Fjärde söndagen i Advent

Fjärde söndagen i Advent

Söndagen 18 december 2022 firar den kristna kyrkan 4:e söndagen i ADVENT och då handlar temat om HERRENS MODER, som vi ung ålder fick besök av ärkeängeln Gabriel som meddelade henne att hon skulle bli med barn genom den helige Anden. Gud skulle själv stiga ner i vår jordiska tillvaro för att gå igenom allt det vi aldrig klarat av eller ens haft möjlighet att klara av. Herren skulle ta på sig våra skulder och befria oss från mörkret och…

Läs mer Läs mer

Tredje söndagen i Advent

Tredje söndagen i Advent

Söndagen 11 december 2022 firar kristna kyrkan 3:e söndagen i Advent och då temat handlar om att BANA VÄG FÖR HERREN. Söndagens valda tema passar bra främst när man läser GT-texten från Jesaja, som förebådar den Messias som Herren Gud skulle sända till sitt folk i Israel.  När Messias, Jesus från Nasaret, skulle uppenbaras så var det inte såsom många judar hade tänkt sig. De hade lagen och förtröstade sig på den, mer än de gjorde när den verklige Messias…

Läs mer Läs mer

Andra söndagen i Advent

Andra söndagen i Advent

Söndagen 4 december 2022 firar kristna kyrkan 2:a SÖNDAGEN I ADVENT då temat handlar om att GUDS RIKE ÄR NÄRA. Det skulle komma en tid då Guds löfte skulle uppfyllas. Messias, Guds egen Son, skulle uppenbaras och det skulle ske genom exakt det Gud själv sagt genom sina profeter. Messias skulle vara av kung Davids stam och Han skall ska­pa rätt och rättfärdig­het i lan­det. När den ti­den kom­mer skall Ju­da räddas och Je­ru­sa­lem le­va i trygg­het, och det­ta skall…

Läs mer Läs mer

You Must Be Born Again

You Must Be Born Again

The will of God for the church in the world is to proclaim the gospel. That is our calling. Churches have been distracted, to put it mildly, in this current climate, get into all kind of things that are not the gospel even though they want to label them as the gospel. The gospel is the gospel. And this is a time for us to understand it explicitly and clearly. Last week we looked at the conversion of Matthew, tax…

Läs mer Läs mer

Första söndagen i Advent

Första söndagen i Advent

Söndagen 27 november år 2022 firar den kristna kyrkan Första söndagen i ADVENT, då temat handlar om Ett nytt nådens år och som betyder att Herren Jesus skänker oss alla levande ett nytt år, specifikt utifrån den kristna traditionen samt innehållet. Detta i jämförelse med det återkommande nyåret som övriga samhället firar allmänt. För att fullfölja Gamla Testamentets profetiska budskap om Messias genomförde Jesus från Nasaret exakt allt det som Gud Fadern ville och nedskrivit långt i förväg genom sina…

Läs mer Läs mer

Petrus, älskar du mig mer än de andra?

Petrus, älskar du mig mer än de andra?

När aposteln Petrus möter Jesus Kristus, som uppstånden från de döda, ställer Jesus tre gånger en fråga till honom, alltså lika många gånger som Petrus hade förnekat sin Herre och Frälsare! Johannes återger tillfället när de åt tillsammans med den Uppståndne, och när Jesus bland annat sade att Johannes inte behöver lida en martyrdöd, något som flertalet av de övriga lärjungarna tvingades uppleva för sin tro på Jesus från Nasaret, och att Han är Guds Son och den Messias som…

Läs mer Läs mer

Guds glädje för de ödmjuka

Guds glädje för de ödmjuka

Lev med Kristus som förebild När aposteln Paulus förtydligar ödmjukheten som ska råda hos alla Kristi lärjungar så skriver han i Filipperbrevets 2:a kapitel: Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från Anden, om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på…

Läs mer Läs mer

Domsöndagen, då Herren Jesus Kristus kommer…

Domsöndagen, då Herren Jesus Kristus kommer…

Söndagen 20 november firar den kristna kyrkan Domsöndagen och då handlar temat om Kristi återkomst, dagen då Herren, Jesus Kristus, för sista gången kommer tillbaka på himlarymderna för att döma både döda såsom levande. Det innebär att vi ställs inför den ultimata DOMAREN som känner till allt som har hänt i våra liv, oavsett vi försökt dölja det eller valt att glömma obehagliga saker och ting. Vi kan inte länge ljuga eller förvanska något! Allt vi varit med om, och…

Läs mer Läs mer

The Unshakable Kingdom

The Unshakable Kingdom

I have been so grateful to have the opportunity to speak to you in a way that’s not the normal for me through all the years that I’ve been at Grace Church, and that is to take every Sunday sort of as an event on its own and speak to you from a different passage of Scripture, rather than do the normal work going through books. And we’ll get back to that, but at least we have a couple more…

Läs mer Läs mer

Söndagen före domsöndagen

Söndagen före domsöndagen

Söndagen 13 november firar kristna kyrkan Söndagen före domsöndagen och då handlar temat om Vaksamhet och väntan, som i sig handlar om den dagen då Herren, Jesus Kristus, kommer tillbaka på himlarymderna för att hämta hem sina trofasta lärjungar som hör till honom, dem som Gud Fader har överlämnat till Sonen. På den sista dagen ska Herren döma alla levande och döda utifrån sitt heliga Ord. Temat för denna söndag kan förklaras bäst genom det som aposteln Paulus skriver till…

