Ärkebiskop Antjes flum

SVT bjöd in en islamsk imam från Järvafältet som expert när den kristna påskens betydelse skulle diskuteras i ”Helgstudion”. Det var under påskdagen på söndagen som SVT hade ett inslag om den kristna högtiden. På plats i studion som fanns imamen, Nasir Ahmad Arif, från Järva utanför Stockholm när programledaren frågar: Ni firar ju inte påsk hos er. Vad kan man dra för paralleller, vad gör ni för liknande saker? Ahmad Arif svarar: Som muslim firar jag ju inte påsk men uppgav ändå att han har full förståelse för att kristna väljer att göra det. Imamen berättade vidare att muslimer har något liknande, och jämförde med den judiska påsken Pesach då man firar uttåget ur Egypten. I SVT-studion fanns även ärkebiskop Antje Jackelén, som är känd för sitt vurmande för islam. Hon har gått så långt som att välja ”Gud är större” (”Allahu akbar”) som sitt officiella valspråk, och hon har även vägrat att svara på frågan om Jesus Kristus gav en sannare bild av Gud än profeten Muhammed.

Är då Svenska kyrkans ärkebiskop kristen? Svaret på frågan är inte självklart eftersom ärkebiskopens uttalanden går stick i stäv med centrala kristna trossatser, särskilt i ett lutherskt trossamfund. När hon fick frågan om Jesus Kristus gav en sann bild av Gud (JAHVE), jämfört den islam och dess profet Muhammed, sade hon att det var ett ganska intrikat teologiskt spörsmål som inte går att besvara med ett enkelt ja eller nej. Det är ett svar som borde väcka stort uppseende bland kristna.

Själva grunden i den kristna tron är att Jesus Kristus inte bara är Guds Son, utan Gud själv som tagit mänsklig gestalt – den avgörande läran om inkarnationen. Mot den bakgrunden kan man tycka att frågan som Antje Jackelén fick inte borde vara komplicerad att svara på. Om Jesus Kristus är Gud, hur kan han då inte ha lyckats ge en sann bild av sig själv som Guds Son, jämfört med Muhammed, som aldrig gjorde anspråk på att vara något annat än människa? Svaret är enkelt och självklart, i alla fall om man är kristen!

I ett replikskifte i Svenska Dagbladet har ärkebiskopen krävts svar om huruvida hon tror på jungfrufödseln, eller var Jesus resultatet av att Maria befruktades av en man? Handlar det överhuvudtaget om ett mirakel, som Bibeln anger? De ord som ärkebiskopen har drygat ut när det gäller avgörande kristna fråga innehåller inga klara besked, utan är tydligt svåra att besvara för ärkebiskopen. Om Jesus inte tillkom genom ett mirakel, utan på konventionellt vis, så var han alltså inte Guds Son utan timmermannen Josefs son, och då faller hela kristna läran, och även frågan om uppståndelsen från de döda som är helt avgörande för att kristendomen ska vara sann. Men ärkebiskopen Jackelén svävar på målet, eftersom hon inte är kristen.

Det är svårt att komma till någon annan slutsats än att Svenska kyrkans ärkebiskop inte är kristen. I så fall är det inte särskilt förvånande eftersom hon tillhör generationen präster som sökte sig till Svenska kyrkan, inte för att dela kyrkans klassiska och avgörande trossatser, utan för att avsky vad den kristna kyrkan står för och vill hellre förvandla den till något annat. Det handlar om en generation som inte har några problem med samkönade äktenskap, abort eller att avbilda Jesus som läderbög i Uppsala domkyrka, eller ens att anställa islamska imamer. Klassiskt kristna dogmer som jungfrufödseln har de däremot svårt för eftersom talet om jungfrulighet känns patriarkalt och mossigt. Då är det bättre att Jesus hade en mor som tog för sig i sängen.

Jackelén tillhör ledande i Svenska kyrkan som vägrar att definiera den kristna klassiska tron, och vågar inte ens svara på frågan om Jesus gick på vattnet, eller om han helade lama, blinda och döva. Var han överhuvud taget Guds son? Eller var Jesus från Nasaret en profet likt Muhammed? Tro som du vill är devisen, eftersom Gud är kärlek, men frågan är om det handlar om agape eller eros? Så lyder de flesta svaret från den nya svenska kyrka som Jackelén och hennes likasinnade har skapat.

Det handlar om andra världsliga läror, exempelvis att att ärkebiskopen m.flera i hennes grupp ska vara politiskt korrekt enligt nutid och vidare att Gud tycker homosexualitet är helt acceptabelt, trots tydliga bibelcitat om att det handlar en synd, en styggelse. Ärkebiskopen försöker anpassa sig till rådande tidsanda. Den oföränderliga Gud är passé eftersom hennes gud numera är för en generös invandringspolitik, för numera är ju ingen varken jude eller grek, och vidare att Jesus inte ser människor som syndare, fast Bibeln anger detta tydligt och klart, och även kräver omvändelse! Det enda deras gud inte längre tycker om är rasister, högerextremister, sverigedemokrater och övriga som inte är politiskt korrekta, eftersom dessa främlingsfientliga behöver fostras för att bli lika kloka och goda som ärkebiskopen är, förklarade hon vid ett annat tillfälle i TV-soffan. Om rasisternas, nazisternas eller högerextremas barn mot förmodan skulle döpas i Svenska kyrkan så kommer Gud att vredgas och skicka stormar som straff, har en annan liknande präst låtit oss förstå.

Att präster frestas anamma åsikter som är på modet borde inte förvåna någon som har läst Bibeln. Det är något som aposteln Paulus varnar för vid ett flertal tillfällen, inte minst i sina brev till Timotheos. Men kristna kyrkan har i alla tider gjort anspråk på att förvalta eviga och av Gud givna sanningar! Man kan inte byta innehåll i en kristen tro på samma sätt som man byter ut köket i ett hus som behöver renoveras, åtminstone inte med trovärdigheten i behåll. Svenska kyrkan har gjort sig irrelevant genom att anpassa sitt falska budskap efter tidsandan.

Den som är troende kristen har numera lite att hämta i från Svenska kyrkan centralt och behöver kanske börja söka sig till mer seriösa trossamfund, eller helt enkelt lämna organisationen för att spara pengar? De som inte gillar denna politiskt korrekta åsiktskomplex som numera utgör Svenska kyrkan centralt skulle behöva gör än tydligare motstånd mot det som händer och börja fundera på om hon kan göra något vettigare än att fortsätta stödja en ärkebiskops i flumkyrka, i en sjuk centralorganisation.

Lämna ett svar