De som inte litar på Gud kan åtminstone lyssna på forskarna

De som inte litar på Gud kan åtminstone lyssna på forskarna

Det finns för många som, antingen av lättja eller ovilja, valt att tro på allt som klimatalarmisterna har att säga! Det är betydligt färre som vill tro på den vetenskapliga sanningen om CO2 och dess direkt irrationella betydelse när det gäller jordens klimat. Det verkar vara lättare att tro på mänsklig påverkan, fast vår påverkan inte har någon särskilt stor eller avgörande inverkan på klimatet i helhet. Kan fenomenet ha sin egentliga grund i okunnighet, eller handlar det om att vi väljer att tro på ett budskap som har syftet att gynna vissa organisationers eller enstaka ledares agenda?

I de flesta fall har alla, som drabbats av rädsla för klimathotet, valt att tro på den information som de mottagit av media och politiker, eller på dem som lagt sin lit på det som FN och dess organ IPCC ger ut. Men i så fall gör man det ovetandes om att IPCC består av byråkrater och politiker, som utan hämningar utger sig för att vara experter när det gäller jordens komplicerade klimat.

Den mest kände, förutom Greta, är troligtvis USA:s tidigare vice president, Al Gore, som dels blev mycket rik genom att göra stor sak av denna fråga. Han spådde till och med jordens undergång, och sade bl. a. att han utgått från forskningen. Men materialet som han hänvisade till var inte sanktionerat av vedertagna forskare, utan allt handlade om ett antagande, en hypotes, som byråkrater och politiker sedan valde att lyfta fram som den viktigaste fråga för världens ledare.

Därför är det än viktigare att vi anstränger oss själva, och faktiskt undersöker vad det är för krafter som ligger bakom alarmet om att vår jord, den som vår Herre och Gud skapade för vår skull, skulle vara på väg att stekas, och vidare att det är vårt producerade utsläpp av CO2 som utgör det största hotet. Flertalet klimatforskare håller inte alls med Al Gore, fast han påstår sig ha sett CO2 vara själva beviset.

Nedan länkade två videos tar upp detta ämne och behandlar denna viktiga fråga grundligt. I den första videon möter vi en journalist från Kanada som har undersökt vad IPCC är för en organisation, och om IPCC:s författande dokument verkligen bygger på vad klimatforskningen har att säga? Den andra videon gestaltar tydligt vad världens kända klimatforskare har att säga om jordens komplicerade klimat.

Om vi på allvar är angelägna att hålla oss till sanningen, eller om vi verkligen vill värna vetenskapen, så borde vi grundligt undersöka vad det handlar om. I så fall bör vi även avsätta tid för att lyssna till de mer oberoende källorna. Allt handlar trots allt om viktiga beslut som ska tas av dagens och framtidens politiker. Som du redan vet kan vissa av dessa beslut påverka inte bara vår nuvarande livssituation utan även våra barns och barnbarns framtid på denna underbart skapade jord.

https://odysee.com/@jermwarfare:2/global-warming-swindle:3

https://odysee.com/@john.kaboom:e/the-great-global-warming-swindle:1

Lämna ett svar