Enda vägen till himlen

Enda vägen till himlen

I följande video lyssnar vi till predikanten John MacArthur som tar upp ämnet enda vägen till himlen. Du som förstår engelska kan lyssna till MacArthurs budskap. Du som inte förstår språket kan försöka läsa översättningen jag gjort med hjälp av Internets översättningsprogram. John MacArthur inleder med att säga:

När vi fortsätter i vår serie – och  jag vet inte hur länge detta kommer att gå. Jag sade för några veckor sedan att jag bara ville gå igenom de fyra evangelierna på ett något slumpmässigt sätt, välja mycket viktiga ord och samtal från Jesu läppar, och det är vad vi gör – just de ord som han sa, och hur kritiska och betydelsefulla de är. Vi kommer till den tredje av dem och det är en ganska utökat passage. Använd din Bibel och sök fram Matteus 7, Det är en mycket bekant passage; och jag vill läsa verserna 13 till 27.

Matteus 7: 13-27, ”gå in genom den smala porten; för porten är bred och vägen är bred som leder till förstörelse, och det finns många som går in genom den. För porten är liten och vägen är smal som leder till liv, och det är få som hittar den. Akta dig för de falska profeterna, som kommer till dig i fårakläder, men inuti är glupande vargar. Du kommer att känna dem genom deras frukter. Druvor samlas inte från törnbuskar eller fikon från tistlar, eller hur? Så varje gott träd bär god frukt, men det dåliga trädet bär dålig frukt. Ett bra träd kan inte producera dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd producera god frukt. Varje träd som inte bär god frukt huggs ner och kastas i elden. Så då kommer du att känna dem genom deras frukter.

”Inte alla som säger till mig: ‘ Herre, Herre ’ kommer in i himmelriket, men den som gör min Faders vilja som är i himlen kommer in. Många kommer att säga till mig den dagen: ’Herre, Herre, profeterade vi inte i ditt namn, och i ditt namn drev ut demoner och utförde många mirakel i ditt namn? Och då skall jag förkunna för dem: ’Jag har aldrig känt er; gå bort från mig, ni som utövar laglöshet.’

”Därför kan alla som hör dessa ord av mig och agerar på dem jämföras med en vis man som byggde sitt hus på berget. Och regnet föll, och översvämningarna kom, och vindarna blåste och slog mot huset; och ändå föll det inte, för det hade grundats på klippan. Alla som hör dessa ord av mig och inte agerar på dem, kommer att vara som en dåraktig man som byggde sitt hus på sanden. Regnet föll, och översvämningarna kom, och vindarna blåste och slog mot huset; och det föll – och stort var dess fall.”

Du har här ett mycket definitivt avsnitt av undervisning från vår Herre; Det förenklar religionens komplexitet. Och religion på dess yta kan vara mycket komplicerat, och antalet religioner och nyanser av religioner och religionens former och iterationer är förvirrande, för att uttrycka det milt. Men vad du har här är en mycket enkel uppenbarelse att det bara finns två religioner: det finns en ansluten till den smala porten och en till den breda porten. Den ena är ansluten till den väg som är bred och den andra är ansluten till den väg som är smal. Den ena leder till förstörelse; den andra leder till liv. Den ena har många människor på det, och den andra har få. Och när du går ner till slutet av linjen på dessa vägar, möter du några människor som kom på den breda vägen i vers 21, och de hävdar att de känner Herren och gör saker i hans namn. Men definitivt säger han i vers 23, ” Jag kände dig aldrig; gå bort från mig, Du som utövar laglöshet. ”Sedan i verserna 24 till 27 har du skildrat en slutlig dom, där det religiösa folket är uppdelat mellan dem som byggde på en sten och de som byggde på sand; och de som byggde på klippan faller under dom, men den domen berör dem inte. Deras hus överlever. De som byggde på sanden faller under dom, och förstörelse är resultatet.

