Doktor Michael Yeadon varnar för ett vaccin som inte blivit testat

Han har arbetat större delen av sitt liv med att ta fram vacciner, ändå går han ut offentligt och varnar från att ta vaccin som inte blivit testade, trots att de blivit nödgodkända av myndigheter?

Doktor Michael Yeadon har stor erfarenhet och ett perspektiv som få andra har, eftersom han arbetat hela sitt liv med forskning inom området medicin och då även i arbetet att ta fram säkra vacciner.

Han är alltså inte motståndare till vaccin men menar att de vaccin som nu förs fram av läkemedelsbolag, etablerad media och politiker inte är utprövade och inte tillverkade på samma sätt som vaccin tidigare framställts.

Lyssna och ta egen ställning till vad som sägs.

Lämna ett svar