Psaltaren 79

Psaltaren 79

Hedningar har trängt in i ditt land, o Gud, de har skändat ditt heliga tempel och lagt Jerusalem i grus. De lämnar dina tjänares lik som föda åt himlens fåglar och dina trognas kroppar åt vilda djur. De utgjuter deras blod som vatten runt om Jerusalem, ingen begraver dem.

Vi har blivit till åtlöje för våra grannar, till spott och spe för dem som bor omkring oss. Hur länge, Herre, skall din vrede vara och din lidelse brinna som eld?

Töm din vrede över de andra folken, de som inte känner dig, över de riken som inte åkallar dig, ty de har slukat Jakob, lagt hela landet öde.

Lasta inte oss för våra fäders synder, låt snart din barmhärtighet möta oss, ty vårt elände är stort. Hjälp oss, Gud, vår räddare, så att ditt namn blir förhärligat. Befria oss och förlåt våra synder, ditt namn till ära.

Varför skall folken få säga: »Var är deras Gud?« Låt oss se på när folken får känna hur du hämnas dina tjänares blod. Låt fångarnas jämmer nå fram till dig. Befria med din starka arm dem som är dömda att dö. Ge våra grannar sjufalt igen för att de smädat dig, Herre! Då skall vi, ditt folk, fåren i din hjord, tacka dig för evigt och från släkte till släkte sjunga ditt lov.

Lämna ett svar