Detta är en mycket, mycket viktig del av Skriften. Det finns många bekanta uttalanden här som du har hört tidigare, men det är den definitiva karaktären av denna passage som är så användbar. Det finns bara två religioner. Det finns bara två möjligheter. För att uttrycka det enkelt finns det den sanna religionen, och resten är falsk. Alla andra kan komma under oändliga etiketter, men i slutändan är det falskt. Det är i grunden en produkt av de falska lärare som nämns i verserna 15 till 20, och dess frukt, som deras, är allt dåligt. Så vad namnet på en falsk religion är, det är bara ett namn eftersom det bara finns två möjliga religioner: den sanna och den falska. Det finns oändliga iterationer av det falska, men bara en som är sann.

Från vad vi har läst här finns religionen som är relaterad till de verk som människor gör, gjorda av köttet, som producerar en slags självrättfärdighet. Jag gillar att kalla det självprestationens religion. Men å andra sidan finns det den sanna religionen, som är genom tro, i Andens kraft som ger himmelsk rättfärdighet. Det är religionen av gudomlig prestation. Bara de två-och de blandar inte.

Om du går över till det nionde kapitlet i Matteus och faller ner till vers 16, ger vår Herre ett par illustrationer av hur de är oförenliga: ”ingen lägger en lapp av oskuret tyg på ett gammalt plagg; för lappen drar bort från plagget, och en sämre tår resulterar. Inte heller sätter folk nytt vin i gamla vin skinn; annars spricker vinskinnarna, och vinet häller ut och vinskinnarna förstörs; de lägger nytt vin i färska vin skinn, och båda bevaras.”

Vad handlar det om? Vad vår Herre säger där är att du inte kan matcha dessa två religioner. Du kan inte sy ihop dem. Du kan inte placera en i behållaren, som den var, av en annan. Fungerar inte. De blandar sig inte. Återigen finns det religionen för mänsklig prestation, som bygger på verk som görs i köttet och producerar en slags självrättfärdighet. Den andra är tro, som verkar i Anden och ger himmelsk rättfärdighet. Och världen är låst i en kamp mellan dessa två religioner. Den sanna är under Guds kraft; den andra är under Satans kraft.

Nu är den första kontrasten som vi ser med dessa två i verserna 13 och 14, Så låt mig fästa er uppmärksamhet på detta. I dessa två verser – och de är väldigt korta-finns det dock en täthet av verkligheten. Det finns fyra kontraster här, verserna 13 och 14: två portar, två vägar, två destinationer och två folkmassor. Två portar, två vägar, två destinationer och två folkmassor – och det är allt. All religion passar in i dessa två.

Två portar, låt oss börja där: den smala porten, vers 13, och den breda porten. Nu är tanken här att det här är portar som är märkta ”himlen. ”De är märkta som ”himmel” eftersom det i vers 21 är uppenbart att han talar om himmelriket och livets slutliga slut, som antingen är förstörelse eller liv, evigt liv som det hänvisas till i vers 14.

Så det här är två portar, du kan säga, till himlen, frälsningens portar. Och förresten, ingen av dem säger ” helvete. ”Ingen säljer helvetet. Ingen sprider en religion som skickar dig till helvetet. De lovar dig himlen; men om det inte är den sanna religionen, är det en fördömande lögn.

Så låt oss börja med portarna och förstå vad vår Herre säger. Låt mig bryta ner det helt enkelt. Det är en befallning i vers 13: ”gå in. Ange. ”Du måste gå in. Detta är ett absolut kommando. Inte tillräckligt för att stå och beundra Jesus eller beundra hans etik eller ens etiken i Bergspredikan som detta är placerat på. Detta är en grind, och dess syfte är att släppa in och stänga ut. Som Matteus 25, kommer du ihåg, när de tio jungfrurna gjorde sig redo för brudgummen att komma på bröllopsfesten, och fem av dem vandrade bort. Och medan de var borta kom brudgummen, och jungfrurna som var där gick in, och dörren stängdes.

En dörr är utformad för att släppa in och släppa ut. Så det räcker inte att stå och beundra Kristus, beundra kristendomen; du måste gå in. Och du kommer i huvudsak att vara en del av en av dessa två religioner – om du inte går in i den smala porten, kommer du som standard att hitta dig själv på den breda vägen genom den breda porten.

