Visheten som värn mot det onda

Visheten som värn mot det onda

Min son, om du tar emot mina ord och bevarar mina bud inom dig, så att du lyssnar till visheten och öppnar ditt hjärta för insikten, om du ropar på klokheten och kallar på insikten, om du söker henne som man söker silver, letar som efter en skatt, då skall du förstå vad gudsfruktan är och vinna kunskap om Gud. Ty det är Herren som skänker vishet, från hans mun kommer kunskap och insikt. Han har framgång i beredskap åt den redlige, han är den oförvitliges sköld, han vakar över det rättas vägar och skyddar sina trognas stigar. Då skall du inse vad rättfärdighet, rätt och redbarhet är, det godas alla vägar.

Visheten skall fylla ditt hjärta och kunskapen ge dig glädje, klokheten skall värna dig och insikten beskydda dig. Hon skall rädda dig från det ondas väg, från dem som förvränger sanningen, som lämnar den rätta vägen och vandrar på mörkrets stigar, som gör det onda med glädje och finner nöje i allt ont och förvänt, som följer slingriga stigar och går på villovägar. Hon skall rädda dig från den främmande kvinnan, från henne som talar så förföriskt, som har övergett sin ungdoms vän och glömt förbundet med sin Gud. Hennes hus sjunker ner i dödsriket, hennes väg för till skuggornas boning. Den som går till henne kommer aldrig åter, han finner aldrig livets vägar. Håll dig därför till de godas väg och följ de rättfärdigas stigar. Ty de rättrådiga skall bo i landet, de oförvitliga får stanna där. Men de onda skall utrotas ur landet, de trolösa ryckas bort därifrån (Ordspråksboken 2).

Lämna ett svar