Jesajas budskap till oss som tror

Jesajas budskap till oss som tror

Han ska utplåna döden för alltid. Herren Gud ska torka tårarna från alla kinder och göra slut på sitt folks förnedring överallt på jorden. Herren har talat (Jes. 25:8).

Tiden är knapp och det är mer bråttom än någonsin att börja tänka på sin egna eviga framtid. Inte om framtiden som räcker i högst 70 – 90 år på jorden, utan på evigheten som vi kommer att uppleva, oavsett vi vill eller inte!

Alla som tror på Jesus Kristus, som sin Frälsare och enda räddning, kommer att räddas från en evig eld, som förtära inte bara kroppen utan även de enskildas ande.

Enligt profeten Jesaja kommer Herren Gud att utplåna döden för alltid, vilket kommer att ske på Guds dag, en dag som kommer som en tjuv om natten, säger Jesus. Om vi inte har förberett oss för det eviga livet så har vi redan dömd oss själva till evig död.

De som koncentrera sin energi på det världsliga kan vara säkra på att de har kastat bort sin möjlighet till ett evigt liv, som Jesus Kristus erbjuder oss genom att ha dött på korset och uppstått från de döda.

I vår tid verkar allt för många dras med en rädslan, som planteras ut av den Onde Satan. Den Onde kan skrämma oss för att jorden ska brinna sönder av den sol som Gud har skänkt oss till värme och ljus. Den Onde Satan är i det närmaste hysterisk i sitt idoga arbete att förvirra och fördriva oss från en trygghet som bara finns hos vår Frälsare, Jesus Kristus.

Visst, den Onde har lyckats i många avseenden. Vi behöver inte söka länge förrän vi upptäcker människor i vår omgivning som är både rädda och modlösa. Men den Onde har inte lyckats fullt ut, vilket han aldrig gör. Det finns alltid en liten grupp som vägrar ge vika för Satans försök att förvrida, trots att lögnen har fått stort fäste i värld.

Hur vi än bemöter framtiden så finns det, trots att vi skulle bli drabbade, alltid en möjlighet att vända sig tillbaka mot Ljuset. Profeten Jesaja själv är ett gott exempel på en som levde i en tid då det mesta såg mörkt ut. Han vågade erkänna sina brister i mötet med den Helige, och en ängel blev sänd att rena honom från det onda (något som bilden ovan beskriver). Han var även beredd att bejaka Guds kallelse, när Herren frågade vem Han ska sända… då svarade Jesaja: Herre, sänd mig!

Oavsett vem du än är, vad du än har gjort eller låtit bli att göra… Just Du är oerhört viktig för vår Skapare. Han gav dig ett liv i gåva, och som givare förväntar han sig att vi ska svara på Hans kallelse, när Han frågar: Vem ska jag sända?

Du och jag kan faktiskt utgöra ett litet ljus i en värld som fylls av ondska, lögner och rädsla, genom att själva söka än mer trygghet i Jesus Kristus, och att leva förvissade om att Herren Jesus kommer att vinna oavsett det ser mörkt  ut.

Lev i hoppet och tron på att Herren ger liv, och att Han ger liv i överflöd!

Lämna ett svar