Ett nytt år med allt fler frågor

Många har i glädje och förväntan firat in det nya året 2021. Än fler har önskat vänner och bekanta ett gott nytt år. Flertalet som firat har med stor sannolikhet haft en innerlig förhoppning om att det ska bli ett bra nytt år, och det kan bli det för många, men allt det som händer i vår värld och land talar om motsatsen?

Det nya året kan innebära större svårigheter, än vad tidigare år redan inneburit för många. Det verkar som att allt fler mindre företag och verksamheter tvingas dra ner eller stänga, eftersom de inte varit beredda eller tillräckligt ekonomiskt starka. Efter att ha erfarit svårigheter under det gångna året innebär fler restriktioner ännu värre ekonomi för mindre företag och anställda.

Om politiker avser stänga fler samhälleliga verksamheter så kan den handlingen komma att sluta i betydligt värre situation än vad de förväntat sig? Svenskar är allmänt snälla och beskedliga, eftersom snällheten har premierats under lång tid. Därför kan det vara lätt att sitta bakom ett skrivbord och ta fram fler förslag på nedstängningar, i tron att alla kommer att följa besluten. Men det kan bli betydligt svårare att realisera begräsningarna i verklighet, särskilt efter att allt fler känner att de fått nog? En fråga som borde att vara mer angelägen för beslutsfattare är hur långt de är beredda att driva den stora massan? Kommer alla snälla svenskar gå med på politikers allt tuffare beslut, och i de fall flertalet bejakar fler begräsningar, hur länge kommer de att acceptera sådana, eller hur långt är folk allmänt beredda att gå politikerna till mötes?

Det kan mycket väl hända att allt fler struntar i det politikerna påstår, eftersom deras beslut oftast tas över folks huvuden och inkluderar inte en glimt av demokrati. Politikerna verkar inte längre vilja förstå vad de är på väg att orsaka vårt samhälle, och vad är det egentliga syftet med alla restriktioner, en fråga de måste kunna besvara. Att bara peka på en pandemi kan inledningsvis vara ett bra alternativ, men när realistiska resultat på antalet drabbade och döda publiceras så verkar det inte alls ha blivit som politikerna först påstod. Allt fler tecken börjar framträda att vi blir lurade, vilket kommer att göda den redan existerande misstänksamheten.

Pandemin, som hitintills inte alls lett till det politiker inledningsvis antydde, verkar ha fått allt för stora proportioner. Allt fler har blivit än mer suspekta. Politikerna verkar vilja tvinga fram än fler underliga lagar och regler om försiktighetsåtgärder, som de säger ska gälla alla. Men själva agerar flera av dem direkt emot sina egna beslut, något som definitivt underminerar ett redan uselt förtroende, i första hand för politikerna själva, men även för deras styrda media, som förmedlar endast sådant som politiker vill ha publicerat.

Kalla mig gärna för konspiratorisk,  eller för en som ser spöken mitt på dagen! Oavsett vad du tycker så gav vår Skapare oss alla en hjärna. Det primära organet inkluderar något vi kallar för sunt förnuft, eller kanske mer korrekt, ett logiskt tänkande. Ifall flertalet för en stund skulle bortse från allt det som media påstår och istället använda sitt eget logiska tänkande så tror jag att många fler skulle komma till slutsatsen, att allt inte är som det borde vara! Det verkar som om någon slags okänd ondska håller på att styra både händelser och människor runt om i västvärlden, och man undrar vad detta kan vara?

Ingen kan knappast förneka att det är pengar som styr det mesta som händer i vårt moderna samhälle! Den som har mycket pengar vet detta och de kan självklart använda sina pengar mot dem som inga pengar har. Det handlar om ett mycket gammalt recept, som har använts många gånger i historien. Det handlar inte om ett nytt fenomen, eller något nytt under himmelen. Historien berättar om allt för många fall där de rikaste agerat ondsint och egoistiskt. Därför måste de som fortfarande äger ett eget sunt förnuft inse att de måste börja agera mot Mammon, som enligt Bibeln är densamme som djävulen. Mammon är lika med pengar och Guds Ord säger tydligt att djävulen är världens och pengarnas härskare, något som beskrivs tydligast när djävulen försöker fresta Jesus efter att han varit utan mat i 40 dygn.

Om vi funderar rent logiskt på allt det som händer, runt om i världen, förstår vi snart att det måste vara några speciella individer som drar i de ekonomiska trådarna. Organisationer som EU, FN och WHO styr över mycket stora belopp pengar. Ifall vi använder lite mer tid och undersöker dessa pengabelopp som florerar inom dessa organ så upptäcker vi snabbt att exempelvis Bill Gates (en av världens rikaste) finansierar stora delar av WHO:s (Världshälsoorganisationen) verksamheter. Varför då och varför just han? Är det då så underligt att Bill Gates intensivt driver frågor som rör vaccinet gällande nuvarande pandemi? Det finns troligtvis många fler spindeltrådar som spinns inom den ekonomiska och onda världen, där vi vanliga dödliga inte har något att hämta.

De största penningsägarna tänker sällan på att de själva är dödliga varelser, precis som vi övriga. De kan realisera det mesta, det mesta de själva önskar här i världen. Än mer sällan tänker de på att även de ska stå till svars inför den slutliga Domaren, något ingen enda kommer undan, inte ens djävulen. När vi står inför den slutliga domen så kommer vi alla att tvingas tala sanning och bara sanning. Hur mycket vi än tidigare har ljugit i det världsliga livet. Ingen enda kan heller köpa sig fri med pengar, inte ens med stora mängder av guld eller silver. Det enda som betyder något i slutet är Guds enkla fråga: Vem är din försvarsadvokat? Om vi inte har en försvarare att hänvisa till, när vi står inför Domaren, ja, då vet vi hur det kommer att sluta!

Att tro att man är något mer än alla andra, bara för att man är mycket rik, känd eller accepterad i världen, betyder inte särskilt mycket! Men tyvärr ser inte de som har sålt sin själ till djävulen detta. De är blinda och döva och kommer aldrig att upptäcka sina egna fel och brister, vilket kommer att kosta dem möjligheten till det eviga livet!

Lämna ett svar