Så låt oss bara börja med det: du måste gå in. Och om du vill komma in i himmelriket måste du gå in i den smala porten, den smala porten. Vad menar du med ”den smala porten”? Det är lika smalt som evangeliet; och evangeliet är mycket smalt. Jesus sade: ”Jag är vägen, sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Det är smalt.

Jesus sade: ”Jag är ljuset.” ”Jag är brödet.” ”Jag är det levande vattnet.” Och det var alla enstaka påståenden. Apostlagärningarna 4: 12 säger att det inte finns någon frälsning i något annat namn än Jesu namn. Romarbrevet 10: 17 säger att tro kommer genom att höra budskapet om Jesus. Första Korinthierna 16: 22 säger att om du inte älskar Herren Jesus Kristus, är du fördömd. Och 1 Timoteus 2: 5 säger att det finns en medlare mellan Gud och människor: mannen Kristus Jesus. Han är den enda porten.

Du måste gå in. Om du vill vara i himmelriket måste du gå in, och du måste gå in i denna port.

En tredje sak att tänka på är att du måste gå in i denna Grind ensam, ensam. Du lämnar världen bakom dig. Du lämnar familj och vänner bakom dig.

Om du går några kapitel över, till kapitel 10 i Matteus och vers 34, sade Jesus: ”tro inte att jag kom för att skapa fred på jorden; jag kom inte för att skapa fred, utan ett svärd. Ty jag kom för att sätta en man mot hans fader, en dotter mot hennes moder och en svärdotter mot hennes svärmor, och en mans fiender skall vara medlemmar av hans hus.”

Detta är inte en gruppövning, inte en fråga om ras, inte en fråga om omskärelse, inte en fråga om familj, inte en fråga om gemenskap; du måste gå in ensam. Riket växer en själ i taget. Du måste bryta sig loss från mängden, och även de mest intima människor i ditt liv, som ofta kommer att vara dina fiender.

Det finns mer. Du måste gå in i denna smala Grind, du måste gå in ensam, och du måste gå in med ett visst mått av kraft. Det kanske låter konstigt. Du kanske tänker, ” Tja, jag trodde att det var lätt. Ber du inte bara den här bönen? ”Du ser TV-evangelisterna säga, ”upprepa efter mig, och du är med. ”Det verkar inte för svårt. Det verkar faktiskt löjligt enkelt: ”bara papegoja denna bön.”

Men detta är inte lätt, och vi vet att eftersom i slutet av vers 14 Det står, ” det finns få som finner det. ”Det är svårt att ens hitta det, än mindre ange det. Varför är det svårt att hitta det? För att du är mörkad av synd, för att du är dubbelt mörkad av Satan (den här världens Gud har förblindat dina ögon), och på grund av alla falska lärare, verserna 15 till 20, sprider lögner för att lura.

”Det finns få som hittar det. ”Och för dem som hittar det är det väldigt svårt att komma in. Du måste räkna kostnaden. Detta framgår tydligt av vår Herre. Du måste räkna kostnaden. Du måste vara villig att gå bort från de människor du älskar mest.

I Johannes 12 står det att du måste hata ditt eget liv. I Lukas 9: 23 står det: ”om du vill följa mig, Vill du följa mig, förneka dig själv, ta upp ditt kors och följ mig. ”Det är därför det är svårt-för det är en fullständig kapitulation.

Faktum är att i Matteus 11, vers 12, finns det ett mycket intressant uttalande: ”från Johannes döparens dagar fram till nu lider himmelriket våld, och våldsamma män tar det med våld. ”Det är inte så lätt. Det är inte så lätt. I Lukas kapitel 13, lyssna på vers 24: ”sträva efter att komma in genom den smala dörren; för många, säger jag er, kommer att försöka komma in och kommer inte att kunna. ”Det är med stor svårighet att du går in. Det finns ett visst våld i det, eftersom du måste separeras från allt som var viktigt för dig.

