Tredje söndagen i fastan

Tredje söndagen i fastan

Söndagen 3 mars 2024 firar Kristi kyrka 3:e söndagen i Fastan och då handlar temat om Kampen mot ondskan. Den som inte tror eller erkänner Kristus Jesus som Herre och Frälsare lever i ondskans våld. Den individen tillber världen och dess härskare Djävulen som sliter isär och förstör allt. Det är som aposteln Paulus skriver till församlingen i Efesus: En gång var ni mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus. Lev som ljusets barn – ljuset bär frukt…

Läs mer Läs mer

Andra söndagen i fastan

Andra söndagen i fastan

Söndagen 25 februari 2024 firar Kristi kyrka 2:a söndagen i Fastan och då handlar temat om Den kämpande tron. Tron på Jesus Kristus handlar i de flesta fall om att kämpa, mot världen och mot sig själv. Det gäller att verkligen kämpa för att vinna det Herren Jesus har att erbjuda, såsom den kananeiska kvinnan gjorde, som inte ville ge upp trots att Jesus inte ställer sig positiv till hennes önskan om att få hjälp med sin dotter som drabbats…

Läs mer Läs mer

Första söndagen i fastan

Första söndagen i fastan

Söndagen 18 februari 2024 firar Kristi kyrka 1:a söndagen i Fastan och då handlar temat om Prövningens stund, något vi som kristna blir utsatta för, varje dag. Den onde låter ingen komma undan utan utmanar och försöker fresta oss alla att avvika från vår enkla och rena tro på Jesus Kristus, som vår enda Frälsare. Och såsom Jesus själv blev frestad av Djävulen så blir även vi utsatta. Det Jesus lär oss i dagens evangelietext är att vi i samtliga…

Läs mer Läs mer

Askonsdagen

Askonsdagen

Onsdagen 14 februari 2024 firar Kristi kyrka Askonsdagen då temat handlar om Bön och fasta, vilket är en del av ett kristen efterföljelse, liksom lärjungarna som var på väg till Emmaus fick tydliga instruktioner av Herren Jesus Kristus själv. Det är bland annat som aposteln Jakob skriver: Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men inte har gärningar? Inte kan väl tron rädda honom? Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för…

Läs mer Läs mer

Fastlagssöndagen

Fastlagssöndagen

Söndagen 11 februari 2024 firar Kristi kyrka Fastlagssöndagen och då handlar temat om Kärlekens väg (Esto mihi) som handlar om Guds kärlek (Agape), som är en självutgivande kärlek som aldrig kräver något tillbaka, eller som aposteln Paulus beskriver Jesus Kristus i sitt 1:a brev till församlingen i Korint: Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande cymbal. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela…

Läs mer Läs mer

Kyndelsmässodagen eller Jungfru Marie kyrkogångsdag

Kyndelsmässodagen eller Jungfru Marie kyrkogångsdag

Söndagen 4 februari 2024 firar Kristi kyrka Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag och då handlar temat om Uppenbarelsens ljus, som förstås handlar om Jesus Kristus, vår ende Frälsare och Herre, och då han bars fram för rening enligt Mose lag. Symeon lyfte upp honom och förklarade Guds syfte och målsättning med den lille pojken som skulle förändra förhållandet mellan Herren Gud och oss människor. Efter att Symeon fått se världens frälsare säger han: »Herre, nu låter du din tjänare gå…

Läs mer Läs mer

Septuagesima

Septuagesima

Söndagen 28 januari 2024 firar Kristi kyrka Septuagesima (som betyder den 70:e dagen före Påsk) och den söndagen behandlar temat; Nåd och tjänst, som kan tolkas på olika sätt men som åsyftar det som texten i GT anger och som är given av vår Herre och Gud, när Han säger: Den vise skall inte vara stolt över sin vishet, den starke inte över sin styrka, den rike inte över sin rikedom. Den som vill vara stolt skall vara stolt över…

Läs mer Läs mer

Tredje söndagen efter trettondedagen

Tredje söndagen efter trettondedagen

Söndagen 21 januari 2024 firar Kristi kyrka 3:e söndagen efter Trettondedagen och då handlar temat om att Jesus skapar tro. Officeren som visade en stark tro var en läxa för oss alla, som allt för ofta tvivlar på att Jesus Kristus är Herre över allt och alla. Vi har allt för lätt att falla för frestelsen att tvivla på att Gud är universums skapare och den som styr över allas våra liv. Officeraren visade en tro som var tydlig och…

Läs mer Läs mer

Andra söndagen efter trettondedagen

Andra söndagen efter trettondedagen

Söndagen 14 januari 2024 firar Kristi kyrka 2: söndagen efter Trettondedagen och då handlar temat om Livets källa som åsyftar Jesus Kristus, vår ende Frälsare och Herre, eller som aposteln Paulus skriver i dagens episteltext: I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser – så rik är den nåd 8med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss, det beslut om…

Läs mer Läs mer

Första söndagen efter trettondedagen

Första söndagen efter trettondedagen

Söndagen 7 januari 2024 firar Kristi kyrka 1:a söndagen efter Trettondedagen och då handlar temat om Jesu dop. Herren Jesu dop var inledningen till det dop som vi som kristna får del av och som aposteln skriver handlade det om ett verk som Gud hade planerat. Matteus skriver: Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes ville hindra honom och sade: »Det är jag som behöver döpas av dig, och nu kommer…

