Fjärde söndagen i Advent

Fjärde söndagen i Advent

Söndagen 24 december 2023 firar Kristi kyrka 4:e söndagen i Advent och då handlar temat om Herrens moder, jungfru Maria, som blev utvald av Herren, vår Gud, som moder till Guds ende Son. Den enkla och relativt fattiga flickan, Maria, blev utvald till att bli Herrens moder men fick inte bara bära glädjen av att bli mor till Guds Son, utan även bära den djupa smärtan av att se sin egen son bli korsfäst ca. 30 år senare på Golgata. Att bli eller vara utvald innebär inte bara att leva i en eufori, utan även att bära smärtan som utvaldheten innebär, inte minst när det gäller Skriften, det Guds Ord har att säga, något vi bland annat inser när vi läser Marias lovsång i evangelietexten.

Jes 40:9–11
Gå upp på ett högt berg med ditt glädjebud, Sion, ropa ut ditt glädjebud med hög röst, Jerusalem. Ropa, var inte rädd, säg till Judas städer: Er Gud kommer! Herren Gud kommer i all sin styrka, han härskar med mäktig arm. Sin segerlön har han med sig, de han vunnit går framför honom. Som en herde vallar han sin hjord. Han tar upp lammen i sin famn och bär dem i sina armar, han driver tackorna varligt.

Rom 10:4–8
Kristus är slutet på lagen, så att var och en som tror kan bli rättfärdig. Ty om den rättfärdighet som lagen ger skriver Mose: Den människa som håller buden skall leva genom dem. Men den rättfärdighet som tron ger säger: Fråga inte i ditt hjärta: Vem skall stiga upp till himlen? – det vill säga för att hämta ner Kristus – eller: Vem skall stiga ner i avgrunden? – det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda. Vad säger den då? Ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta – det vill säga trons ord, det som vi förkunnar.

Luk 1:46–55
Då sade Maria: »Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare: han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig: stora ting låter den Mäktige ske med mig, hans namn är heligt, och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm, han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner, och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor, och rika skickar han tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder: att förbarma sig över Abraham och hans barn, till evig tid.«

Lämna ett svar