Söndagen efter jul

Söndagen efter jul

Söndagen 31 december 2023 firar Kristi kyrka söndagen efter jul och då handlar temat om Guds barn, som berör alla dem som tillhör Gud genom tron på Jesus Kristus, vår Herre och ende Frälsare. Att Herren presenterar bilden av ett barn har ett gott syfte och tydliggör att ett barn i de flesta fall är helt beroende av sina föräldrar och att ett barn oftast är trogen sina föräldrar, eftersom de utgör barnets enda egentliga överlevnad, något som blir än tydligare i dagens evangelium då Josef på Guds befallning ser till att rädda sin hustru samt hennes barn: »Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig, ty Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det.«

Jer 31:15–17
Så säger Herren: Rop hörs i Rama, klagan och bitter gråt: Rakel gråter över sina barn. Hon låter inte trösta sig, ty hennes barn finns inte mer.

Gal 4:4–7
Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen, för att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i vårt hjärta, och den ropar: »Abba! Fader!« Alltså är du inte längre slav, utan son. Och är du son har Gud också gjort dig till arvtagare.

Matt 2:13–23
När de hade gett sig av visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef och sade: »Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig, ty Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det.« Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor och begav sig till Egypten, och där stannade han tills Herodes hade dött, för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: Från Egypten har jag kallat min son.

När Herodes märkte att han hade blivit lurad av stjärntydarna blev han ursinnig, och han lät döda alla gossar i Betlehem och dess omnejd som var två år eller därunder; det var den tid han hade fått fram genom att fråga ut stjärntydarna. Då uppfylldes det som sagts genom profeten Jeremia: Rop hörs i Rama, gråt och högljudd klagan: Rakel begråter sina barn, hon låter inte trösta sig, ty de finns inte mer.

Lämna ett svar