Tankar

Svensk Webbtelevision, en viktig funktion

Jag har fortfarande frihet att acceptera allt som händer och pågår i vårt samhälle! Det lättaste valet är att fortsätta vara apatisk och acceptera allt som händer och sker, ont såsom gott, detta eftersom det ställningstagandet inte kräver någon som helst prestation. Jag kan även börja ställa vissa kritiska frågor kring det som händer i vårt land och samhälle, och dessutom anstränga mig för att söka svar på alla de svåra frågorna. Vad jag än väljer så kommer mitt val att påverka livet i just de lilla samhället där jag befinner mig just nu, oavsett jag vill det eller inte. Mitt val kommer att få vissa konsekvenser. Jag kan alltså fortsätta blunda och acceptera allt, t.ex. att låta våra parti- politiker fortsätta driva igenom sådant som gynnar dem själva medan de fattiga blir fattigare och den rika rikare.

Efter att ha suttit och lyssnat på ett antal föredrag och intervjuer publicerade av Svensk Webbtelevision har jag insett att jag, medvetet och omedvetet, bidragit till att förstöra tillvaron för min nästa. Detta har jag medverkat till genom låta bli att reagera och agera. Jag har alltså tillåtit det onda fortsätta påverka vår tillvaro. Efter timmars lyssnade och analyserande har jag äntligen insett att jag är lika skyldig som alla dem som faktiskt utför ondska, både inför min nästa som inför min Herre och Gud. Jag föddes till just denna tillvaro för att arbeta och agera för att rättvisa ska råda för alla i samhället, inte direkt för att inneha en direkt makt att påverka på de stora scenerna, men ändå makten att påverka i det lilla, i den del av tillvaron som jag befinner mig i just nu!

Jag kan alltså inte längre stå vid sidan av och tyst titta på medan medmänniskor blir angripna av det onda. Jag kan heller inte längre acceptera att vår media hyllar alla dem som medvetet väljer att begå sådant som gynnar dem själva men som skadar deras medmänniskor. Jag kan inte längre sitta tyst och tiga och titta på när media och partipolitiker medvetet arbetar för att öka makten hos dem själva och emot de svagaste i vårt samhälle. Jag kan inte längre acceptera att de som har faktisk makt står så som ett hinder för att rättvisa ska skipas. NU är det är dags att ta ställning mot dem som arbetar för Ondskans herre och ställa sig i kön för dem som arbetar för det goda och dess Herre och Gud.


Rädsla, är det en komponent i den nya religionen

Om man väljer att avsätta tid för att försöka sätta sig in i frågor som rör vår miljö så måste man på fullt allvar försöka lyssna på dem som framträder främst via vår media! Oavsett vi vill, eller inte, undkommer vi inte det så kallade ”miljöhotet” eller larmet om miljön. Oavsett vilket naturprogram man än tittar på så avslutas filmen oftast med påminnelsen om hur vi har ställt till det. Programmet pekar helt fränt på det direkt hotet som vi är skyldiga till. Det är alltså vi som utgör hotet för hela naturen! Detta får man höra ofta, och situationen är enligt de flesta naturvetare besvärande. Enligt viss information får vi även veta att vår jord är på väg att kollapsa och vidare att vi inte har så lång tid kvar. Men när man sitter och lyssnar på riktiga forskare inom olika områden inom naturvetenskap stöter man även på ett lugn som inte går att bortse ifrån. Det som håller på att hända är ingen direkt katastrof. Vår natur har alltid fluktuerat under årtusendena. Det som framförs i flera median idag handlar ofta om en slags skrämsel-propaganda, information som inte stämmer med direkt forskning och fakta. Forskare, oavsett de är doktorer, professorer eller doktorander inom olika områden gällande vår miljö säger något helt annat än vad vår media och våra politiker gör. Vem ska jag tro på?

Väljer jag att lyssna på Lars Bern, doktor i teknisk fysik, som har arbetat med frågor kring vår miljö sedan årtionden, så inser jag att det existerar en skrämselpropaganda. Och denna skrämselpropaganda framförs, enligt Lars Bern, av en sekt, som han menar tillhör en slags domedagsreligion. Denna så kallade domedagsreligion inkluderar, enligt Lars Bern, samtliga ingredienser som finns inom så kallade religioner som förespråkar världens slut. Domedagsreligionen har även sina speciella profeter. Och dessa har tydligen alltid förtur att delta i media och i samtalen med våra politiker i Sverige. En av de mer kända profeterna är miljöministern Löven, en annan är ärkebiskopen, men många fler finns, både kända och okända, säger Lars Bern. Jag är medveten om att Lars Bern är en erkänd forskare inom dessa områden. Han är även erkänt duktig på det han har arbetat med under större delen av sitt liv. Att höra denne äldre och respekterade forskare säga att vi håller på att bli vilseförda av en domedagsreligion är skrämmande. Och vidare att denna domedagsreligions mest framträdande profeter framför en medveten propaganda, som leder många människor till en obefogad rädsla, något som kommer att leda till än större sociala skillnader i framtiden. Se bara på frågan om elbilar. Vilka är det som har råd att investera i en elbil, jo, de som har en hög inkomst. Om vi tänker efter så är det som händer rent skrämmande.

