Personer berättar om sina reaktioner efter att ha tagit vaccinet

Personer berättar om sina reaktioner efter att ha tagit vaccinet

Varken Youtube, Facebook eller Twitter vill publicera vittnesmål som börjat framträda efter att människor mer allmänt börjat ta de nya vaccinerna mot Covid-19. Allt fler vittnen framträder numera efter att ha erfarit olika slags reaktioner på vaccinerna. En gemensam nämnare för samtliga som framträder är att deras tillvaro har förändrats totalt efter att de valt att ta vaccinerna som myndigheter och media med stor iver försöker övertyga folk om att ta som det enda skydd mot Sars Covid-II. Nu när allt fler vittnen fått reaktioner så har de självklart försökt meddela sina erfarenheter till ansvariga myndigheter och hälsovård. Men istället för att bli bemötta med empati och förståelse så har vissa vittnen erfarit hur myndigheter på alla sätt och vis försökt tysta dem. Vittnena menar allmänt att de alla har varit helt friska innan de tog vaccinet. Efter det har flera av dem drabbats av reaktioner som de inte får hjälp för. Istället för att bli bemötta med förståelse så har flera av dem blivit negativt bemötta av t.ex. sin närmaste hälsovård. De har heller inte kunnat vända sig till läkemedelsbolagen eller ansvariga myndigheter. Vissa har blivit bemötta med endast negativa reaktioner och påståendet att deras reaktioner inte alls har någon koppling till vaccineringen, utan deras problem måste bero på något annat. Ingen som har drabbats har fått adekvat hjälp utan flertalet har helt enkelt blivit lämnade ensamma med sina bekymmer, och vissa av dem berättar att de även har blivit beskyllda för att ha mentala störningar…

Lämna ett svar