Låt kyrkorna vara kyrkor

Susanna Birgersson på Expressen skriver idag: Jag tror att det är så här: Ju mer man tjatar om att allt och alla måste bidra till det ”hållbara samhället”, desto skörare och tråkigare och enfaldigare och andefattigare och fulare och dummare och ointressantare och outhärdligare blir nämnda samhälle. Ju fler ”mötesplatser” […]

De rikas framgång är kort

Hör detta, alla folk! Lyssna, alla som lever i världen, både låg och  hög, rik som fattig. Min mun ska tala vishet, mitt hjärtats tanke ska vara förstånd. Jag vänder mitt öra till visdomsord, jag tyder min gåta till harpans toner. Varför vara rädd under olyckans dagar när mina förföljares […]

Psaltaren 37

De gudlösas skenbara lycka av kung David Gräm dig inte över de onda, avundas inte dem som gör orätt. Snart torkar de bort som gräs, vissnar som gröna växter. Lita på HERREN och gör det goda, bo i landet och lev i trofasthet, och ha din glädje i Herren. Då […]

Livets början, ett mysterium

Tänk så ofta vi hör besserwissers berätta att livet på jorden började i vattnet. Människan inledde sitt liv med att var en slags fiskart, för att sedan utvecklas och bli en slags ”land-gående varelse”. Med tiden (miljontals år!) utvecklades hon sedan av ren slump till vad hon är idag. Detta […]

Våra fem älskade barnbarn

Tänkt vilken gåva att ha fem barnbarn Det är inte alltid man tänker på det, men ju djupare man funderar ju tacksammare blir man. Tänk att Herren har skänkt oss fyra egna barn och sedan på ålderns höst fem barnbarn! De är dessa fem älskvärda barn som vi uppmärksammar!

Välkommen till Kult.se!

En ny hemsida! Denna hemsida håller på att utvecklas med hjälp av WordPress, ett program som används av många till belåtenhet. Syftet med webbsidan är att delge besökare tankar, reflektioner samt bibeltexter som jag tror är lärdomsfulla och användbara. Välkommen!

Page 1 Page 2 Page 3