Fundamenten i tron på Jesus Kristus

Fundamenten i tron på Jesus Kristus

1. Inspiration: Allt vi vet och tror ifråga om Gud är baserat på Hans Ord. Guds Ord konfirmerar och inspirerar den historiska realiteten av Bibeln.

2. Skapelsen: Gud är uppenbarad från pärm till pärm i Hans Ord (Bibeln) så som Skapare av universum, precis som den är beskriven i Bibeln, vilket förkastar allt det som evolutionism och darwinism påstår.

3. Läran (Doktriner): Guds Ord lär oss den enda och sanna läran om Jesus Kristus och Hans kyrka. All annan, oavsett det är specifik eller namngiven kultur, som försöker presentera andra slags evangelier, som Jehovas vittnen, Mormonism, kristen vetenskap, spiritism och andra läror gör, är direkt falska.

4. Förfall: Det är bara Guds Ord som deklarerar realismen av vad synd är. Det Guds Ord säger förkastar alla andra påståenden om att människan skulle födas som god, tvärtom bestyrker Guds Ord att människan är född i synd.

5. Substitution: Guds Ord presenterar bara en enda och biblisk frälsning, vilket människan vinner allenast genom tron på den av Gud inkarnerade Jesus Kristus, som tog på sig allas våra synder och dog på korset, för att rädda oss från en evig död.

6. Imputation: Guds Ord lär oss att frälsningen inte kan förtjänas på någon som helst plan, eller för den delen utdelas av en kyrka eller en präst, något som exempelvis den romersk-katolska lärans felaktigt påstår. På samma sätt förkastas alla andra religioner som påstår att frälsningen kan vinnas via mänsklig prestation eller att mänskliga prestationer skulle kunna leda till rättfärdighet inför Gud.

7. Kristologin: Det flesta felaktiga deklarationerna om Jesus Kristus startar oftast i någon slags felaktig eller inkorrekt syn på Jesu Kristi gudomlighet så som den beskrivs i Guds Ord (Bibeln).

Lämna ett svar