Läs mer Läs mer

The Truth Shall Set You Free

The Truth Shall Set You Free

Well as we all know, today is the fourth of July; and it is historically a day when, in this country, we celebrate freedom, going back to when America was born out of a revolution and earned its freedom. Freedom has always been something highly valued in our society, at least up until now. Through the last couple of centuries, freedom seemed to be at the top of the list of things that folks wanted to maintain in our culture…

Läs mer Läs mer

Söndagen efter Alla helgons dag

Söndagen efter Alla helgons dag

Söndagen 6 november 2022 firar kristna kyrkan Alla själars dag, och temat handlar om Vårt evighetshopp. Så som unika individer består vi, enligt Skriften (Bibeln), av kropp, själ och ande. I vår tid verkar eflertalet vara mycket angelägna om att vårda sin kropp. Däremot tycks betydligt färre bortse från sin själ och sin ande, delar av vår totalt unika tillvaron som är direkt grundade i vårt evighetshopp. När Jesus talar i dagens evangelietext säger han bl. a. Al­la som Fa­dern…

Läs mer Läs mer

Gud som haver barnen kär…

Gud som haver barnen kär…

Om det överhuvudtaget existerar någon grupp i vårt samhälle som i många fall är oskyldiga offer så handlar det främst om gruppen barn samt unga. Dessa två grupper har, trots i många fall sina oskyldiga tillvaron, i allt för många fall kastats ut åt världens vargar, som gärna slukar dem levande. I vår så kallade moderna tid så har väldigt få av dem haft möjligheten att bemöta vargarna och deras onda strategier i världen. Det beror i flertalet fall på…

Läs mer Läs mer

Alla helgons dag

Alla helgons dag

Lördagen 5 november firar kristna kyrkan Alla helgons dag, då temat handlar om helgonen, ett fenomen som var mer påtagligt när den första kristna kyrkan utvecklades, men som är betydligt ovanligare i vår tid och då särskild här i västvärlden. Matteus anger vad själva fenomenet handlar när han skriver: Ni är jor­dens salt. Men om sal­tet mis­ter sin kraft, hur skall man få det salt igen? Det du­ger in­te till an­nat än att kas­tas bort och tram­pas av människor­na. Ni…

Läs mer Läs mer

Telling the Truth in a Post-Truth World

Telling the Truth in a Post-Truth World

Now it’s my responsibility this morning to sort of set things in place around the theme, “Does the Truth Matter?” And, of course, we know it does; but I want us to think about because it is absolutely the most critical question that could be asked and answered. When people sort of ask me to sum up my life and what drives me, what motivates me, and why at this age after all these years I’m not slowing down, I’m…

Läs mer Läs mer

Tjugonde söndagen efter Trefaldighet

Tjugonde söndagen efter Trefaldighet

Söndagen 30 oktober 2022 firar den kristna kyrkan 20:e söndagen efter Trefaldighet, och då temat handlar om Att leva tillsammans, vilket vi alla gör eftersom vi lever tillsammans med andra individer som vi har att ta hänsyn till och umgås med. Tråkigt nog har den äkta gemenskapen inte alltid haft ett rätt syfte, åtminstone inte i västvärlden där vissa mycket rika grupper försökt köra andra och på andras bekostnad. Vår nuvarande situation är betydligt värre än jämfört med exempelvis andra…

Läs mer Läs mer

Telling the Truth in a Post-Truth World

Telling the Truth in a Post-Truth World

Now it’s my responsibility this morning to sort of set things in place around the theme, “Does the Truth Matter?” And, of course, we know it does; but I want us to think about because it is absolutely the most critical question that could be asked and answered. When people sort of ask me to sum up my life and what drives me, what motivates me, and why at this age after all these years I’m not slowing down, I’m…

Läs mer Läs mer

Nittonde söndagen efter Trefaldighet

Nittonde söndagen efter Trefaldighet

Söndagen 23 oktober 2022 firar kristna kyrkan 19:e söndagen efter Trefaldighet. Söndagens tema handlar om Trons kraft, som handlar om det som aposteln Paulus påminner Timotheos om, när han skriver: Sträva ef­ter rättfärdig­het, guds­fruk­tan, tro, kärlek, uthållig­het och ödmjuk­het. Kämpa trons go­da kamp, sök vin­na det evi­ga li­vet, som du har kal­lats till och för vars skull du har av­lagt den rätta bekännel­sen inför många vitt­nen. Tron och dess kraft inleds med gudsfruktan, något som lyfts fram 12 gånger, bara…

Läs mer Läs mer

The Real Anthony Fauci

The Real Anthony Fauci

Filmen, som du kan se fram till slutet av nästa vecka (länken nedan) utgår från boken The Real Anthony Fauci (Den verklige Anthony Fauci) som är skriven av Robert F. Kennedy, Jr samt filmproducerad av Jeff Hays. Robert F. Kennedy, Jr:s bok har, trots hårt motstånd från bl. a. Facebook, Amazon, Google, Twitter, läkemedelsindustrin, tjänstemän i regeringar, ekonomiska eliten, med flera sålts i mer än en miljon upplagor. Robert F. Kennedy Jr:s bok samt filmen som Jeff Hays har producerat…

Läs mer Läs mer

The Strength of Gentleness

The Strength of Gentleness

We have been looking in the last number of weeks, with a few interruptions, at the book of Ephesians. So open your Bible to Ephesians chapter 4. And this is a very important book, and I have chosen to go through it, if ever so slowly, because it is so foundational to our Christian life. And we find ourselves now in chapter 4, and we’re trying to work our way through verses 1 to 6. This is the third message…

Läs mer Läs mer