Vad ska vi då tro om vår lokala och globala miljö? Är det verkligen så skrämmande som t.ex. SVT framför via programmet Ekdal och Ekdal? Eller försöker man medvetet att vilseleda oss tittare och lyssnare? Ska vi tro på det som Lars Bern säger så lever vi, enligt dessa falska profeter, i sista tiden. Världen håller på att gå under! Men det är inget nytt hot, berättar Lars Bern. Detta har sagts vid många tillfällen tidigare, men trots att dessa hot har framförts en mängd gånger tidigare så har de inte blivit mer verkliga för det, och kommer knappast att bli mer verkligt säger Lars Bern. Denna angelägna fråga är kanske än mer viktig för oss som tror på Gud och Hans son, Jesus Kristus. Som kristen så bör vi definitivt inte vara oroliga för det som händer. Enligt Guds egna ord i Bibeln så kommer slutet såsom en tjuv om natten, plötsligt och utan vår vetskap. För inte ens änglarna i himlen vet när slutet kommer, säger Jesus själv! Om det är så som Bibeln säger så kan vi lugnt luta oss mot Guds Ord, och dessutom stå emot allt sådant som luktar så kallad domedagsreligion. Visserligen hör vi dagligen att vi borde vara oroliga, vi borde vara rädda, detta eftersom vi håller på att förstöra jorden. Men oavsett måste ändå vi som är kristna förlita oss mer på det som Gud säger i sitt Ord och därmed lämna all den oro och rädsla som världen framför. För dig, som valt att följa Jesus Kristus, så finns det inget utrymme för den världsligt konstruerade rädslan. För vi vet att det är vår himmelske Fader som styr allt det som händer.


Samvetet, vad är det egentligen

Hur ofta har drabbats vi inte av samvetet? Utan ett samvete skulle vi alla troligtvis ha agerat precis som vi vill, alltså utifrån våra egna egoistiska valmöjligheter, utan någon hänsyn till våra medmänniskor. Det är detta budskap som den renodlade naturalismen och ateismen har som målsättning. De vill framkalla i ett samhälle där de starka överlever medan de svaga dör. Enligt naturalister (darwinismen) och ateister (likt Dawkin) finns inget högre väsen, en Gud eller vad man nu väljer att kalla Gud för. Det enda som existerar enligt ateister och naturalister, samt det enda vi har att ta hänsyn till, är att vi som blev till av en slump existerar i en tillvaro på grund av ett selektivt val. De starka överlever medan de svaga självdör. En ateist eller naturalist behöver aldrig ställas inför någon rätta, eftersom de agerar utifrån sitt ego (sig själv), oavsett vad de än har lyckas göra eller tänkt göra. Detta är efter faktum eftersom naturalister och ateister enbart agerar utifrån sitt naturliga tillstånd, helt enligt de spelregler som gäller i naturen, där den starke vinner och den svage förlorar. Trots att det numera finns gott om ateister och naturalister har ingen än så länge lyckats uttyda vad en människas samvete är, eller vad samvetets existens består av. Ingen forskning har kunnat koppla samman det vi kallar för samvete (oftast en inre röst som varnar oss från att utföra dåliga saker) till en utvecklingslära eller ett högre väsen, det vi oftast kopplar samman med ordet Gud. Varför har man inte lyckats med denna uppgift? Svaret kan vara enkel, och då med tanke på att människan är kropp, själ och ande, eftersom vi faktiskt består av mer än bara en fysik kropp, som naturalismen hävdar. Vi har ett psyke, en andlig sfär förutom kroppen. Som många av oss redan har upptäckt så blir vi inte av med den andliga sfären, oavsett hur vi än försöker. Vi är helt enkelt mycket komplexa. Vi består av minst tre delar. Vi kan inte bara vara ett psyke, en kropp eller andlig, utan vi äger även de övriga egenskaperna, en egenskap som ingen än har lyckats uttyda rent vetenskapligt. Det andliga i oss, oavsett vi tror på en Gud eller inte, driver vårt samvetet. Någon annan förklaring finns inte vad jag förstår, åtminstone inte än!