Lyssna på Lukas 16: 16, ”Lagen och profeterna förkunnades fram till Johannes; sedan dess har evangeliet om Guds rike predikats, och alla tvingar sig in i det. ”De människor som kommer in i riket kommer för att de är desperata, så desperata att de är villiga att överge sig själva. De är villiga att bekänna Jesus som Herre och sig själva som hans slavar.

Enligt Lukas 14 är de villiga att räkna kostnaden. Enligt liknelserna i Matteus 13, verserna 44 till 46, är de villiga att sälja allt för att köpa pärlan till bra pris, sälja allt för att köpa skatten på fältet. Den säljer allt. Självförnekelse: ”ta upp ditt kors” – vilket betyder att det kan kosta dig ditt liv-och följ honom.

Så du måste gå in, Du måste gå in i denna Grind, du måste gå in ensam, du måste gå in med en viss mängd våld (svårighet), och du måste gå in naken, på sätt och vis – med ingenting i dina händer. Du kan inte gå igenom den smala porten med ditt bagage; det är ett vändkors. Det är porten till självförnekelse. Du kan inte ta med dig allt. Det är vad vår Herre sa till den rika unga härskaren i Matteus 19. Han ville hålla fast vid allt han ägde, Och Herren sade: ”Om du inte är villig att ge upp allt du äger, även dina pengar, kan du inte vara i riket. ”Han var inte på väg att göra det eftersom han var väldigt rik och vände ryggen.

Med andra ord, när du kommer in genom porten håller du fast vid ingenting. Du säger i princip: ”Herre, ta vad du vill, ta vad du vill; jag vill ha dig, och jag vill ha din välsignelse och din belöning mycket mer än jag vill ha något som tillhör denna förbipasserande Värld. ”Och det finns i grunden en slags summering i allt det som omvändelse betyder. Du vänder allt ryggen. Så in i den smala porten kräver Jesus i huvudsak vad han krävde i Lukas 9: 23: förneka dig själv, ta upp ditt kors – det är det enda du tar med dig, är ett instrument att korsfästas på – och lyda honom.

Å andra sidan kan du välja den breda porten, lätt att hitta, lätt markerad med alla typer av falska lärare som pekar dig i den riktningen. Massor av folkmassor, inga svårigheter, ingen självförnekelse. Ta med ditt bagage, ta med din synd och ta med din egen vilja. Ingen omvändelse, ingen överlämnande, ingen underkastelse till Kristus. Det är porten till självupplevelse. Det är för dem som vill ha lite religion, men religion som inte ber dem att ge upp allt.

Två portar leder till två sätt. Det finns den breda vägen, eller den breda vägen, i vers 13, och det finns den smala vägen i vers 14. Återigen, samma kontrast. Den breda vägen: du kommer genom den breda porten, du tar med dig allt – alla dina synder, alla dina toleranser. Det finns inga trottoarkanter, det finns inga krav; ingenting är förbjudet. Du kan tillfredsställa dig själv-tillfredsställelse, din personliga vilja. Detta kan man säga är vad Psalm 1: 6 kallar ”de ogudaktigas väg.”

Men å andra sidan är vägen bakom den smala porten en smal väg – smal i den meningen att den är trång, den pressas ihop, den är krävande. Det kräver separation. Det kräver lydnad. Det kräver helgelse. Det lovar förföljelse. Du kommer på den vägen, och du kommer i huvudsak att kämpa hela vägen till ära.

Och det finns två destinationer. Den breda vägen, i vers 13, ”leder till förstörelse”, som är helvetet; den smala vägen ”leder till liv”, som är himlen – och det finns bara dessa två vägar. Och det finns två folkmassor. Det finns ”många”, ”många” på den breda vägen och ”få” på den smala, ” få.”

Det är inte länge i denna passage-i själva verket dess vers 21 – att vi möter de många i slutet av den breda vägen. Låt oss gå ner till vers 21: ”inte alla som säger till mig: ’Herre, Herre ’ kommer in i himmelriket, men den som gör min Faders vilja som är i himlen kommer in. Många ”- Åh, där är de, det finns många – och de kommer att säga ”den dagen” – Vad är den dagen? Det är den dagen de möter Gud, möter Herren. Och de kommer att säga, ” Herre, Herre, vi gjorde din vilja. Vi profeterade i ditt namn, och i ditt namn kastade ut demoner, och i ditt namn utför många mirakel. ”Och då skall jag förklara för dem: ’Jag har aldrig känt er; gå bort från mig, ni som utövar laglöshet.’”

