Teknokraters framtida bild av världen

Teknokraters framtida bild av världen

Att teknokrater och teknologer har en egen bild av hur världen och människans design borde vara i framtiden har varit offentligt sedan årtionden tillbaka. Sorgligt nog är det inte särskilt många som orkat eller ens velat veta mer i detalj vad dessa tekniker har att erbjuda. Det verkar vara de allra rikaste i världen som vill försöka implementera de nya teknikerna i oss vanliga, inte minst för att studera vad som händer sedan. Att teknologers och teknokraters framtida bild är tillräckligt lockande för de allra rikaste i världen verkar det finnas total enighet om, men ingen teknokrat eller teknolog vet egentligen riktigt vad som händer i oss människor och i världen i stort efter de förändrats av exempelvis experimentell mRNA eller DNA, eftersom sådana framsteg studerats endast i laboratorium.

En idog person som följt denna utveckling sedan 90-talet är James Corbett, som exempelvis upptäckt hur mycket som håller på att hända utan allmänhetens vetskap och hur mycket som redan ägt rum. Ta bara de nya vaccinerna, som aldrig tidigare blivit implementerat i människor men som nu har börjat påtvingas alla. Vi har aldrig tidigare blivit mer eller mindre tvingade att ta medicin eller läkarvård mot vår egen vilja, jämfört detta med nuvarande situation som pågår i många länder idag. Vad dessa nya tekniker kommer att åstadkomma vet ingen. Ingen vet heller särskilt mycket ifall dessa nya tekniker är farliga. Titta gärna på videon som avslöjar delar av det som håller på att hända i vår nya teknologiska värld, som de rikaste valt att kalla för RESET. Du går vidare till videon genom att klicka på loggan med ”The Corbett Report”!

Episode 405 – Designing Humans for Fun and Profit

Lämna ett svar