Tredje söndagen efter trettondedagen

Tredje söndagen efter trettondedagen

Söndagen 21 januari 2024 firar Kristi kyrka 3:e söndagen efter Trettondedagen och då handlar temat om att Jesus skapar tro. Officeren som visade en stark tro var en läxa för oss alla, som allt för ofta tvivlar på att Jesus Kristus är Herre över allt och alla. Vi har allt för lätt att falla för frestelsen att tvivla på att Gud är universums skapare och den som styr över allas våra liv. Officeraren visade en tro som var tydlig och utan minsta tvekan om att Jesus kunde hela hans tjänare som led av svåra smärtor och svår sjukdom. Hur är det för dig och mig? Har vi en tro som vågar tro på att Herren Jesus de facto är beredd att ta itu med våra problem? Nedan hittar du söndagens texter…1 Kung 8:41–43
Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn – ja, också där skall man höra talas om ditt stora namn, din starka hand, din lyftande arm – och denne främling kommer och åkallar dig, vänd mot detta hus, lyssna då i himlen, där du tronar, och gör det som han ber dig om. Då skall alla jordens folk lära känna ditt namn och frukta dig, så som ditt folk Israel gör, och förstå att detta hus som jag har byggt är helgat åt ditt namn.

Rom 1:16–17
*
Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden främst men också greken. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud, genom tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva genom tron.

Matt 8:5–13
När han gick in i Kafarnaum kom en officer fram till honom och bad om hjälp: »Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor.« Jesus sade: »Skall då jag komma och bota honom?« Officeren svarade: »Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord, så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl, och jag har soldater under mig, och säger jag till den ene: Gå, så går han, och till den andre: Kom, så kommer han, och säger jag till min tjänare: Gör det här, så gör han det.« Jesus blev förvånad och sade till dem som följde honom: »Sannerligen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Jag säger er att många skall komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets egna barn skall kastas ut i mörkret utanför. Där skall man gråta och skära tänder.« Och till officeren sade Jesus: »Gå. Du trodde och det skall ske.« Och i det ögonblicket blev pojken frisk.

Lämna ett svar