Lars Bern om problemen med vaccin och hur man minskar risken för Corona

I denna video sammanfattar Lars Bern vad som hänt på det medicinska området angående coronapandemin, farliga vaccin, rena forskningsfalsarier och naturliga billiga botemedel.
Han tar först upp det beprövade läkemedlet hydroxoklorokin som tidigare varit verkningsfullt mot malaria i kombination med ett antibiotika och zink. Men trots att detta läkemedel visade sig fungera mot Covid 19 under våren 2020 ,så kritiserades användningen snabbt och hårt av några forskare vid ett ytterst suspekt företag. Bern anser det högst anmärkningsvärt att den ansedda medicinska tidskriften The Lancet publicerade deras kritiska artikel, något som tidskriften sedan fick ångra och bad sina läsare om ursäkt för. Men denna avpublicering fick ingen uppmärksamhet.

Bern lutar åt att tidskriften The Lancet fick instruktioner om att misskreditera det billiga botemedlet hydroxoklorokin och förbjuda dess försäljning. Han kallar hela saken för ett bedrägeri som tillkommit på uppdrag av läkemedelsindustrin som hellre såg att deras dyrare produkter såldes än något som var nästan gratis. Mainstream medier, som YouTube, spelar med i detta. I samband med denna kontrovers så anordnade några läkare en konferens i Washington där de berättade om framgångarna med hydroxoklorokin. Deras föredrag spelades in och lades ut på YouTube där filmen fick 20 miljoner visningar på några timmar innan den togs ned. Läkarna har sedan blivit skandaliserade och några fick sparken. Ett annat exempel som Lars Bern tar upp handlar om att patienter med stor D-vitaminbrist insjuknar svårt i pandemin. D-vitamin är viktigt för vårt immunförsvar och finns inte det i tillräcklig mängd så råkar man sämre ut vid virusangrepp.

En grupp spanska läkare som forskat på D-vitamin och coronapatienter visade på ett starkt samband mellan D-vitaminbrist och insjuknande i corona. Men liksom vid diskussionen om hydroxoklorokin så publiceras genast en annan missvisande studie från Brasilien med stöd från läkemedelsindustrin som tillbakavisade de goda spanska rönen om D-vitamin. Allt för att inte störa de vaccinationskampanjer som läkemedelsbolagen tjänar pengar på. Enorma ekonomiska intressen förvrider medicinska resultat så att de passar in säger Lars Bern.

Han går över till att förklara de två typer av vacciner som nu finns tillgängliga i vaccinationskampanjer: RNA vaccin (budbärarRNA) och DNA-vektor vaccin. Den första typen har en RNA sekvens som kommer in i celler och får dessa att tillverka ”spikproteiner” som sedan ska generera antikroppar. Men samtidigt finns risken att de också reagerar på sekvenser i kroppens DNA och det kan ställa till problem med autoimmuna infektioner, om inte omedelbart så kanske långt senare.

De andra vaccinerna innehåller en DNA sekvens som kommer in i kroppen via ett avdött virus och programmerar om cellkärnan. Alla typer av influensavirus muterar och då kan vacciner bli ineffektiva. Vaccinintyg blir snabbt meningslösa pga mutationerna.. Lars Bern tror att det skydd som idag finns t ex på äldreboenden med vaccinering tyvärr åstadkommer att mutationer sker snabbare. Det fungerar ungefär som antibiotika som åstadkommer resistenta bakterier. Ytterligare problem med denna typ av vaccinering är att de skapar specifika antikroppar mot just detta virus och att dessa antikroppar undertrycker andra antikroppar vilket kan leda till större risker för andra infektioner. Bern nämner vaccinforskaren Geert van den Bossches öppna brev som varnar för dessa risker.

Lars Bern avslutar med att förutspå att massvaccinering inte kommer att lyckas eftersom mutationer ständigt kräver nya vacciner. Istället bör man bota de som insjuknat och se till att folk har tillräckligt mycket D-vitamin i förebyggande syfte. Lars Bern tar själv dagligen 5.000 internationella enheter av D-vitamin samtidigt med C-vitamin. Är man kraftigt överviktig bör man ta 10.000 IE menar han. Klicka på länken nedan för att se videon!

Lars Bern om problemen med vaccin och hur man minskar risken för Corona. – Swebbtv

Lämna ett svar