Doktor Stefan Lanka och projektet Immanuel

Doktor Stefan Lanka och projektet Immanuel

I den här videon presenteras projektet Immanuel. Den granskar kritiskt den vetenskapliga bakgrunden till den så kallade ”Corona krisen.” Med hjälp av naturvetaren och virologen Dr. Stefan Lanka granskas alla grundläggande publikationer om SARS-CoV-2 och COVID-19 noggrant och undersöks vetenskapligt i en serie inlägg.

Huvudmålet är att göra vetenskapen förståelig för alla. Alla nödvändiga tekniska termer och vetenskapliga förfaranden inom virologi och mikrobiologi, som man behöver veta och förstå, förklaras på ett sätt som är lätt att förstå och illustreras med många olika exempel.

Detta är ett vetenskapligt projekt. För det första betyder detta att även om vi är mycket kritiska till allt som har gjorts och har hänt i Conan-krisen, så förblir vi alltid neutrala. Vi tar inte sida med någon eller fördömer någon, utan vi analyserar allt ur en rent vetenskaplig medicinsk synvinkel.

Det betyder att vi eftertryckligen ber dig, som tittare, att inte bara tro på något av våra uttalanden! Tvärtom, kan du tvivla, var kritisk och ifrågasätta det som sägs. Alla som kan motbevisa våra uttalanden uppmanas härmed hjärtligt att göra det, men bör göra det med konkreta, verifierbara fakta. Om vi har gjort misstag så korrigerar vi dem gärna.

Bakom Immanuel-projektet finns en liten grupp oberoende filmskapare som vill hjälpa till att få fram det offentliga området vetenskapliga fakta som ignoreras av majoriteten bara för att de inte överensstämmer med den dominerande världsbilden och accepterade samförstånd.

Projekt Immanuel är ett ideellt projekt. Våra bidrag ska vara fritt tillgängliga och är avsedda för alla. Förutsatt att absolut INGENTING ändras i våra publikationer kan någon av våra videor och dokument laddas ner, delas och laddas upp igen på dina egna kanaler. För våra videor måste den fullständiga videobeskrivningen också inkluderas!

Du kan ta reda på vilka plattformar och på vilka språk våra rapporter publiceras genom att besöka vår webbplats. Om du vill kontakta oss, använd följande adress: kontakt@projekt-immanuel.de All information om nya inlägg finns på vår hemsida och i vår Telegram-grupp. Webbplats: www.projekt-immanuel.de

Sedan början av februari har en hel rad alarmerande uttalanden om SARS-CoV-2 och dess påstådda mutationer cirkulerat i media. Två av de mest framträdande exemplen är dessa:

  • Mutationen från Storbritannien och andra kommer att överträffa oss, viruset har fått en raketuppgång.
  • Detta lopp har länge gått förlorat.

Förmodligen nästan alla i Tyskland känner till dessa citat, som kommer från en annan så kallad ”koronaxpert” – en av ”vetenskapens röster”. Hur många experter finns det? Ändå har påståendena från denna ”expert”, en virolog av yrke, inte bara spridits i stor utsträckning via många mediekanaler, utan har ofta (med rätta) ofta kritiserats.

Vi vill inte diskutera media och media representanter här, men vad forskare förväntar sig när de sprider sådana vilda skräckprognoser är verkligen ett mysterium för oss. Oavsett vad deras intentioner är, är sådan skrämsel verkligen inte till hjälp! Särskilt när den saknar någon faktisk grund.

Vi antyder inte att den ovannämnda virologen har dåliga avsikter! Vi antar att de tror på det de säger och är övertygade om att de gör rätt. Därför tar vi oss också bort från alla förolämpningar och anklagelser mot dem och andra forskare som stöder regeringens åtgärder eller kräver ännu hårdare åtgärder. Vi kritiserar dock starkt denna virolog och många andra forskare för deras tvivelaktiga och oansvariga beteende när de gör sådana uttalanden! Att sprida rädsla och panik är aldrig förnuftigt! Även människor som bara är avlägset engagerade inom medicinområdet borde veta detta bättre än någon annan.

Vilken typ av mutationer av SARS-CoV-2 påstås existera?

Påståenden om att den ökända SARS-CoV-2 har muterats ytterligare har cirkulerat i media sedan december 2020. De mest kända påstådda varianterna som sägs ha uppstått från SARS-CoV-2 och med vilka rädsla återigen hämmas obehindrat i befolkningen är:

“CLUSTER 5” från Danmark
B.1.351, 501Y.V2 från Sydafrika
B.1.1.28 P.1, 501Y.V.3 från Brasilien
och naturligtvis B.1.1.7, 501Y.V1 från Storbritannien, som tjänade som rättfärdigande för ännu hårdare, mer förödande åtgärder och förmodligen hjälpte till att skapa den meningslösa ”Zero-Covid” -kampanjen.

