Allt för många är så stressade att de inte orkar söka sanningen

Nu när skrämseln för pandemin lugnat ner sig försöker media och etablissemang åter föra fram klimatalarmisterna. Deras uppgift är att skrämma oss med felaktiga och falska uppgifter om att klimatet håller på att förgöra jorden, detta eftersom vi släpper ut för mycket CO2 (koldioxid). Tyvärr är allt för många idag så stressade och upptagna så att de själva inte hinner, eller orkar, själva söka svar på frågorna som rör pandemi eller klimathysteri. Därför behöver vi hjälpas åt att hitta källor som vi kan lita på och som ger vetenskapliga belägg för påståendena.

Alarmister, oavsett det gäller pandemi eller klimathysteri, har fått för stort utrymme i mainstream media. De är påstridiga till den grad så att de till och med väljer att kalla sina påståenden för vetenskapliga! Men det mesta av det som påstås handlar inte om vetenskap utan om propaganda, något som klimatforskaren Tony Heller och Climat Reality check tar upp i videorna.

Projekt Veritas avslöjade nyligen en reporter från CNN i USA, som inför en dold kamera öppet berättade om att klimathotet är politikens kommande skrämselpropaganda, något mainstream media i väst håller på att förbereda sig inför. Nu när hotet om pandemin börjat klinga av står klimathotet på agendan, enligt den intervjuade reportern. Videon från projekt Veritas kan du ta del av under en annan flik på denna hemsida, eller klicka vidare här>>.

Låt dig inte skrämmas av hot som är konstruerat av illasinnade. Individer som verkar ha en egen agenda och intention att driva oss med skrämselpropaganda, så att vi avstannar som enskilda och unika individer. Om de lyckas skrämma oss så kommer vi, förr eller senare, att tappa vår frihet, vår demokrati och vår förmåga att verka som unika varelser på denna jord. Tro hellre på Herren, Jesus Kristus, som vet exakt vad som håller på att hända! Han kommer att ingripa för att driva den Onde och hans anhängare ner i den eviga elden!

Lämna ett svar