Tredje söndagen i Advent

Tredje söndagen i Advent

Söndagen 17 december 2023 firar Kristi kyrka 3:e söndagen i Advent och då handlar temat om att Bana väg för Herren. Det första man tänker på när det gäller temat handlar förstås om den ropande rösten i öknen, Johannes Döparen, som var sex månader äldre än Jesus och som Gud Fader sände för att bana väg för Herren, vår Messias och Frälsare. Men det handlar även om att bana väg för Herren i våra egna hjärtan, att varje dag. på nytt söka Hans rike och bli vägled av Herrens heliga Ord, som är vår karta och kompass för att överleva den tid vi har i denna värld vi lever i, trots att det kan vara både svårt och besvärligt. Den som bultar på dörren kommer att få uppleva stunden då den himmelska dörren öppnas och den som enträget söker Herren kommer att bli bemött med värme och ovillkorlig kärlek! Nedan hittar du texterna för söndagen.

Jes 29:17–21
Snart, om en liten tid, skall Libanon bli till en trädgård och trädgårdar räknas som skog. Den dagen skall de döva höra när man läser ur bokrullen, och de blindas ögon skall se, fria från dunkel och mörker. De förtryckta skall ständigt glädjas över Herren, de fattigaste jubla över Israels Helige. Ty då är det slut med tyrannerna, borta är de hänsynslösa, utplånade alla som hade ont i sinnet, de som anklagade oskyldiga inför domstolen, snärjde dem som förde rättvisans talan och med lögner fällde den som var utan skuld.

1 Kor 4:1–5
Vi bör alltså betraktas som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter. Nu krävs ju av en förvaltare att han skall visa sig pålitlig. Men mig är det likgiltigt om ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Inte heller dömer jag mig själv. Mitt samvete är rent, men det betyder inte att jag är frikänd. Den som dömer mig är Herren. Fäll därför ingen dom i förtid, innan Herren kommer. Han skall låta ljus falla över det som ligger dolt i mörkret och avslöja allt som människorna har i sinnet. Och då får var och en sitt beröm från Gud.

Matt 11:2–11
Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar, och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom: »Är du den som skall komma, eller skall vi vänta på någon annan? «Jesus svarade dem: »Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser: att blinda ser och lama går, spetälska blir rena och döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull.«

När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes: »Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Nej. Vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder? Men de som bär fina kläder finns i kungapalatsen. Vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja, och jag säger er: en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet: Se, jag sänder min budbärare före dig, han skall bereda vägen för dig. Sannerligen, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen, men den minste i himmelriket är större än han.

Lämna ett svar