Knepen som håller liv i klimatskräcken

Knepen som håller liv i klimatskräcken

I det här avsnittet ger Elsa Widding exempel på metoder som media och myndigheter använder sig av för att vilseleda människor och få dem att tro på en fabricerad klimatkris. När det gäller klimatrapporteringen så får man sällan en fullständig bild. Hon konstatera att våra beslutsfattare och media bestämt sig för att mer koldioxid i atmosfären är någonting farligt och negativt. Politiker och media väljer i alla lägen väljer att ensidigt köra fram ovetenskaplig skrämselpropaganda.

Kanske står vårt enda hopp till barnen. Vi vuxna måste alla bidra till att ge dem ett större perspektiv. På så sätt kan vi också ge dem hopp om framtiden. Det finns en del att vara rädd för men det handlar definitivt inte om klimatet, i vart fall inte så länge det går åt rätt håll och blir långsamt varmare. Perspektiven måste vidgas och inte förenklas för att passa in i politikens nya klimatreligion.

När vegetationszonerna flyttar sig idag blåser man upp det som en katastrof av stort format. Det finns en mycket kunnig person som heter Leif Kullman som är expert på fjällvärldens flora. Hans studier visar att trädgränsen har en bit kvar att klättra uppför fjällbranterna innan den når samma höjd som under medeltiden. Referensen är: http://www.kullmantreeline.com/text1_…?

En annan intressant referens till Leif Kullman är: “Early Holocene presence of beaver (Castor fiber L.) in the Scandes sustains warmer-than-present conditions and a patchily treed and rich mountainscape”, International Journal of Research in Geography (IJRG), Vol, 7, Issue 1, 2021, pp 01 – 08

Oavsett i vilken utsträckning och takt vi fortsätter att använda oss av fossila bränslen kommer vi inom något eller några få århundraden att närma oss en jämviktsnivå lägre än 300 ppm. Och dom som oroar sig över hypotesen att ökade koldioxidhalter leder till ökade globala temperaturer kan trösta sig med att, om så är fallet, så kommer även temperaturerna att falla till 1920-talets nivåer när koldioxidhalten närmar sig jämviktsförhållandena.

Ide, manus och presentation: Elsa Widding
Introduktionsvideo och musik: Ulf Gabrielsson och Carl Johan Thore
Filmning och redigering: Ulf Gabrielsson

Lämna ett svar