Browsed by
Författare: kult

Det nya normala

Det nya normala

Det sägs att det nya normala för oss vanliga individer kommer att bli något annat än vad många av oss hade förväntat. Ifall vår verklighet blir så som teknokraterna har tänkt sig, ifall de får igenom sin vilja – vilket verkar ha fått en god inledning – så behövs vi inte längre i en värld som teknokraterna håller på att skapa. Det mesta ska enligt teknokraterna (oftast styrda av eliten med största mängden pengar) styras av en ny teknik, en…

Läs mer Läs mer

Tänker du ta vaccinet? – Titta först på denna video!

Tänker du ta vaccinet? – Titta först på denna video!

Om du är något så matematiskt begpvad så kan du oftast räkna ut hur stor sannolikheten är utifrån angivna siffror. I detta fall handlar det om att bli, antingen allvarligt sjuk eller till och med dödad av det kända viruset, eller att överleva genom att låta din kropp på egen hand producera antikroppar. Eller så kan du anta Läkemedelsindustrins förslag om att ta det så kallade ”vaccinet”, som enligt videon inte är något vaccin i tidigare bemärkelse. Chansen för att…

Läs mer Läs mer

Paulus klargör evangeliet om Jesus Kristus

Paulus klargör evangeliet om Jesus Kristus

Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade, som ni också tog emot, på vars grund ni står och genom vilket ni blir räddade. Jag vill påminna er om orden i min förkunnelse — den håller ni väl fast vid, annars var det bortkastat att ni kom till tro. Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot: att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna, att han blev…

Läs mer Läs mer

Om du tror på massmedias berättelse om covid så svara på dessa frågor

Om du tror på massmedias berättelse om covid så svara på dessa frågor

Om du tror på medias berättelse om covid så svara då på dessa frågor… Förklara hur influensan försvann och ersattes istället med något som har exakt samma symptom? Förklara varför de nedgraderade ”covid-19” från en allvarlig infektionssjukdom bara dagar innan de förklarade en pandemi? Förklara hur de kunde framföra coronavirus 2020-lagstiftningen på bara några dagar fast lagen innehåller flera hundra sidor? Förklara varför de har ändrat normal praxis och istället börjat använda kriterier som ”dödsfall av någon anledning inom 28…

Läs mer Läs mer

De som inte litar på Gud kan åtminstone lyssna på forskarna

De som inte litar på Gud kan åtminstone lyssna på forskarna

Det finns allt för många som, antingen av lättja eller ren ovilja, har valt att tro på allt som klimatalarmisterna har att säga! Det är betydligt färre som vill tro på den vetenskapliga sanningen om CO2 och dess direkt irrationella betydelse ifråga om jordens klimat. Det verkar vara lättare att tro på en mänsklig påverkan, detta fast vår påverkan inte har någon reell inverkan på klimatet i helhet. Kan fenomenet ha sin egentliga grund i okunnighet eller handlar det om…

Läs mer Läs mer

Det obekväma klimatet

Det obekväma klimatet

Diskussionerna kring världens klimat är allt för ofta mycket vinklade och pekar bland annat på det som klimatalarmisterna vill ha sagt. Däremot tar man sällan upp ämnet om att alarmisters påståenden inte är vetenskapligt grundade, utan allt för ofta tagna ur falska källor. Det är där därför de sällan vill framträda i öppna debatter. Klimatforskaren Tony Heller tar upp i videon nedan om hur man valt att presentera förvrängda uppgifterna om CO2, och om hur man medvetet fört yngre generationer…

Läs mer Läs mer

Juristen Reiner Fuellmich stämmer läkemedelsföretag, stater samt andra

Juristen Reiner Fuellmich stämmer läkemedelsföretag, stater samt andra

James Delingpole intervjuar juristdoktorn, Reiner Fuellmich, som med andra jurister och samverkande individer inom olika yrkesgrupper, är på god väg att stämma, men inte endast läkemedelsbolagen utan även de läkare och andra som drivit på intentionen att injicerat ett läkemedel som de valt att kalla för vaccin utan att ens ha informerat en enda patient om vad det egentligen handlar om, till exempel att detta handlar om ett  preparat som inte är testat på ett normalt sätt, utan har anammats…

Läs mer Läs mer

Pingstdagen, när Kristi kyrka föddes

Pingstdagen, när Kristi kyrka föddes

När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor…

Läs mer Läs mer

Paulus tal till församlingen i Korint

Paulus tal till församlingen i Korint

Vi bör alltså betraktas som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter. Nu krävs ju av en förvaltare att han skall visa sig pålitlig. Men mig är det likgiltigt om ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Inte heller dömer jag mig själv. Mitt samvete är rent, men det betyder inte att jag är frikänd. Den som dömer mig är Herren. Fäll därför ingen dom i förtid, innan Herren kommer. Han skall låta ljus falla över det som ligger…

Läs mer Läs mer

Aposteln Paulus påminner oss om den roll vi har

Aposteln Paulus påminner oss om den roll vi har

Om några av olivträdets grenar har brutits bort och du, som är en gren av en vildoliv, har ympats in i stället och får del av saven från det äkta trädets rot, så förhäv dig inte över de andra grenarna. Om du gör det ska du veta: det är inte du som bär roten utan roten som bär dig (Rom. 11:17-18).