Dessa mutationer, enligt ”experterna”, kommer förmodligen att leda till en lättare överförbarhet av COVID-19. På grund av mutationen av de så kallade spikproteinerna sägs de påstådda nya korona-virusen kunna docka på celler lättare och infiltrera dem. De mest kända exemplen på dessa påstådda spikproteinmutationer är D614G och N501Y.

Hur uppstod idén om viral mutation?

Till skillnad från vad som allmänt förväntas inom vetenskapen är förekomsten av virus faktiskt inte bevisat i virologin. Istället anses deras existens bevisas enbart på grundval av tolkade framträdanden och konceptuella modeller. Patogena virus är alltså inget annat än enbart konsensus, dvs. en åsikt som man har kommit överens om i vetenskapen.
Du kan lära dig mer om virusbevis i Immanuel projektets huvudprogram. “SARS-CoV-2” -viruset antas i sin tur i sig vara en mutation av forntida koronavirusstammar. Detta antagande härrörde från den så kallade ”sekvensinriktningen” som anses vara ett av de starkaste vetenskapliga bevisen för SARS-CoV-2s existens.

Sekvensinriktning är en bioinformatikteknik där fragment av nukleinsyra (DNA) samlas med en dator till en hypotetisk del av genetiskt material. För att genomföra anpassningen, ungefär jämförbart med ett pussel, krävs mallar i form av gamla delar av genetiskt material. På samma sätt som bilden på rutan i ett pussel fungerar som en mall. När det gäller SARS-CoV-2 användes två gamla koronamodeller för detta ändamål.

Eftersom stora delar av den konstruerade genomsträngen uppfinns fritt under inriktnings-processen, och andra delar ”finjusteras” av tillhörande datorprogram för att ge ett rimligt trovärdigt resultat, ser den färdiga produkten aldrig 100 % ut som mallen. Det liknar att med våld sätta ihop pusselbitar som inte ens hör till originalet för att skapa en liknande bild. =

Denna (oundvikliga) avvikelse från mallen är i slutändan grunden för hela ”mutationen” med namnet SARS-CoV-2!

Hur kommer man till tanken att SARS-CoV-2 ska ha muterats ytterligare?

Genomet till SARS-CoV-2 är fiktivt, men en del av grunden för det är från strängar av nukleinsyra som finns i metabolismen av vilken organism som helst (vilket är en del av anledningen till att någon människa, djur eller växt potentiellt kan testa ”positivt” för Corona).

För att använda exemplet med pusslet igen: du har några riktiga pusselbitar, men de har inget att göra med mallen och du gör helt enkelt upp alla återstående delar genom att klippa ut lämpliga kartongbitar och måla dem enligt mall.

Det har varit känt i mer än tjugo år att nukleinsyra förändras ständigt. Därför kan nukleinsyra omöjligt innehålla vårt arv! Idéer som epigenetik (teorin om flexibel ärftlighet) är bara desperata försök att på något sätt rättfärdiga och hålla vid liv den gamla modellen för en materiell ärftlighet i form av gener.

Numera överväger vissa forskare att DNA snarare tjänar till att generera och släppa energi i kroppen, vilket kan förklara de ständiga förändringarna i DNA. Men majoriteten av forskarna antar fortfarande den föråldrade idén om gener (utan att någonsin ifrågasätta och testa dem) och tror att planen för en levande varelse lagras i DNA. Därför tolkar de det faktum att förändringar i DNA sker som en indikation på ”mutation” av gener. Därför, när man undersöker DNA-fragment som erhållits från människor eller djur, som felaktigt antas vara grunden för den hypotetiska genetiska strängen av SARS-CoV-2, där man finner att DNA har förändrats dras slutsatsen att SARS-CoV-2 har muterat.

➡ idén om mutationer av SARS-CoV-2 bygger endast på en tolkning av det faktum att allt DNA ständigt förändras. Eller mer generellt formulerad uppstår idén om virusmutationen bara för att man fortfarande arbetar med helt föråldrade, sedan länge motbevisade vetenskapliga hypoteser.
Med detta föråldrade tillvägagångssätt kan nya mutationer av SARS-CoV-2 hittas/uppfinnas i all evighet. Detta kan snabbt bli en katastrofal självfördrivande ond cirkel, och det verkar som om många forskare redan har fallit in i detta.

Lämna ett svar