När jag dör och lämnar den jordiska hyddan

Varför är så många i vår tid så rädda och okritiska i sitt rationella tänkande? Som jag ser på den prekära situation vi lever i så verkar allt fler bli påverkade av allt det som framförs av dagens ofta korrupta media, och det till den grad så att de medvetet väljer att svälja alla lögner som förs fram, ofta i syfte att förstöra vår trygga tillvaro här på jorden?

En orsak till allmänhetens allt för abnorma rädsla verkar, enligt mitt sätt att se på tillvaron, vara kopplat till vår rädsla för den kroppsliga döden? Idag talar vi knappast om det faktum att vi kommer att dö kroppsligt sett! Det handlar om en sanning som ingen kommer undan. Den kroppsliga döden handlar om något som är lika naturligt som att vi föds till ett liv här på jorden. Den kroppsliga döden är alltså en konsekvens av att vi har levt färdigt det jordiska livet, som ser olika ut för varje unik individ.

Tragiskt nog tror jag att rädslan för den kroppsliga döden kan vara en av orsakerna till att så många låter sig bli indragna i en slags hysteri. Antingen handlar det om hysterin för vår moder jord, en hysteri som försöker få allt fler att falla på knä inför de rikaste på jorden. Dessa rikemän och kvinnor påstår skrupelfritt, och med hjälp av sin ägda media, att jorden kommer att kollapsa om inte de stora massorna gör något mycket drastiskt! Förslag från de rika handlar ofta om ren galenskap och saknar all vetenskaplighet, fast de förnekar det. Med hjälp av sina stora organisationer inom media, FN, EU och andra suspekta, väljer de  att framföra att de höga halterna av koldioxid är orsakat av oss, vilket inte har med någon sanning att göra utan är ett politiskt beslut som har syftet att förtrycka vetenskap.

Organisationen Rädda barnen gör i nuvarande reklam i TV stor sak av falsk information, och försöker dessutom skrämma barn genom att peka på Gretas missledda information, och för att allt ska bli än mer skräckinjagande visar de upp en jordglob som brinner! Tala om att skapa rädda barn, istället för att rädda barn från lögner.

Som om inte klimathotet vore tillräckligt skräckinjagande för vissa har de allra rikaste i världen även blåst upp ett annat allmänt och odefinierbart hot, den så kallad pandemin, influensan Covid-19. Det har man gjort med hjälp av politiker, bara för att lamslå samhällen och dess invånare, detta så att ingen ska glömma hoten. För att hålla alla hot aktuella sväller den styrda median över av allt mer galen information, om en pandemi som påstås döda tusentals, vilket inte heller är sant eftersom det handlar om lögner som har syftet att förtrycka. Kolla in SCB:s information om hur många som avlidit och kom underfund med att det är färre än förra året.

All skrämselpropaganda som framförs kommer att småningom misslyckas med syftet att skrämma innevånarna. De onda kommer att misslyckas eftersom allt för många innevånare inte tillåter sig bli hjärntvättade av politiker, rika och media. Dessa individer har kvar eget rationellt tänkande, som rent logiskt räknar ut att de hot som framförs inte handlar om reell styrka utan om en propaganda som gör allt för att förtrycka allmänheten till någon slags galen lydnad.

Kristna som satt sin lit till Skaparen, alltså den Gud som har uttalat sitt heliga Ord i bibelns 66 böcker, tror mer på det som Gud har sagt än på det som påstås vara sant enligt världens härskare! De som litar på Bibeln, så som Guds Ord, har ett naturligt skydd som stärker dem i de fall de blir hotade, oavsett det handlar om döden eller om en medveten hjärntvätt. De som tror på JAHVE har sin tillit på Honom som har skapat allt som existerar i universum. De litar på Herre som står ovan allt jordiskt, och som utgav sin enfödde Son, Jesus Kristus, för att frihalsa oss från en evig död.

De som tror på JAHVE behöver inte bära på en rädsla för kroppslig död. De vet att det handlar om en passage som vi alla tvingas gå igenom. Vår rätta hemvist är ändå inte på denna jord. Varför då vara orolig för ett jordiskt liv på jorden? Varken klimathot eller pandemi skrämmer dem som har sin lit på Herren Jesus Kristus, som har skapat allt, även dem som felaktigt försöker manipulera folk och skrämma dem. De som utför felaktighet och hot här i tiden ligger själva purt till, särskilt när de lämnat kroppen för livet på andra sidan, där Gud är den enda rättvisa domaren. Var och en kommer att få ta del av det straff som de är förtjänta av, förutom dem som har satt sin fulla tillit till Kristus, som har befriat dem och själv tagit på sig straffet. I Lukas evangelium (16:19-31) berättar Jesus för lärjungarna en liknelse som handlar om en rik man och den fattige Lasaros. Läs texten utifrån din situation och utifrån frågan om din egen kommande kroppsliga död och livet efter den vi har levt här på jorden!

Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde i fest och glans var dag. Men en tiggare som hette Lasaros låg vid hans port full av sår och önskade att han fick äta sig mätt på resterna från den rike mannens bord. Hundarna kom till och med och slickade på hans sår. Så dog tiggaren och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Den rike dog också han och begravdes. I dödsriket, där han pinades, lyfte han blicken och fick långt borta se Abraham, och Lasaros vid hans sida. Då ropade han: ’Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lasaros att doppa fingerspetsen i vatten och fukta min tunga, jag plågas här i lågorna.’ Men Abraham svarade: ’Kom ihåg, mitt barn, att du fick ut ditt goda medan du levde, liksom Lasaros sitt onda. Nu har han funnit tröst här, medan du plågas. Dessutom gapar det en klyfta mellan oss och er, för att de som vill ta sig över från oss till er eller från er till oss inte skall kunna göra det.’ Mannen sade: ’Då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus. Jag har fem bröder, och han måste varna dem så att inte de också kommer hit till detta plågornas ställe.’ Abraham sade: ’De har Mose och profeterna. De kan lyssna till dem.’ Mannen svarade: ’Nej, fader Abraham, men om någon kommer till dem från de döda omvänder de sig.’ Men Abraham sade: ’Lyssnar de inte till Mose och profeterna, då låter de inte övertyga sig ens om någon står upp från de döda.’«

När den rike mannen väl insett hur eländigt hans jordiska liv varit ville han varna sina bröder för ett liknande öde! Men han fick inte tillstånd till att göra det. Abraham hänvisar i stället till Skrifterna. Har de inte velat ta del av Guds Ord här i livet så kommer de heller inte att tro på en förbättring, trots att de lever ett vedervärdigt liv som de kommer att få plikta för. Frågan är om alla verkligen vill tro att denna liknelse återger en sanning som Gud har sagt ska gälla oss alla? Jag vet inte, men hoppas trots allt att alla som tar del av Jesus liknelse skulle omvända sig och bli trogen den ende Herre som rår över både död och liv. Jesus Kristus är det enda svaret och möjligheten att lämna en torftig, kort och jordisk tillvaro!

Lämna ett svar