Är sjukvården på väg att tunnas ut

Är sjukvården på väg att tunnas ut

En kvinna i norr söker hjälp mot en förmodad cancersjukdom, en annan i söder söker hjälp för att ha stukat foten. Kvinnan i norr får ingen som helst hjälp, trots många försök. Kvinnan i söder får hjälp av en ortoped, som valt att komma ut till busshållplatsen där många patienter tvingas att vänta på hjälp. Är dessa händelser två exempel på något som visar hur både byråkrater och politiker i Landsting och Regioner medvetet försöker tunna ut sjukvården i vårt land?

Att det sker rent medvetet utomlands vet vi av tusentals vittnesmål, men att det även skulle pågå i Sverige är något som än så länge inte blivit känt allmänt. Däremot måste vi alla börja fråga oss om det ska vara byråkrater och politiker som styr sjukvården? Vore det inte bättre om det vore bara sjukvårdskunniga och medicinskt skolade som styrde sjukvården? Dessa frågor kan vara mer aktuella än vad vi allmänt tänker oss, för det kan gå väldigt fort att förstöra det som påbörjades byggas av våra förfäder, så att vi som lever idag skulle få den bästa vård som kan tänkas.

Att skylla på pandemin är varken ett skäl eller en orsak, trots att byråkrater och politiker försöker få oss att tro på det! Nej, numera handlar det mer om pengar, ett otyg som verkar få styra det mesta i vårt nuvarande samhälle. Men då innebär det även att kärlekslösheten får öka helt fritt och att omvårdnaden om varandra tvingas stryka på foten.

Allt det goda som vi skattebetalare har finansierat under årtionden verkar försummas och förkastas och används inte där dessa medel var tänkta att användas. Det tragiska i hela kråksången är att kärlekslösheten verkar sprida sig allt snabbare, och då ofta med argument som ingen vanlig människa kan kontrollera sanningshalten bakom.

Att bry sig om varandra verkar ha tappat sitt grepp om oss och fler och fler byråkrater och politiker väljer hellre att gripa tag i än mer av ekonomin för att skyffla över den till sådant som definitivt inte har med sjukvård att göra. För  när man läser att byråkrater och politiker köper in dyra flygplan och väljer att finansierar konst och annat, istället för att använda varenda skattekrona till sjukvården så borde det få oss alla att reagera kraftigt. Men som ordspråket säger: Sent ska syndaren vakna!

Lämna ett svar