Petrus, älskar du mig mer än de andra?

Petrus, älskar du mig mer än de andra?

När aposteln Petrus möter Jesus Kristus, som uppstånden från de döda, ställer Jesus tre gånger en fråga till honom, alltså lika många gånger som Petrus hade förnekat sin Herre och Frälsare! Johannes återger tillfället när de åt tillsammans med den Uppståndne, och när Jesus bland annat sade att Johannes inte behöver lida en martyrdöd, något som flertalet av de övriga lärjungarna tvingades uppleva för sin tro på Jesus från Nasaret, och att Han är Guds Son och den Messias som skulle rädda oss som tror på Honom från en evig död och ett helvete. Jesus säger: »Om jag vill att han skall bli kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Du skall följa mig.«. Läs gärna texten nedan och fundera på frågan; hur övertygad är du om att Jesus Kristus kommer att tillbaka för en sista gång och han som tydlig advokat kommer att försvara dig inför Gud Fader, när den sista dagen uppenbaras?

Den uppståndne och Petrus

När de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus: »Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör?« Simon svarade: »Ja, herre, du vet att jag har dig kär.« Jesus sade: »För mina lamm på bete.« Och han frågade honom för andra gången: »Simon, Johannes son, älskar du mig?« Simon svarade: »Ja, herre, du vet att jag har dig kär.« Jesus sade: »Var en herde för mina får.« Och han frågade honom för tredje gången: »Simon, Johannes son, har du mig kär?« Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: »Har du mig kär?« och han svarade: »Herre, du vet allt; du vet att jag har dig kär.« Jesus sade: »För mina får på bete. Sannerligen, jag säger dig: när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal skall du sträcka ut dina armar och någon annan skall spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill.« Så angav han med vad för slags död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sade han till honom: »Följ mig!«

Petrus vände sig om och fick se att den lärjunge som Jesus älskade följde efter, han som under måltiden hade lutat sig bakåt mot Jesu bröst och frågat vem som skulle förråda honom. När Petrus såg honom frågade han Jesus: »Herre, hur blir det med honom?« Jesus svarade: »Om jag vill att han skall bli kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Du skall följa mig.«

Därför spred sig ett rykte bland bröderna att den lärjungen inte skulle dö. Men Jesus hade inte sagt till Petrus att lärjungen inte skulle dö utan: »Om jag vill att han skall bli kvar tills jag kommer, vad rör det dig?«

Lämna ett svar