Hotet om klimatet är en lögn menar John Coleman som startade väderkanalen i USA

Hotet om klimatet är en lögn menar John Coleman som startade väderkanalen i USA

John Coleman, som startade väderkanalen i USA, menar att hotet om klimatet som media och politiker alarmerar om, är byggd på direkta lögner och påhittad vetenskap. Det finns inget som helst underlag som visar på att klimatet är ett framtida hot, oavsett vad media och politiker än påstår att vetenskapen säger. Det finns inget som helst underlag som visar på att klimatet är på väg att kollapsa på grund av för höga CO2 halter. Tvärtom så fortsätter vädret att variera. Det handlar alltså inget om något nytt fenomen utan är något som har pågått sedan i årtusenden tillbaka utan särskilt märkbara antaganden om mänsklig påverkan. Den påverkan som vi tillfört klimatet är knappast mätbart, enligt John Coleman, och alla klimatalarmister borde skämmas eftersom de står och ljuger oss rakt i ansiktet. Det finns alltså ingen som helst reell vetenskap som stöder IPPC:s byråkraters påståenden om att isen i Antarktisk håller på att smälta i för hög takt. Lika lite gäller påståendet om att havsnivån i världen håller på att höjas oroväckande. Det finns inget som helst vetenskapligt stöd för sådana påståenden, menar John Coleman, som har hållit på att undersöka klimatet sedan många årtionden tillbaka. Hotet om klimatförändringar som påverkar världen är alltså något som har pågått sedan lång tid tillbaka, men utan någon som helst reell påvisbar händelse eller ens antydan om att något negativt har hänt ifråga om världens klimat. Detta gäller oavsett frågan handlar om isbjörnarna och deras framtid, eller en smältande ismassa i Antarktis, eller någon annanstans som påstås av alarmisterna. Det enda allt sådant handlar om är politik och det framförs av sådana människor som vill skrämma slag på världens befolkning av orsaker som bara de själva kan svara på.

Lämna ett svar