en myt men även en realitet eftersom den handlar om människas sanna natur och återkommande behov att ta makten och bli såsom gud. Att berättelsen är tusentals år gammal gör den inte inaktuell, tvärtom är den mer aktuell än någonsin tidigare. Det beror på den nya elit som kan kallas för teknokraterna. De är oftast människor med mycket pengar och makt. Under årtionden har de helt öppet påpekat att det finns för mycket människor på jorden. De anger även offentligt att det behövs en ny start för mänskligheten och den har kommit i och med den nya tekniken som revolutionerat världen. Artificiell intelligens är framtida teknik som kommer att innebära att större delen av jordens befolkning är helt obetydlig och till och med onödigt. Det nya kommer att styras av teknologin och teknokraterna är de människor som behövs och som kommer att ha en framtid.

Klaus Schwab, som är ordförande för World Economic Forum, talar ofta och gärna om den nya framtiden och säger exempelvis att vi vanliga inte kommer att behöva oroa oss för varken lön eller mat. Allt kommer att finnas tillgängligt. Om det handlar om en sanning eller om att de rikaste och mest mäktiga försöker få oss att tro på en fantasi vet jag inte. Däremot är det skrämmande att ta del av den planering som de presenterat i olika forum. Ett av organen som driver denna fråga är FN, alltså den organisation som en gång skapades för att värna fred på jorden. Deras agenda 2030 är intressant att ta del av, samtidigt som den är direkt skrämmande. Vad tror du?

Handlar det nya (Great RE:SET) om teknokraternas nya tillvaro eller handlar det om samma tema som bygget av Babels torn en gång handlade om?

Lämna ett svar