Artificiell intelligens och mänsklighetens framtid

Artificiell intelligens och mänsklighetens framtid

Var kom vi ifrån? Vart ska vi? Svaren på dessa frågor informerar både vår förståelse för vilka vi är och vad vi lever för. Genom tiderna har människor vänt sig till vetenskap, filosofi, religion och politik för att tillfredsställa sin nyfikenhet och deras begär efter svar. Nu, under det tjugoförsta århundradet, har frågan om vart vi ska blivit knuten till tekniska framsteg och ges en ny brådska genom utvecklingen av artificiell intelligens. Men vad betyder det ofta oombedda och obegränsade införlivandet av AI i våra liv för oss? För vår personliga och företags integritet? Vår politiska och personliga frihet? Säkerheten för våra jobb? Verkligen för framtiden för vår art som helhet? Vilka konsekvenser har framsteg i AI på våra världsbilder i allmänhet och Guds fråga i synnerhet? I den nya 2084-serien behandlar forskare och filosof John C. Lennox frågorna om var mänskligheten går. Det är en tankeväckande, balanserad och engagerande resurs på teknik, mening och vad det innebär att vara en människa som skapas i Guds bild. 2084-serien visar hur den kristna världsöversikten, när den är korrekt förstådd, kan ge bevisbaserade, trovärdiga svar som kommer att ge verkligt hopp för mänsklighetens framtid.

Om du är intresserad av fortsatta lektioner som John Lennox håller kan du klicka vidare till denna hemsida:

https://masterlectures.zondervanacademic.com/2084?utm_source=youtube&utm_medium=social&utm_campaign=2084_cm&utm_content=youtubecard

Lämna ett svar