Det är slutet på den breda vägen. Du blir avvisad, och du blir avvisad av domaren. Och även om du gör anspråk på att tjäna Honom-säger Du – ”Herre, Herre”; upprepningen av det är fylld med en viss typ av passion. Att säga ”Herre, Herre” är både artigt och respektfullt, och du kan säga ortodox och grundläggande, och full av passion och iver och glöd. ”[Och] profeterade vi inte i ditt namn?” ”Vi var associerade med dig. Och kastade vi inte ut demoner i ditt namn och utförde många mirakel i ditt namn? ”Naturligtvis är det falska påståenden. ”Vi gjorde allt för dig. ”Och detta är det ultimata bedrägeriet av falsk religion: du predikar faktiskt, angriper mörkrets rike och utför mirakel i Herrens namn, och han känner dig inte. Varför? För det är inte tecknen på sann tro. Den sanna trons tecken är lydnad och rättfärdighet. Och han klargör det i vers 23: ”Du … öva laglöshet; avvika från mig.”

Det måste finnas i denna grupp de mest besvikna människorna i hela mänsklighetens historia. Dessa är inte ateister, dessa är inte agnostiker, dessa är inte muslimer och buddhister och vad som helst; dessa är människor som utåt identifierar sig med Kristus, men deras liv präglades inte av rättfärdighet, rättfärdighet. I själva verket är en form av vår Herres kommentar, ”avvik från mig, Du som utövar laglöshet”, faktiskt, ”du som alltid arbetar laglöshet. Ditt yrke är värdelöst. ”Detta är helgedomens hädelse, som är värre än gatans hädelse.

Så många människor är i falsk religion och falska former av kristendom, miljontals av dem bekänner att känna Kristus, och det är bara tomma ord. De kan kalla Jesus ”Herre, Herre”, men aldrig underkasta sig honom. De är inte präglade av rättfärdighet.

Geoff O ’ Hara skrev: ”varför kalla mig” Herre, Herre ” och inte de saker jag säger?’] . . . Ni kallar mig ”vägen” och vandrar mig inte, ni kallar mig ’ livet ’och lever mig inte, ni kallar mig’ Mästare ’ och lyder mig inte, om jag dömer dig, klandra mig inte. Ni kallar mig ”brödet” och äter mig inte, ni kallar mig ’ sanning ’och tro mig inte, ni kallar mig’ Herre ’ och tjänar mig inte, om jag dömer dig, klandra mig inte.” Jakob 1: 22 säger: Var inte bara en hörare av ordet, bedra dig själv, utan var en görare. Det är inte yrket, det är verkligheten som betyder något.

Och vi kommer då till verserna 24 till 27, och vi ser slutet på båda vägarna, båda grupperna. På en bild av domen avbildas domen som en storm, och de individer som fångas i stormen avbildas som hus. Vers 24,”därför, alla som hör dessa ord av mig och agerar på dem” – det är vad rättfärdighet är som: du hör, du tror, du lyder.

”Alla som hör dessa ord av mig och agerar på dem, kan jämföras med en vis man som byggde sitt hus på berget. Och regnet föll, och översvämningarna kom, och vindarna blåste och slog mot huset; och ändå föll det inte, för det hade grundats på klippan. Alla som hör dessa ord av mig och inte agerar på dem” – gör inte dem – ” kommer att vara som en dåraktig man som byggde sitt hus på sanden. Regnet föll, och översvämningarna kom, och vindarna blåste och slog mot huset; och det föll – och stort var dess fall.”

Det här är hus som är oskiljbara. Antagandet här är att de byggde dessa hus på samma plats eftersom samma storm slog dem. De byggde ett hus – så det här är vanligt religiöst företag, ett liv av religiös aktivitet. De byggde tydligen av liknande material eftersom det inte var uppenbart före domen vem som skulle överleva och vem som inte skulle. Och vår Herre påpekade det, inte han, i vete och ogräset. Vi vet inte vem vete är och vem ogräset är förrän domen.

