Profeten Habakuk talar till oss

Profeten Habakuk talar till oss

Jag ska ställa mig på vakt, gå till min post och spana. Jag vill se vad han ska säga till mig, vilket svar jag får på min klagan.

Herren svarade mig: Skriv ner det du får se med tydlig skrift på tavlor, så att det blir lätt att läsa, ty synen vittnar om den bestämda tiden, den talar om slutet, den slår inte fel. Om uppfyllelsen dröjer, så vänta tåligt, den kommer förvisso, den uteblir inte.

Se den falske far bort med vinden, men troheten räddar den rättfärdiges liv. Ja, rikedom är bedräglig, den övermodige mannen ska inte nå sitt mål. Han spärrar upp gapet som dödsriket, han är omättlig som döden och samlar alla folk hos sig, lägger under sig alla folkslag. Till sist blir han ändå en visa för alla, ett mål för pikar och glåpord.

Man ska säga: Ve dig som gör dig rik på andas ägodelar – för hur länge – och hopar egendom som du tagit i pant! Plötsligt ska de skuldsatta resa sig, de ska vakna och få dig att darra, och du blir själv deras byte. Du som har plundrat så många folk ska bli plundrad av alla de andra till straff för det blod du utgjutit, för ditt våld mot länder och städer och mot alla som bor i dem.

Ve dig som fyller ditt hus med rövat gods och bygger ditt näste högt över marken för att rädda dig undan olyckan! Dina planer drar skam över ditt hus.

Du har förintat många folk och förverkat ditt eget liv. Stenarna ska ropa ur muren, och stockarna i bjälklaget ska svara.

Ve dig som bygger städer med mord och lägger deras grund med brott! Herren Sebaot har ju sagt: Folkens mödor blir eldens rov, deras slit mynnar ut i intet.

Kunskapen om Herrens härlighet ska uppfylla hela jorden, liksom havet är fyllt av vatten.

Ve dig som ger en broder att dricka och blandar i en drog och berusar honom för att få se honom naken! Du har vältrat dig i ärelös skam – drick också du, till du blottar din oomskurna led. Nu får du smaka bägaren som Herren räcker dig.

Dynga ska täcka din prakt. Du ska skövlas som Libanons skog, hetsas och förgöras som djuren till straff för det blod du utgjutit, för ditt våld mot länder och städer och mot alla som bor i dem.

Vad är det för nytta med gudabilder eftersom hantverkaren vill göra dem, dessa gjutna bilder, falska vägledare, eftersom hantverkaren tror på dem och tillverkar gudar som tiger? Ve dig som säger till träbiten: ”Vakna!” Och till stumma stenen: ”Stig upp!”

Kan den vägleda dig? Den är överdragen med guld och silver, men det finns ingen ande i den. Men Herren är i sitt heliga tempel. Var stilla inför honom hela jorden.

Lämna ett svar