Tankar kring extremism och terror

Efter att ha lyssnat till terrorforskaren, dr Magnus Ranstorp på Försvarshögskolan, förstår jag att det finns relativt många individer som kan tänka sig att ta till terror i vårt land. Orsaken är att de vill föra fram sin extrem islamska tro eller extrema högerkonservatism. Dessa individer är människor, precis som du och jag. Det som skiljer oss åt är att de ger sig hän åt någon extrem övertygelse. De anammar en fanatisk tro om att förändra en rådande situation, trots att det innebär att de skadar oskyldiga. Antagligen är de mer eller mindre hjärntvättade av extrema ledare, och har även tappat sitt sunda förnuft. De saknar antagligen en sund religion eller övertygelse. Enligt forskaren, Magnus Ranstorp, har vi i jämförelse med de nordiska länderna, Finland, Norge och Danmark, många extremister. Det var drygt 300 personer som reste från Sverige till Syrien för att delta i IS uppbyggande av kalifatet. Av dessa var 60 % män och 40 % kvinnor. Det spelar alltså mindre roll om man är man eller kvinna.

Min fråga är om detta hade kunnat hända för drygt 100 år sedan, när största delen av befolkningen i Sverige var aktivt kristna? Jag tror inte det! Kristendomen, dess historia och budskap (om man följer Bibeln), är ett problem för islamister såsom högerextrema. Under 2:a världskriget dödade Hitler de präster som följde Guds Ord. De var obekväma och slog hål på nazismen. På liknande sätt var det även svårt att vara islamist i ett kristet land.

Efter att ha lyssnat till forskaren är jag än mer övertygad om vikten av kristen tro. Vårt lands innevånare behöver kristna regler, inte minst när det gäller bemötandet av sin medmänniska. Det sätt som vi lever idag går stick i stäv mot det som Bibeln anger, trots att det var våra kristna förfäder som byggde upp vårt samhälle. Tråkigt nog så saknar allt för många en levande kristen tro, däremot har alla kvar ett behov av att fylla sitt andliga förråd. Men eftersom det andliga förrådet aldrig blir fyllt i unga år så tar extremisterna sikte på just detta. Läget förvärras av våra politiker på nationell nivå som verkar vara så rädda, så rädda så att de inte ens vågar ta ordet invandrare i mun. De verkar alla vara rädda för att bli stämplade som rasister, och än färre vågar tala öppet om religion, tro och övertygelse. Skulle någon mot förmodan nämna något om ex islam så blir de uthängda i media, ett fenomen som har smittat ner hela allmogen. Det finns även allt för många som saknar civilkurage och mod att ta itu och ifrågasätta extrema övertygelser.


Ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta

Hur ofta har man inte ställt frågan: Är jag verkligen frälst och får komma hem till Guds rike? Paulus skriver i Romarbrevets 10 kapitel: Vad säger Gud om rättfärdigheten och frälsningen; Ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta, alltså trons ord som vi predikar. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herre (JHVH) och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst (räddad till evigt liv). För med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger: Ingen som tror på honom ska stå där med skam (Jes 28:16). Här är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har samma Herre, och han ger sin rikedom till alla som åkallar honom. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst (Joel 2:32).


Varje gång jag tänker göra gott gör jag ändå ont

I Romarbrevet skriver aposteln Paulus bl. a. om hur han vill göra gott men att han trots den viljan ändå agerar i köttet, och gör ont. Det Paulus skriver stämmer väl med min egen verklighet. Hur ofta har man inte tänkt sig att göra gott för sin medmänniska, ändå faller man till föga och utför istället något ont, och detta för att man är en egoist. Har du samma problem, i så fall ska du läsa vad Paulus skriver i Romarbrevet, där han förklarar den kristna tron och dess grundvalar.


En sida med tankar

Det mesta vi hör, läser eller ser relateras sällan till det andliga! I vår tid är allt för många andligt fjärmade, ibland till den grad att de inte längre har förmåga att koppla händelser till Guds ingripande. De gånger vi hör orden; Gud, änglar, frälsare, Jesus, etc. så är orden förknippade med svordomar, raljerande eller, underligt nog, till vissa sporter. När senast läste du en rubrik som beskriver en andlig händelse?  Många menar att information inte ska kläs i andlighet, samtidigt som personen själv talar om människan såsom kropp, psyke och ande. Under senare tid har allt fler börjat hungra efter andlighet. Tänk bara på alla dem som deltar i olika slags yoga, och på dem som tror på spöken. På denna sida ska jag försöka dela med mig av mina tankar, mer eller mindre, förankrade till andlig sfär!