Byråkrater, teknokrater, politiker samt regeringar är de som är riktigt rädda, och de är rädda för oss andra

Byråkrater, teknokrater, politiker samt regeringar är de som är riktigt rädda, och de är rädda för oss andra

Neil Oliver håller ett kort anförande om rädsla, men han har medvetet valt att vinkla begreppet rädsla från ett håll som kan förvåna. Han säger nämligen att den största rädslan finns hos byråkraterna, politikerna, regeringarna, teknokraterna samt de rikasteste i världen. Man kan riktigt känna lukten av deras rädsla, när man stillsamt betraktar dem. Deras rädsla är så stor främst för att vi vanliga verkar bli allt för många på denna planet. De är rädda för att vi andra ska förstöra den värld och tillvaro och stora tillgångar som de anser sig äga och ha rätt till. Och ju rikare de blir dess mer bekymmer verkar de få för sin stora rikedom och makt. För att bemöta sin oerhörda rädsla så har de gemensamt valt att försöka förstöra för de vanliga. Söndra och förstöra allt det som för närvarande existerar, så att de sedan i lugn och ro kan fortsätta att vara rika, mäktiga och ensamma i den värld som de tycker sig vara ägare till.

Lämna ett svar