Vad har framtiden för utsikter för oss vanliga

https://corbettreport.com/images/podcastlogonewnew.jpg

Enligt de allra rikaste i världen (de som äger merparten av teknologin och pengarna) verkar planeringen av världens framtid vara tydlig. Det är bland annat därför som de vill skapa den nya tänkta världen, där FN, WHO och andra världsliga organ ska styra alla länder i världen. Det budskapet säger de öppet, så att alla som vill lyssna kan uppfatta och bedöma. Deras högsta önskan verkar vara att få allt vanligt folk (allmogen), då även medelklassen, att bli en framtida underklass, medan de rikaste åtar sig uppdraget att styra allt som rör ekonomin. De vill se sig som som den nya adeln, eller kanske mer korrekt; eliten.

Enligt denna övergripande plan som presenteras i olika skepnader ska eliten erbjudas möjlighet att leva fria från alla slags restriktioner. Den framtid som presenteras i exempelvis agenda 2021 och 2030 handlar alltså om att skapa ett samhälle som inkluderar en stark aristokrati som styr och tjänstehjon som följer! De rikaste säger sig ha både förmågan och viljan att anta uppdraget, och de säger det offentligt.

De som är skärpta upptäcker snart att det handlar om att skapa en värld där flertalet styrs av en elit. Kommer de att tillåtas genomföra intentionen så kommer ingen på jorden att svälta, säger de i agenda 2030! Men allmogen kommer heller att äga något, medan eliten ska ha tillgång till vanligt kött från levande djur kommer allmogen att få äta genmanipulerad föda, eftersom det är det enda sättet att mata så många miljarder på en och samma jord.

För att kunna genomföra sina önskningar måste de vanliga folket skolas in i ett nytt tänkande. De måste acceptera det som har planerats. I annat fall blir det anarki.

En som funderat kring det som proklamerats i FN-organ, WHO och andra världsomfattande organisationer, är James Corbett. Han och hans medhjälpare har skapat ett flertal videon och podcasts, som vi har möjlighet att ta del av.

Klicka på nedan angivna HOME-länk, eller lyssna till vad han har att berätta i sin podcasts om vår gemensamma framtid åren 2030 och framöver.

Home

Lämna ett svar