Läs mer Läs mer

Trettondedag jul

Trettondedag jul

Lördagen 6 januari 2024 firar Kristi kyrka Trettondag jul (Epifania) och då handlar temat om Guds härlighet i Kristus. Trettondag jul handlar i vårt fall om de tre vise männen (magikerna) som följde stjärnan fram till Betlehem, där de fick tillfälle att prisa och ära världens Frälsare, Jesus Kristus. Som vanligt försökte ondskan att hejda denna händelse, men de vise fick instruktion om att inte återvända till den onde Herodes, som var beredd att döda på alla gossebarn bara för…

Läs mer Läs mer

Söndagen efter jul

Söndagen efter jul

Söndagen 31 december 2023 firar Kristi kyrka söndagen efter jul och då handlar temat om Guds barn, som berör alla dem som tillhör Gud genom tron på Jesus Kristus, vår Herre och ende Frälsare. Att Herren presenterar bilden av ett barn har ett gott syfte och tydliggör att ett barn i de flesta fall är helt beroende av sina föräldrar och att ett barn oftast är trogen sina föräldrar, eftersom de utgör barnets enda egentliga överlevnad, något som blir än…

Läs mer Läs mer

Annandag jul eller den helige Stefanos dag

Annandag jul eller den helige Stefanos dag

Tisdagen 26 december 2023 firar Kristi kyrka Annandag jul eller den helige Stefanos dag och då handlar temat om martyrerna, ett tema som i första hand verkar förta juldagens stora glädje men som allt förklaras av Jesus när han säger: Jag skickar er som får in bland vargar. Var därför kloka som ormar och oskyldiga som duvor. Akta er för människorna. De skall utlämna er åt domstolar, och de skall piska er i sina synagogor. Och ni kommer att ställas…

Läs mer Läs mer

Juldagen

Juldagen

Måndagen 25 december 2023 firar Kristi kyrka JULDAGEN då temat naturligtvis handlar om Jesu födelse i Betlehem. Den största händelsen som Gud Fader lovat redan i 1 Mosebok och som skulle rädda oss människor från en evig död. Kan glädjen vara större än att inse vilken gåva vi fått? Redan profeten Jesaja förtydligar vad det handlar om när han skriver: Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram….

Läs mer Läs mer

Fjärde söndagen i Advent

Fjärde söndagen i Advent

Söndagen 24 december 2023 firar Kristi kyrka 4:e söndagen i Advent och då handlar temat om Herrens moder, jungfru Maria, som blev utvald av Herren, vår Gud, som moder till Guds ende Son. Den enkla och relativt fattiga flickan, Maria, blev utvald till att bli Herrens moder men fick inte bara bära glädjen av att bli mor till Guds Son, utan även bära den djupa smärtan av att se sin egen son bli korsfäst ca. 30 år senare på Golgata….

Läs mer Läs mer

Tredje söndagen i Advent

Tredje söndagen i Advent

Söndagen 17 december 2023 firar Kristi kyrka 3:e söndagen i Advent och då handlar temat om att Bana väg för Herren. Det första man tänker på när det gäller temat handlar förstås om den ropande rösten i öknen, Johannes Döparen, som var sex månader äldre än Jesus och som Gud Fader sände för att bana väg för Herren, vår Messias och Frälsare. Men det handlar även om att bana väg för Herren i våra egna hjärtan, att varje dag. på…

Läs mer Läs mer

Andra söndagen i Advent

Andra söndagen i Advent

Söndagen 10 december 2023 firar Kristi kyrka 2:a söndagen i Advent och då handlar temat om att Guds rike är nära, ett konstaterande som framträder, bland annat, i samband med att Jesus Kristus vandrade i vår tillvaro och uppmanade alla han mötte att omvända sig, eftersom Guds rike är nära, eller som apostel Lukas påminner oss: Tecken skall visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden skall hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas…

Läs mer Läs mer

Första söndagen i Advent

Första söndagen i Advent

Söndagen 3 december 2023 firar Kristi kyrka 1:a söndagen i Advent och då handlar temat om Ett nådens år. Kristi kyrka firar ett nytt nådens år, given av Herren, vår Gud. Att inleda det nya kyrkoåret innebär att återigen be om den nåd som bara vår Herre, Jesus Kristus, kan skänka oss! Utan den nåd som Herren är villig att ge så är vi utsatta för det onda som pågår för fullt i världen idag. Vi är helt beroende av…

Läs mer Läs mer

Domssöndagen

Domssöndagen

Söndagen 26 november 2023 firar Kristi kyrka Domssöndag och då handlar temat om Kristi återkomst, ett ärende som är angeläget för alla som kallar sig kristna. Den sista dagen kommer, oavsett vi lever eller är kroppsligt döda, då Herren, vår Gud, genom Jesus Kristus ska döma var och en. Domssöndagen handlar om att Herren har sista ordet när det gäller våra liv. Det handlar även om att vi är totalt beroende av den nåd Jesus Kristus står för. Han gav…

Läs mer Läs mer

Söndagen före domssöndagen

Söndagen före domssöndagen

Söndagen 19 november 2023 firar Kristi kyrka söndagen före domsöndagen och då handlar temat om Vaksamhet och väntan. Enligt profeten Amos kommer det en tid då människor kommer att söka efter Guds Ord och vägledningen, men då är det redan för sent. Han skriver: Ja, den tid kom­mer, säger Her­ren Gud, då jag sänder hung­er över lan­det – in­te hung­er ef­ter bröd, in­te törst ef­ter vat­ten, ut­an ef­ter att höra Her­rens ord. Då skall de ir­ra från hav till hav,…

Läs mer Läs mer