Jesajas budskap till oss som tror

Han ska utplåna döden för alltid. Herren Gud ska torka tårarna från alla kinder och göra slut på sitt folks förnedring överallt på jorden. Herren har talat (Jes. 25:8).

Tiden är knapp och det är mer bråttom än någonsin att börja tänka på sin egna eviga framtid, men inte om en framtid som räcker i högst 70 – 90 år här på jorden, utan på den reella evigheten som vi kommer att uppleva oavsett vi vill eller inte! För alla som tror på Jesus Kristus,  som sin Frälsare och enda räddning, de kommer att räddas från den eviga elden som kommer att förtära inte bara kroppen utan även de enskildas ande.

Enligt profeten Jesaja så kommer Herren Gud att utplåna döden för alltid, vilket kommer att ske på Guds dag, en dag som kommer som en tjuv om natten, säger Jesus. Om vi inte är förberedda för det eviga livet så har vi dömd oss själva till en evig död. De som bara koncentrera all sin energi på det världsliga kan vara säkra på att de har kastat bort alla sina möjligheter till det eviga livet som Jesus Kristus erbjuder genom sin död på korset och sin uppståndelse från de döda.

Idag verkar fler än någonsin dras med i den rädsla som planteras ut av den Onde Satan. Ena dagen handlar det om pandemi andra dagar försöker den Onde skrämma folk för att jorden ska brinna sönder av solen som Gud skänkt till värme och ljus. Den Onde Satan är i det närmaste hysterisk i sitt idoga arbete med att förvirra och fördriva människor från den trygghet som finns hos vår Frälsare, Jesus Kristus. Och visst har den Onde lyckats i många avseenden. Vi behöver inte söka länge förrän vi upptäcker människor i vår omgivning rädda och modlösa. Men den Onde har inte lyckats fullt ut, vilket han aldrig gjort eller kommer att göra. Det finns alltid en liten grupp som vägrar ge vika för Satans hysteriska försök att förvrida människor till det onda, trots att lögnen fått stort fäste i vårt land och vår värld.

Hur vi än bemöter framtiden så finns det, trots att vi skulle bli drabbade av den Onde, möjlighet att vända sig mot ljuset. Profeten Jesaja själv är ett gott exempel på en som levde i en tid då det mesta såg mörkt ut. Han vågade erkänna sina brister i mötet med den Helige och ängeln blev sänd att rena honom från det onda (något som bilden ovan beskriver). Han var även beredd att bejaka Guds kallelse, när Herren frågade vem Han ska sända… då svarade Jesaja: Herre, sänd mig!

Oavsett vem du än är, vad du än har gjort eller låtit bli att göra… Du är ändå oerhört viktig för Skaparen. Han gav dig ett liv i gåva, och som givare förväntar han sig att vi ska svara på Hans återkommande kallelse, när Han frågar: Vem ska jag sända? Du och jag kan utgöra ett litet ljus i en värld som fylls än mer av ondska, lögner och rädsla genom att själva söka tryggheten i Jesus Kristus och leva förvissade om att Herren kommer att vinna oavsett det ser tragiskt mörkt  ut. Lev i hoppet och tron på att Herren ger liv, och att Han ger liv i överflöd!

Lämna ett svar