Rädsla som tagit över och män som dog

Allt fler har blivit så rädda så att de till och med frånsagt sin egen rätt att tänka fritt samt att existera som den unika individ hon fötts till. De har gjort sig av med sin egen självbevarelsedrift, oftast för att de är så rädda för att bli betraktade som rasist högerextremist, nazist, vit medelålders man eller antidemokrat, eller rentav negativa mot meto och feminism, det sista ett fenomen som vår nuvarande regering påstår sig vara så stolta över fast de själva arbetar aktivt för att demonisera det eftersom de aktivt förespråkar islamistiskt trosriktning som uttalat går emot all feminism som fenomen. Samtliga påståenden om rasism, extremism, nazism, m.m. liksom ordet värdegrund förekommer allt oftare, trots att ingen vill definiera betydelserna av dessa ord. De väljer hellre aktivt att använda begreppen som om man skulle ha en god kontroll om vad orden egentligen betyder, särskilt ofta används de av rikspolitiker, systemmedia samt kändisar som vill vara viktigare än de är.

Det handlar allt för ofta om individer och grupper som medvetet väljer att vara både ovetenskapliga så som ensidiga i sitt begreppsanvändande. Tidigare kritiskt tänkande har de slängt bort, för att istället anamma en agenda som systemmedia samt rikspolitiker presenterat. Det existerar en mängd olika begrepp som används endast i syftet att skrämma gemene man, särskilt vita män som vågar vara manliga i jämförelse med de män som har tappat modet och manligheten, för att bete sig mer feminint men utan några biologiska möjligheter att vara kvinna, trots att de gärna skulle vilja vara det. De saknar ju bl. a. hormonerna som produceras i en kvinna.

Om du inte tycker som vi så är du rasist, nazist, antidemokrat, eller något annat vidrigt, är påståenden som allt fler rikspolitiker, media, kändisar och etablissemang använder sig av. Det handlar om ett mentalt krig eller skrämselpropaganda, något som har pågått de senaste årtiondena, inte bara hos oss utan i större delen av västvärlden. Det verkar finnas ett syfte av att ändra vår allmänna mentala hälsa, särskilt när det gäller frågor om vad vi ska se som naturligt och onaturligt, exempelvis frågor som rör transgener och hbtq (som påstås stå för svensk vedertagen akronym för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner). Men har de som påstår sådant något vetenskapligt stöd för sina påståenden? Svaret är Nej! Det har inget som helst vetenskapligt stöd för att påstå sådant de gör. Den enda orsak att de ändå gör det är för att medvetet försöka omdefiniera vår natur och dess givna lagar. Syftet är alltså att tillföra något onaturligt som naturligt. Hela vår natur är logisk och anger bara ett femininum och ett maskulinum, oavsett vi talar om däggdjur eller människor! Det sagda är bara en av många galna idéer som vissa grupper försöker implementera i ett redan sjukt samhälle.

Den tragedi som pågår i västvärlden handlar om ett osynligt krig, ofta via politik, ekonomi och media emot en renodlad vetenskap. De grupper som äger och förvaltar stora delar av media använder alla tänkbara möjligheter att via olika kanaler som de äger försöka påverka allmänhetens naturliga tankeverksamhet, bara för att få dem att tro att det faktiskt existerar någon slags allmän rasist, nazism, högerextremism, etc. bara för att vissa råkat bli född som vit, eller att man har en avvikande åsikt jämfört med staten, rikspolitikerna, maktmedian, eller dem som påstår sig vara feministiska fast deras reella handlingar inte alls överensstämmer med deras offentligt angivna syften.

De som anklagar andra för att vara rasister, nazister, extremister, m.m. är tvärtom själva mycket fientliga mot alla dem som påstår något som går emot dem själva, vilket rent logiskt påvisar att de egentliga rasisterna, nazisterna och extremisterna är de själva som använder en propaganda på samma sätt som vissa som historiskt blivit stämplade som just rasister, nazister eller kommunister.

Möjliga lösningar att slippa dras med i denna snedvridna propaganda som pågår i väst är att flytta till ett annat land, där man ännu ges tillåtelse att tänka och tala fritt. Eller så kan man aktivt stänga av informationen som spys ut via statliga media, rikspolitiker och ekonomier som satsar miljarder för att framföra den snedvridna propagandan. Den uppgiften är inte särskilt lätt men väl värt att pröva under en viss tid och upptäcka om ens eget fria tänkande och tyckande får växa mer fritt eller inte.

Lämna ett svar