Grodan som landade i en panna med vatten

Grodan som landade i en panna med vatten

Har du hört historien om grodan som landade i en vattenpanna och stannade där tills den kokade? Om vattnet i pannan hade varit varmt hade grodan nog lagt märke till det och hoppat ut omedelbart. Men eftersom vattnet först kändes svalt kände grodan ingen som helst fara.

När vattnet värmdes upp sakta slappnade grodan av och anpassade sig till den gradvisa förändringen. Slutligen, när vattnet var farligt varmt blev grodans muskler så paralyserade av den stigande värmen så de blev för tröga för att agera, så när vattnet väl kokade var grodan död.

Ju längre man lever desto mer orolig blir man över den allt mer växande trenden av biblisk analfabetism och bristen på ett bibliskt lärjungaskap i dagens kyrka, liksom man blir orolig för den nedgång som pågår i kyrkodeltagandet, bibelläsningen, och till och med i bibelbärandet i varje ny generation. Historien om grodan, som valde att dö i det kokande vattnet i pannan, symboliserar hur lätt det är för oss att falla i lathet när det gäller vår trohet till Jesus Kristus.

Lämna ett svar