Det obekväma klimatet

Det obekväma klimatet

Diskussionerna kring världens klimat är allt för ofta mycket vinklade och pekar bland annat på det som klimatalarmisterna vill ha sagt. Däremot tar man sällan upp ämnet om att alarmisters påståenden inte är vetenskapligt grundade, utan allt för ofta tagna ur falska källor. Det är där därför de sällan vill framträda i öppna debatter. Klimatforskaren Tony Heller tar upp i videon nedan om hur man valt att presentera förvrängda uppgifterna om CO2, och om hur man medvetet fört yngre generationer bakom ljuset, genom att presentera förfalskad litteratur som bland annat används i skolor, och som proklamera för en information som strider direkt mot vetenskaplig fakta.

Lämna ett svar