Det nya normala

Det nya normala

Det sägs att det nya normala för oss vanliga individer kommer att bli något annat än vad många av oss hade förväntat. Ifall vår verklighet blir så som teknokraterna har tänkt sig, ifall de får igenom sin vilja – vilket verkar ha fått en god inledning – så behövs vi inte längre i en värld som teknokraterna håller på att skapa. Det mesta ska enligt teknokraterna (oftast styrda av eliten med största mängden pengar) styras av en ny teknik, en teknik som är konstruerat av avancerade maskiner som styrs av Arteriell Intelligens (AI). Den plan som teknokraterna har offentliggjort har bekräftats via litteratur och media och har redan påbörjats för något årtionden sedan. Utvecklingen fick sin reella start efter att den så kallade pandemin introducerades, eftersom teknokraterna behövde få tillgång till oss individer, vilket inte varit möjligt förrän de fick möjlighet att implementera deras teknik i våra kroppar. Bland annat dessa åsiker anges i denna videon. Bedöm därför själva vår nuvarande situation!

Lämna ett svar