Vishet och gudsfruktan

Vishet och gudsfruktan

Min son, glöm inte vad jag har lärt dig, bevara mina bud i ditt hjärta. Hög ålder och ett långt liv, frid och välgång skall de ge dig. Låt godhet och sanning förbli hos dig. Bind dem kring din hals, skriv dem på ditt hjärtas tavla. Då blir du uppskattad för din klokhet av både Gud och människor. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och lita inte till ditt eget förstånd. Tänk på honom var du än går, så skall han jämna vägen för dig. Tyck inte att du själv är vis, frukta Herren och fly det onda.

Det ger hälsa åt din kropp, kraft åt alla dess ben. Ära Herren med allt du äger och med det första av din skörd. Då skall dina lador fyllas av säd och presskaren flöda över av vin. Förkasta inte Herrens fostran, min son, känn inte avsky för hans tuktan, ty Herren tuktar den han älskar och agar den son han har kär.

Vishetens välsignelser

Lycklig den som funnit vishet, den som nått fram till insikt. Ty visheten är mer värd än silver, den vinst hon ger är bättre än guld. Hon är dyrbarare än pärlor, inga skatter går upp mot henne. I sin högra hand har hon långt liv, i sin vänstra rikedom och ära. Hennes vägar är ljuvliga att gå, alla hennes stigar är trygga. För dem som håller sig till henne är hon ett livets träd – lycklig den som håller fast vid henne. Med vishet lade Herren jordens grund, han spände upp himlen med insikt. Hans kunskap öppnade djupets flöden och fick molnen att fälla sin dagg. Bevara omdöme och klokhet, min son, släpp dem inte ur sikte. De skall skänka dig liv och bli ett smycke för din hals. Då kan du vandra trygg, du kommer inte att snava. Du kan gå till vila utan fruktan, lägga dig och sova lugnt utan rädsla för den oväntade fasan, stormen som drabbar de onda. Ty Herren skall ge dig tillförsikt och bevara din fot för snaran. Godhet mot medmänniskan Neka ingen en skälig gåva när det står i din makt att hjälpa. Om du har något, svara då inte din broder: »Kom tillbaka i morgon, då skall du få.« Anstifta inget ont mot din broder, som tror sig bo trygg i din närhet. Tvista inte med någon utan fog, med en som inte har gjort dig något ont. Avundas inte våldsverkaren, slå inte in på de vägar han går. Herren avskyr den som är falsk, men de rättrådiga har hans vänskap. Herren förbannar den ondes hus, men de rättfärdigas hem välsignar han. Smädare smädar han, men de ödmjuka visar han nåd. Ära vinner de visa, dårarna hopar skam.

Lämna ett svar