Browsed by
Författare: kult

De som inte litar på Gud kan åtminstone lyssna på forskarna

De som inte litar på Gud kan åtminstone lyssna på forskarna

Det finns allt för många som, antingen av lättja eller ren ovilja, har valt att tro på allt som klimatalarmisterna har att säga! Det är betydligt färre som vill tro på den vetenskapliga sanningen om CO2 och dess direkt irrationella betydelse ifråga om jordens klimat. Det verkar vara lättare att tro på en mänsklig påverkan, detta fast vår påverkan inte har någon reell inverkan på klimatet i helhet. Kan fenomenet ha sin egentliga grund i okunnighet eller handlar det om…

Läs mer Läs mer

Pingstdagen, när Kristi kyrka föddes

Pingstdagen, när Kristi kyrka föddes

När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor…

Läs mer Läs mer

Paulus tal till församlingen i Korint

Paulus tal till församlingen i Korint

Vi bör alltså betraktas som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter. Nu krävs ju av en förvaltare att han skall visa sig pålitlig. Men mig är det likgiltigt om ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Inte heller dömer jag mig själv. Mitt samvete är rent, men det betyder inte att jag är frikänd. Den som dömer mig är Herren. Fäll därför ingen dom i förtid, innan Herren kommer. Han skall låta ljus falla över det som ligger…

Läs mer Läs mer

Aposteln Paulus påminner oss om den roll vi har

Aposteln Paulus påminner oss om den roll vi har

Om några av olivträdets grenar har brutits bort och du, som är en gren av en vildoliv, har ympats in i stället och får del av saven från det äkta trädets rot, så förhäv dig inte över de andra grenarna. Om du gör det ska du veta: det är inte du som bär roten utan roten som bär dig (Rom. 11:17-18).

Profeten Habakuk talar till oss

Profeten Habakuk talar till oss

Jag ska ställa mig på vakt, gå till min post och spana. Jag vill se vad han ska säga till mig, vilket svar jag får på min klagan. Herren svarade mig: Skriv ner det du får se med tydlig skrift på tavlor, så att det blir lätt att läsa, ty synen vittnar om den bestämda tiden, den talar om slutet, den slår inte fel. Om uppfyllelsen dröjer, så vänta tåligt, den kommer förvisso, den uteblir inte. Se den falske far…

Läs mer Läs mer

Jesu Kristi himmelsfärd

Jesu Kristi himmelsfärd

Idag, när i firar Kristi Jesu himmelsfärd, bör vi kommer ihåg det Jesus sade innan Han lämnade lärjungarna: Frid lämnar jag kvar åter er, min ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet (Joh. 14:27). Jesus lämnar inte en frid som är världen erbjuder utan en som är himmelsk! Något vi kan tänka på när skrämseln är aktuell. Den frid som Jesus lämnar känner alltså ingen oro, utan den friden får…

Läs mer Läs mer

Jesajas budskap till oss som tror

Jesajas budskap till oss som tror

Han ska utplåna döden för alltid. Herren Gud ska torka tårarna från alla kinder och göra slut på sitt folks förnedring överallt på jorden. Herren har talat (Jes. 25:8). Tiden är knapp och det är mer bråttom än någonsin att börja tänka på sin egna eviga framtid. Inte om framtiden som räcker i högst 70 – 90 år på jorden, utan på evigheten som vi kommer att uppleva, oavsett vi vill eller inte! Alla som tror på Jesus Kristus, som…

Läs mer Läs mer

Paulus uppmaning till Timotheos

Paulus uppmaning till Timotheos

Så skall du undervisa och förmana. Den som lär annorlunda och inte håller sig till vår herre Jesu Kristi sunda ord och till det som vår religion lär, han är förblindad och okunnig, med en sjuklig lust att diskutera och träta. Sådant leder till avund, strider, förtal, misstänkliggöranden och ständiga bråk bland människor som har mist förståndet och tappat bort sanningen och som anser att religionen skall löna sig. Den kristna tron ger god lön om man nöjer sig med det nödvändiga, för…

Läs mer Läs mer

Nytt liv efter döden genom Kristi uppståndelse

Nytt liv efter döden genom Kristi uppståndelse

Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade, som ni också tog emot, på vars grund ni står och genom vilket ni blir räddade. Jag vill påminna er om orden i min förkunnelse – den håller ni väl fast vid, annars var det bortkastat att ni kom till tro. Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot: att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna, att han blev begravd, att…

Läs mer Läs mer

Jesaja 53:e kapitel, om den lidande

Jesaja 53:e kapitel, om den lidande

Vem är oss trodde på det vi hörde, för vem var Herrens makt uppenbar? Som en späd planta växte han upp inför oss, som ett rotskott ur torr mark. Han hade inget ståtligt yttre som drog våra blickar till sig, inget utseende som tilltalade oss. Han var föraktad och övergiven av alla, en plågad man, van vid sjukdom, en som man vänder sig bort ifrån. Han var föraktad, utan värde i våra ögon. Men det var våra sjukdomar han bar,…

Läs mer Läs mer

Vishet och gudsfruktan

Vishet och gudsfruktan

Min son, glöm inte vad jag har lärt dig, bevara mina bud i ditt hjärta. Hög ålder och ett långt liv, frid och välgång skall de ge dig. Låt godhet och sanning förbli hos dig. Bind dem kring din hals, skriv dem på ditt hjärtas tavla. Då blir du uppskattad för din klokhet av både Gud och människor. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och lita inte till ditt eget förstånd. Tänk på honom var du än går, så…

