En av uppfinnarna till tekniken mRNA och DNA tycker till

En av uppfinnarna till tekniken mRNA och DNA tycker till

The High Wire och programledaren, Del Bigtree, intervjuar doktor Robert Malone, som är en av dem som uppfann teknologin gällande mRNA och DNA vacciner. Robert Malone är uppriktigt orolig för att hälsovårdande myndigheter och regeringar i allt för hög hastighet försökt pumpa ut ett vaccin som inte är testat på adekvat sätt. Det finns alldeles för många riskfaktorer menar Robert Malone som man inte har beaktat och som med stor sannolikhet kommer att leda till mänskliga tragedier i framtiden, särskilt händelser som vi idag inte har någon som helst kunskap i. Att som myndighet gå enbart på läkemedelsbolagens uppmaning och använda oskyldiga människor som försöksobjekt är direkt olämpligt och oetiskt menar doktor Robert Malone.

Lämna ett svar