Guds vrede drabbar det galna idag

Hur ofta har jag inte ställt frågan varför allt det som tidigare ansågs vara både gott och naturligt numera ses som direkt ont och onaturligt? Det goda har blivit det onda medan det onda har blivit det goda åtminstone när man lyssnar på politiker, kändisar och media överlag.

Kan utan att skämmas som enskild säga att jag är emot det mesta av det som idag anges som nyttigt och bra i dagens samhälle. Det mesta som  existerar har faktiskt försämrats och det finns även en orsak till varför det goda blivit det onda och det onda blivit något gott.

Svaret på den återkommande frågan blev helt uppenbart efter att ha lyssnat till en predikan av John Mac Arthur, ledare i Grace Community Church Sun Valley. Mac Arthur predikar över temat Homosexuality and the Campaign for Immorality, och utgår från Romarbrevets första kapitel verserna 18-32. Han inleder med att säga att det är direkt chockerande information som utsägs i detta kapitel, som handlar om Guds uttalade vrede som uppenbaras från himlen och som drabbar all gudlöshet och orätt hos de som håller sanningen fången i orättfärdighet. Aposteln Paulus är tydligt och säger att denna vrede kommer över det folk och land som medvetet gått och går emot Guds Ord och det som Hans skapelse har uppenbarat för alla. Det vi kan veta kan vi ju själva se; Gud har gjort det uppenbart för oss alla! Tyvärr har större delen av västvärlden gått emot det som Romarbrevet anger vi borde veta och hålla oss till. Vi har medvetet gått emot Herren Gud med en målsättning som endast gynnar det onda och dess herre och hans anhang. Guds vrede tar sig uttryck på olika sätt. I det sammanhanget handlar det om en vrede som Gud låter äga rum. Paulus skriver:

De bytte ut den oförgänglige Gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem åt orenhet, så att de förnedrade sina kroppar med varandra… De bytte ut Guds sanning mot lögnen; de dyrkade och tjänade det skapade i stället för skaparen, som är välsignad i evighet, amen. Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt… Eftersom de föraktade kunskapen om Gud lät han dem hemfalla åt föraktliga tänkesätt så att de gjorde det som inte får göras uppfyllda av allt slags orättfärdighet, elakhet, själviskhet och ondska, fulla av avund, blodtörst, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och baktalar. De föraktar Gud. De är fräcka, övermodiga och skrytsamma, uppfinningsrika i det onda, uppstudsiga mot sina föräldrar, tanklösa, trolösa, kärlekslösa, hjärtlösa. De vet vad Gud har bestämt: att alla som lever så förtjänar döden. Ändå är det just så de lever, ja än värre, de tycker det är bra när andra gör det.

Tre gånger uttalas Guds utlämnande. Han tar avstånd och utlämnar dem åt att följa sina egna begär och åt sin egen orenhet, så att de förnedrade sina kroppar med varandra. När de bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade i stället för Skaparen så utlämnade han dem åt förnedrande lidelser. Då bytte kvinnorna ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt. Och eftersom de föraktade kunskapen om Gud så lät han dem även hemfalla åt föraktliga tänkesätt, så att de gjorde det som inte får göras uppfyllda av allt slags orättfärdighet, elakhet, själviskhet och ondska, fulla av avund, blodtörst, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och baktalar. De föraktar Gud. De är fräcka, övermodiga och skrytsamma, uppfinningsrika i det onda, uppstudsiga mot sina föräldrar, tanklösa, trolösa, kärlekslösa, hjärtlösa.

Att Gud tar avstånd och lämnar dem som begår dessa brott innebär att de blir sig själva närmast och de kommer att utgå från sina egna svarta hjärtan och tankar, vilket innebär konsekvenser som är fruktansvärda enligt Paulus. De kommer inte bli räddade oavsett deras rop på hjälp utan Gud har lämnat dem åt sitt eget, vilket leder till evig död. Det finns ingen chans till att bli räddad och mycket av det som händer i vår tid pekar på att människor blivit egoister som bara utgår från sig själva. Den omsorg och kärlek man tidigare hade för sina medmänniskor är som bortblåst. Det som tidigare var totalt onaturligt anses vara helt naturligt numera, trots att det strider direkt mot all naturlära och vetenskap. Man struntar i vad fakta säger och väljer hellre att förfäkta galenskap som kommer att leda hela samhället i ett fördärv. Sorgligt!

Bara för 20 år sedan var en man naturligtvis en manlig individ, och en kvinna en kvinnlig individ, alltså ett maskulinum och femininum, två olika personligheter både till kropp, själ samt kroppslig struktur, oftast existerande tillsammans som ett komplement i ett fungerande samhälle. Idag påstås det att vi inte längre vet vad som är manligt alternativt kvinnligt, eftersom det har uppstått nya sorters kategorier av människor, nya gender, som tidigare inte har existerat ens i fantasin. De så kallade ”nya sanningarna” som vissa för fram handlar inte om en majoritet, utan det handlar om en minoritet, en liten klick människor som finns särskilt bland homosexuella grupperingar. Dessa klickar av individer påstår sig veta mer om själva naturen, än vad naturen de facto själv visar upp rent empiriskt, dessutom verkar denna lilla klick dessutom ha rätten att driva dessa absurda påståenden utan att få motstånd av majoriteteten, vilket är märkligt… mycket underligt! Till och med regering, riksdag och hela skolväsendet har med andra ord anammat något som vi vet går stick i stäv mot vetenskapen.

Som barn fick många av oss lära oss att sitta still i skolan och lära oss av proffsen, läraren, som hade auktoritet och stod framme vid katedern och gav oss elever undervisning till livs. Idag tvingas allt för ofta barn istället att lära sig att vara självständiga och själva söka kunskap, oftast via Internet eller i olika sorters grupperingar. Ingen tyngd lägger man längre på varken matematik, språk eller samhällsliv, utan det är gruppverksamheter och påverkan som verkar råda i stora delar av undervisningssfären. Barn och unga verkar även tvingas lära sig allt det som den lilla klicken av eliten anser är viktigt. Ofta handlar det om hjärntvätt av våra barn och unga, för att få dem att tro att det finns någonting utanför det som Gud skapat och  som korrekt vetenskap fastställt under de senaste årtusendena. Nej, numera gäller ny sorts kunskap, som stämmer väl överens med det som Paulus konstaterar: Och eftersom de föraktade kunskapen om Gud så lät han dem även hemfalla åt föraktliga tänkesätt, så att de gjorde det som inte får göras uppfyllda av allt slags orättfärdighet, elakhet, själviskhet och ondska, fulla av avund, blodtörst, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och baktalar. De föraktar Gud. De är fräcka, övermodiga och skrytsamma, uppfinningsrika i det onda, uppstudsiga mot sina föräldrar, tanklösa, trolösa, kärlekslösa, hjärtlösa.

Om du vill kan du ta dig tid att lyssna på den predikan som John Mac Arthur håller i enligt länken nedan:

Lämna ett svar