Läs mer Läs mer

Visheten som värn mot det onda

Visheten som värn mot det onda

Min son, om du tar emot mina ord och bevarar mina bud inom dig, så att du lyssnar till visheten och öppnar ditt hjärta för insikten, om du ropar på klokheten och kallar på insikten, om du söker henne som man söker silver, letar som efter en skatt, då skall du förstå vad gudsfruktan är och vinna kunskap om Gud. Ty det är Herren som skänker vishet, från hans mun kommer kunskap och insikt. Han har framgång i beredskap åt…

Läs mer Läs mer

Ingenting nytt under solen

Ingenting nytt under solen

Tomhet, idel tomhet, säger Predikaren, tomhet, idel tomhet, allt är tomhet. Vad får människan ut av all sin möda under solen? Släkte går och släkte kommer, jorden är evigt densamma. Solen går upp och solen går ner, så skyndar den tillbaka till platsen för sin uppgång. Vinden blåser åt söder, så slår den om mot norr, ständigt slår vinden om, slår om och vänder igen. Alla floder flyter mot havet, men havet blir aldrig fullt. Dit floderna har vandrat vandrar…

Läs mer Läs mer

Vad har aposteln Petrus att säga oss idag

Vad har aposteln Petrus att säga oss idag

Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever skingrade, som främlingar, i Pontos, Galatien, Kappadokien, Asien och Bithynien, utvalda enligt Guds, vår faders, plan, helgade av Anden och bestämda till lydnad och rening med Jesu Kristi blod. Nåd och frid åt er i rikaste mått. Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda, till ett arv som inte…

Läs mer Läs mer

När Guds straff drabbar

När Guds straff drabbar

Kan påståendet i rubriken vara sant? Straffar Gud verkligen oss som Han skapat? Ja, påståendet stämmer i de fall vi syndar, enligt det Paulus skriver i Romarbrevets 1 kapitel. Om vi förnekar Gud och det uppenbara som bevisar Guds existens kommer Gud inom tid att dra sin välsignelse ifrån oss. Detta inleddes redan under 1960-talet när sexualiteten släpptes helt fri och folk började agera ut sin perversitet, utan skam i kroppen. Sedan dess har allt accelererat. Idag stiftar man till…

Läs mer Läs mer

Den stora lögnen och den stora sanningen

Den stora lögnen och den stora sanningen

Det händer att jag då och då grips av något som är emellan ångest och förtvivlan, och det är de gånger som jag tänker på vårt nuvarande samhälle och kyrka. Vågar knappast ställa mig själv frågan om vad som håller på att hända och vad kommer det att bli av alla människorna som man håller av? Det är sällan eller aldrig som jag skymtar ett enda litet spår av ett liv som Bibeln påstår ska ge oss rätten att kalla…

Läs mer Läs mer

Fundamenten i tron på Jesus Kristus

Fundamenten i tron på Jesus Kristus

1. Inspiration: Allt vi vet och tror ifråga om Gud är baserat på Hans Ord. Guds Ord konfirmerar och inspirerar den historiska realiteten av Bibeln. 2. Skapelsen: Gud är uppenbarad från pärm till pärm i Hans Ord (Bibeln) så som Skapare av universum, precis som den är beskriven i Bibeln, vilket förkastar allt det som evolutionism och darwinism påstår. 3. Läran (Doktriner): Guds Ord lär oss den enda och sanna läran om Jesus Kristus och Hans kyrka. All annan, oavsett…

Läs mer Läs mer

Grodan som landade i en panna med vatten

Grodan som landade i en panna med vatten

Har du hört historien om grodan som landade i en vattenpanna och stannade där tills den kokade? Om vattnet i pannan hade varit varmt hade grodan nog lagt märke till det och hoppat ut omedelbart. Men eftersom vattnet först kändes svalt kände grodan ingen som helst fara. När vattnet värmdes upp sakta slappnade grodan av och anpassade sig till den gradvisa förändringen. Slutligen, när vattnet var farligt varmt blev grodans muskler så paralyserade av den stigande värmen så de blev…

Läs mer Läs mer

Skapelseberättelsen – The Genesis Story

Skapelseberättelsen – The Genesis Story

Discover the beauty of the first book of the Bible with Hillsdale College’s latest online course. Visit hillsdale.edu/1/genesis to watch all five lectures today. Genesis is a book of fundamental importance for the Jewish and Christian faiths and has exerted a profound influence on Western Civilization. In addition to being a great religious text, it is also a literary masterpiece. This free online course explores some of the work’s major narrative themes, including the complex relationship between God and man,…

Läs mer Läs mer

Psalm 103 av kung David

Psalm 103 av kung David

Lova Herren, min själ, hela mitt jag vill prisa hans heliga namn! Lova Herren, min själ, minns allt det goda han gör: han förlåter alla mina synder och botar alla mina sjukdomar, han räddar mig från graven och kröner mig med nåd och barmhärtighet, han fyller mitt liv med allt gott, och jag blir ung på nytt som en örn. Herren handlar rättfärdigt och ger de förtryckta deras rätt. Mose fick lära känna hans gärningar, Israels folk hans verk. Barmhärtig…

Läs mer Läs mer