Det följer konsekvenser av allt vi gör eller inte gör

Allt fler verkar tro att de ska slippa undan, fast de aktivt valt att göra onda gärningar, eller aktivt låtit bli att göra gott fast de hade kunnat stoppa något ont! Men de som tror det lever enligt Bibelns ord i en lögn, eller en förnekelse, som de kommer att bli varse om när de väl lämnar detta jordiska liv. Oavsett vem vi är, vad vi än har har för position i samhället, eller vad vi än har blivit satta att utföra i jordiska livet så kommer vi att en dag (för de flesta helt oväntat) ställas inför den slutliga domen. Vi kommer enligt Hebreerbrevets författare; alla stå inför Guds domstol. Och allas domare Gud Fadern kommer att invänta vår ankomst. Denna väldiga och viktiga sanning är tydligt i de flesta texter i Bibeln.

Oavsett vem vi än är kommer vi att ställas inför en total rättvisa, och den rättvisa Domaren i himlen. Hans första fråga kommer enligt skapelseberättelsen att vara: Var har du varit? Inte, som de flesta tror är; Vad har du gjort? Vad ska vi då svara på frågan? Var har jag egentligen varit under mitt liv? Har jag varit slav till världens alla galna nycker, eller har jag försökt vara slav åt Jesus Kristus, vår Frälsare? Det blir ingen lätt fråga att besvara! Du som undrar varför Herren inte frågar, vad vi gjort, ska veta att Han känner till allt som hänt i vårt liv. Inget av det vi gjort eller inte gjort kommer att kunna döljas, utan allt kommer att vara helt synligt, som himlen en vacker sommardag i solsken. Det är därför Jesus Kristus ofta påminner sina lärjungar om vikten av att fungera som en hel människa. Att älska Herren sin Gud av hela sitt hjärta, av hela sin själ och av all sin kraft, och därnäst, att älska sin nästa som sig själv! Detta bud sammanfattar hela lagen och profeterna, enligt Jesus Kristus. De nämnda orden kallas i Israel för schema, alltså samma ord som vi har i skolan när vi studerar. Vi är ålagda att följa schemat, som Herren Gud har skapat.

Tänkt Er alla dem som tror att de kommer undan, bara för att de har mycket pengar eller makt? Tänkt vad de bedrar sig själva! Ingen av dem kan köpa en enda dags förlängning i sitt jordiska liv, oavsett de har massor av pengar eller makt. De kan heller inte köpa sig fri från den slutlige Domarens utslag, trots att de i så många fall har smitit från både ett och annat här på jorden. Tyvärr är det allt för få rika och kända makthavare som upptäcker denna sanning i tid. Detta får de tråkigt nog uppleva allt för sent. När de blir slängda ner i den eviga elden, därifrån ingen enda kan fly! Då kommer de att få umgås i all evighet med den Onde, Satan, han som de har tillbett under sin tid här på jorden. Han som har lurar dem totalt. För allt den Onde har lovat är tomma löften som kommer att leda till att vi blir kastade i den brinnande evigheten. Inget trevligt slut på evigheten!

De som tror att de slipper undan, såsom allt för många tjänstemän idag slipper undan i dagens samhälle, är därför grundlurade. De kan inte frånsäga sig ansvaret för beslut de tagit här i jordelivet. Om du råkar vara en av dem som har försökt lura dig själv, du har ännu tid att göra bot och bättring! Du kan omvända dig och göra bot från de synder och skulder som du står skyldig till, för att närma dig det himmelska riket. Jesus Kristus ger inget utrymme för någon som försöker vara smart i sig själv, och försöker lura systemet. Det gudomliga systemet är inte som vårt mänskliga. Det systemtet har inga kryphål, eller eventuella felaktigheter, som döljer vårt rätta jag. Nej, den är en av pur sanning, en sanning som bara existerar hos den som har skapat universum.

Jag har hör många som tycker att man inte ska prata om synd och andra tråkiga saker. Gud är ju kärleken, säger de. Men i äkta kärlek existerar varken rädsla, synd eller skuld. Äkta Agape, alltså det som står för Guds kärlek, existerar bara som totalt renhet, fritt från all smuts. Den är så ren och fri så att vi inte ens kan föreställa oss den här i livet. Det är därför som Herren Gud är totalt rättvis. Han kan inte agera orättvist, eller felaktigt, eftersom Han inte skapat det onda. Det onda står den Onde Satan för, den vackraste ärkeängeln, Lucifer, som begick den värsta synd man kan begå. Han ville nämligen putta ner Gud Fadern och själv ta Hans plats. Men ack vad Lucifer bedrog sig! Det är därför som han är så angelägen om att driva oss rakt in i synden tillsammans med honom. Han vill inte vara ensam i den eviga elden, trots sällskap av ett X antal änglar, som föll i samband med att han gjorde uppror mot Gud Fader. Låt dig inte snärjas av Lucifers milda och lockande ord och löften. Ge honom inte möjligheten att krypa in i ditt liv, för att ta över och skapa kaos. Han trivs när vi är svaga och ger efter för synden. Men han är även väl medveten om att det finns en betydligt starkare kraft, en kraft som han aldrig kommer att övervinna.

Det var därför som Gud Fadern planerade sin egen Sons ankomst hit till världen, något som den Onde Satan inte kunde lista ut. Det gjorde Herren Gud för att ge oss en chans att återvända till vårt rätta hem. Jesus Kristus tog på sig allas vår synd och skuld och dog på korset för oss. För att tre dagar senare uppstå från de döda och därmed övervinna döden, som är det yttersta straffet Gud utdelade för Adam och Evas synd i Edens lustgård. Det vill Satan undanhålla oss ifrån. Vi ska inte börjar tro på denna saga, menar han. Gör vi det så är vi förlorade för honom. Ge dig därför hän kära vän, och tro på att Jesus Kristus är din ende Frälsare och vän, en evig vän som håller vad Han har lovat. Då ska du erbjudas ett evigt liv som inte går att beskriva, varken med ord eller handling, utan är faktiskt något som måste upplevas av var och en.

Lämna ett svar