Profeten Habakuk talar till oss

Profeten Habakuk talar till oss

Jag ska ställa mig på vakt, gå till min post och spana. Jag vill se vad han ska säga till mig, vilket svar jag får på min klagan. Herren svarade mig: Skriv ner det du får se med tydlig skrift på tavlor, så att det blir lätt att läsa, ty synen vittnar om den bestämda tiden, den talar om slutet, den slår inte fel. Om uppfyllelsen dröjer, så vänta tåligt, den kommer förvisso, den uteblir inte. Se den falske far…

Läs mer Läs mer

Jesu Kristi himmelsfärd

Jesu Kristi himmelsfärd

Idag, när i firar Kristi Jesu himmelsfärd, bör vi kommer ihåg det Jesus sade innan Han lämnade lärjungarna: Frid lämnar jag kvar åter er, min ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet (Joh. 14:27). Jesus lämnar inte en frid som är världen erbjuder utan en som är himmelsk! Något vi kan tänka på när skrämseln är aktuell. Den frid som Jesus lämnar känner alltså ingen oro, utan den friden får…

Läs mer Läs mer

Jesajas budskap till oss som tror

Jesajas budskap till oss som tror

Han ska utplåna döden för alltid. Herren Gud ska torka tårarna från alla kinder och göra slut på sitt folks förnedring överallt på jorden. Herren har talat (Jes. 25:8). Tiden är knapp och det är mer bråttom än någonsin att börja tänka på sin egna eviga framtid. Inte om framtiden som räcker i högst 70 – 90 år på jorden, utan på evigheten som vi kommer att uppleva, oavsett vi vill eller inte! Alla som tror på Jesus Kristus, som…

Läs mer Läs mer

Doktor Stefan Lanka och projektet Immanuel

Doktor Stefan Lanka och projektet Immanuel

I den här videon presenteras projektet Immanuel. Den granskar kritiskt den vetenskapliga bakgrunden till den så kallade ”Corona krisen.” Med hjälp av naturvetaren och virologen Dr. Stefan Lanka granskas alla grundläggande publikationer om SARS-CoV-2 och COVID-19 noggrant och undersöks vetenskapligt i en serie inlägg. Huvudmålet är att göra vetenskapen förståelig för alla. Alla nödvändiga tekniska termer och vetenskapliga förfaranden inom virologi och mikrobiologi, som man behöver veta och förstå, förklaras på ett sätt som är lätt att förstå och illustreras…

Läs mer Läs mer

Knepen som håller liv i klimatskräcken

Knepen som håller liv i klimatskräcken

I det här avsnittet ger Elsa Widding exempel på metoder som media och myndigheter använder sig av för att vilseleda människor och få dem att tro på en fabricerad klimatkris. När det gäller klimatrapporteringen så får man sällan en fullständig bild. Hon konstatera att våra beslutsfattare och media bestämt sig för att mer koldioxid i atmosfären är någonting farligt och negativt. Politiker och media väljer i alla lägen väljer att ensidigt köra fram ovetenskaplig skrämselpropaganda. Kanske står vårt enda hopp…

Läs mer Läs mer

Paulus uppmaning till Timotheos

Paulus uppmaning till Timotheos

Så skall du undervisa och förmana. Den som lär annorlunda och inte håller sig till vår herre Jesu Kristi sunda ord och till det som vår religion lär, han är förblindad och okunnig, med en sjuklig lust att diskutera och träta. Sådant leder till avund, strider, förtal, misstänkliggöranden och ständiga bråk bland människor som har mist förståndet och tappat bort sanningen och som anser att religionen skall löna sig. Den kristna tron ger god lön om man nöjer sig med det nödvändiga, för…

Läs mer Läs mer

Nytt liv efter döden genom Kristi uppståndelse

Nytt liv efter döden genom Kristi uppståndelse

Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade, som ni också tog emot, på vars grund ni står och genom vilket ni blir räddade. Jag vill påminna er om orden i min förkunnelse – den håller ni väl fast vid, annars var det bortkastat att ni kom till tro. Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot: att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna, att han blev begravd, att…

Läs mer Läs mer

Jesaja 53:e kapitel, om den lidande

Jesaja 53:e kapitel, om den lidande

Vem är oss trodde på det vi hörde, för vem var Herrens makt uppenbar? Som en späd planta växte han upp inför oss, som ett rotskott ur torr mark. Han hade inget ståtligt yttre som drog våra blickar till sig, inget utseende som tilltalade oss. Han var föraktad och övergiven av alla, en plågad man, van vid sjukdom, en som man vänder sig bort ifrån. Han var föraktad, utan värde i våra ögon. Men det var våra sjukdomar han bar,…

Läs mer Läs mer

Vishet och gudsfruktan

Vishet och gudsfruktan

Min son, glöm inte vad jag har lärt dig, bevara mina bud i ditt hjärta. Hög ålder och ett långt liv, frid och välgång skall de ge dig. Låt godhet och sanning förbli hos dig. Bind dem kring din hals, skriv dem på ditt hjärtas tavla. Då blir du uppskattad för din klokhet av både Gud och människor. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och lita inte till ditt eget förstånd. Tänk på honom var du än går, så…

Läs mer Läs mer