Man byggde ett religiöst hus på ”petra”, stenbädd, och det skulle vara Kristus och lydnad mot hans ord. Den andra byggde på sand, och det skulle vara någon annan ideologi som sprids av de falska lärarna. Och när domen kommer, står huset på berget, och huset på sanden kollapsar.

Och igen, bara för att göra det uppenbara klart, kommer den slutliga historien inte att bli känd förrän den slutliga domen. Det kommer inte att bli uppenbart. Och igen, det är därför vår Herre säger Låt vete och ogräset växa tillsammans, för att du inte kan sortera dem. Jag menar verkligen, om du har folk som säger ”Herre, Herre” och förkunnar hans namn och går emot mörkrets rike i hans namn och strävar efter att utföra mirakel i hans namn, ganska svårt att säga om de är falska. Nu om du tittar på livet, och du ser laglöshet och orättfärdighet, är det uppenbart. Men hycklare är hycklare eftersom de är ganska bra på att täcka upp det. Och jag tror att det finns människor som luras om sitt eget hyckleri.

Allt kommer ner till detta: Vad gör du med Herrens ord? ”Dessa ord av mig”, vers 24. ”Dessa ord av mig”, vers 26. De som verkligen är frälsta lever av Guds Ord, älskar Guds ord, önskar att lyda Guds Ord. De har ett engagemang för lydnad, rättfärdighet, helgelse som ett dominerande engagemang i sitt liv. Det betyder inte att du är perfekt; långt ifrån det. Men det är det som är viktigt för dem.

De som bygger på sand är de som inte bryr sig särskilt om lydnad, och deras hus kommer att förstöras. Lukas 6: 47 och 48 gör en skillnad som jag tycker är intressant, och det är en parallell passage om detta. Det står att folket på berget ”grävde djupt.” Den här mannen grävde djupt, vilket betyder att räkna kostnaden, underkasta vilja och sätt och liv och ägodelar och relationer till Kristus. Det är bara en fråga om hur djupt du gräver.

Och igen, det är inte lika enkelt som att upprepa en bön. Om ditt hus är byggt på inget mindre än Jesu blod och rättfärdighet, har du haft en djupdykning i riket. Du förstår vad du har övergivit och vad du har omfamnat. Hur djupt tränger din kärlek till Herren och din lydnad in i ditt hjärta och själ och liv? Det är frågan som avslöjar var du är: smal väg eller bred väg.

Och Paulus säger i 2 Kor 13: 5, ” undersök dig själv, om du är i tron. ”Det viktigaste du någonsin kan veta – Och Herren kommer att avslöja det för dig. Du kan vara involverad i kyrkan, i en klass, ett bibelstudium, en grupp. Du kan vara involverad i diskussionerna om Skriften och teologi som en nyfikenhet eller akademisk strävan. Men om ditt hus är byggt på sanden finns det ett bra sätt att veta det, och det är vanligtvis att du vet att du är överdriven i synd. Du saknar botgöring. Du har ingen hunger efter helighet. Du missbrukar grace. Du har ett hemligt liv av dold överträdelse.

Så jag upprepar vers 13, ” gå in genom den smala porten; för porten är bred och vägen är bred som leder till förstörelse, och det finns många som går in genom den. ”Jag hatar det faktum att det är ”många”, men det är verkligheten. Låt det inte inkludera dig. Låt oss böja i bön.

Och ingenting i världen är naturligtvis viktigare än evangeliet och frälsningen som görs tillgänglig genom evangeliet. Herre, tala till alla som håller fast vid någonting i den här världen som hindrar dem från att helt åta sig Jesus Kristus. Visa dem dårskapen i det. Låt dem inte komma undan med tomma ord från tomma hjärtan. Ta med sanningen att bära och livet både rikligt och evigt som är tillgängligt, för du är en så kärleksfull och nådig Gud. Gör ditt arbete i varje hjärta, vi ber, för din ära. Amen.

Lämna ett svar