Aposteln Paulus tydlighet i uppdraget att vara kristen

Aposteln Paulus tydlighet i uppdraget att vara kristen

Idag firar vi tredje söndagen i fastan, och temat handlar om kampen mot ondskan. Många av oss vet att ondskan med lätthet kan dupera oss och få oss att vandra i synd. Varje gång vi halkar och faller för synden så behöver vi även komma ihåg Guds målsättning. Herren vill få oss att vända om, tillbaka till den väg som leder oss till vårt rätta hem. Gud har gett oss löftet att få återvända. Därför sände han sina apostlar att förkunna det levande Ordet, så att vi ska få ta del av det levande Ordet som ger evigt liv, särskilt när vi befinner oss i en värld som mörknar för varje dag.

Det var ingen lätt uppgift för dem som hörde till den första kristna kyrkan. Särskilt svårt hade de som blev förföljda, slagna och dödade. Trots svårigheter de befanns sig i fortsatte exempelvis Paulus att tydligt tala om det uppdrag han fått av Herren, Jesus Kristus. Han vågade öppet predika om det glada budskapet om vad Herren, Jesus Kristus, har gjort för vår skull. Paulus är en förebild för oss, eftersom han vågade stå för en tydlig kristen tro, ofta i kontrast med världens ljumhet och ondska. Den förföljde och slagne mannen, som själv tyckte att han inte räckte till, skriver i sitt andra brevet till församlingen i Korint:

När jag genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, ger jag alltså inte upp. Jag avhåller mig från allt skamligt smussel, jag använder inga knep och förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och överlåter i Guds åsyn åt varje människa att själv bedöma mig. Om mitt evangelium är dolt är det dolt för dem som går förlorade. Ty denna världens gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild. Jag förkunnar inte mig själv utan Jesus Kristus: han är herre, och jag är er tjänare för Jesu skull. Ty Gud, som sade: »Ljus skall lysa ur mörkret«, har lyst upp mitt hjärta, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte skall sprida sitt ljus. Men denna skatt har jag i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från mig. Alltid är jag ansatt, men inte kringränd, rådvill men inte rådlös, förföljd men inte övergiven, slagen till marken men inte förlorad. Alltid bär jag med mig i min kropp den död som Jesus fick lida, för att också Jesu liv skall bli synligt i min kropp. Ty jag, som är vid fullt liv, utlämnas för Jesu skull ständigt till att dö, för att också Jesu liv skall bli synligt i min dödliga kropp. Alltså verkar döden i mig och livet i er. Jag har samma trosvissa ande som i skriften, där det står: Jag tror, därför talar jag. Också jag tror, och därför talar jag. Jag vet ju att han som uppväckt herren Jesus skall uppväcka mig med Jesus och låta mig träda fram tillsammans med er. Allt detta sker för er skull, för att nåden skall nå allt fler och hos allt fler väcka en överflödande tacksamhet, till Guds ära

Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner förnyas min inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den överväldigande, eviga härlighet de bereder åt mig, som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Vi vet att då det tält som är vår jordiska boning rivs ner har Gud en byggnad åt oss i himlen, en evig boning som inte är gjord av människohand. Medan vi är här ropar vi av längtan efter att få ikläda oss vår himmelska boning. Ty har vi väl klätt oss i den skall vi inte stå där nakna. Vi som ännu bor i tältet ropar i vårt betryck; vi vill ju inte bli avklädda, vi vill bli påklädda, så att det som är dödligt uppslukas av livet. Gud har själv skapat oss just för detta, och som en borgen har han gett oss Anden. Därför är vi alltid vid gott mod, även om vi vet att så länge vi har vårt hem i kroppen är vi borta från Herren – vi lever i tro, utan att se. Vi är vid gott mod och skulle helst vilja flytta bort från kroppen och få vårt hem hos Herren. Därför är vi så angelägna om att vara honom till behag, vare sig vi är borta eller hemma. Ty alla skall vi stå inför Kristi domstol, sådana vi är, och där skall var och en få igen för vad han har gjort under sitt jordiska liv, gott som ont.

Lämna ett svar