Professor Sucharit Bhakdi berättar om hur vårt immunsystem fungerar

Professor Sucharit Bhakdi berättar om hur vårt immunsystem fungerar

Professor Sucharit Bhakdi, som numera bor i Tyskland, berättar i denna video om hur man sorgligt nog har bortsett ifrån vårt immunsystem och dess funktion i verkligheten. Han presenterar nyligen publicerat dokumentation gällande frågan om hur våra antikroppar fungerar i förhållande till Sars-CoV-2 viruset. Han går systematiskt igenom hur immunsystemet går tillväga för att bemöta Sars-CoV-2 viruset eftersom det inte handlar om något nytt virus utan är något som är känt sedan många år. Därför vet man även om dess verkningar och hur man ska bemöta viruset.

Some good news and some troubling news, from Professor Sucharit Bhakdi, M.D. Oracle Films recently produced an interview with Professor Sucharit Bhakdi in collaboration with Oval Media in Germany, for an upcoming documentary. As an aside to the interview, Dr. Bhakdi emphasised the urgent need to share the following information that has emerged from new scientific literature.

PLEASE take the time to process this presentation. Dr. Bhakdi explains clearly, based on new scientific evidence, why he believes: – Your immune system is your best defence against SARS-CoV-2, and indeed all coronaviruses. – If you have been infected, even if you experienced no symptoms at all, you are immune to all variants. – We have already reached herd immunity. – There is no scientific reason to vaccinate against SARS-CoV-2. There is simply no benefit and the rollout must be stopped.

And much more.
Scientific literature references for Dr. Bhakdi’s presentation:
https://www.sciencedirect.com/….science/article/pii/ (v important DK)
https://journals.plos.org/plos….one/article?id=10.13 v. imp. IgG IgA
response to mRNA vacc. +++
https://academic.oup.com/cid/a….dvance-article/doi/1 (key spike and IgG after vacc)
https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.06.005 (third IgG response to vaccine paper)

Lämna ett svar