Ynka och rädda svensken

Ofta undrar jag varför just vi svenskar är så ynka och lättskrämda jämfört med andra länders befolkning? Ibland är vi så rädda så att majoriteten blir livrädda när etablerade media aktiverar sig och påstår saker och ting, ofta utan att någon djupare journalistisk utredning om sakfrågan stämmer eller inte. Det finns flera exempel men mest förekommande är påståenden om klimatet på jorden, som enligt vissa medias främsta information kollapsar år 2030, om vi inte gör något. Orsaken till den akuta situationen anger etablerade media vara att det är vi människor som påverkar jordens miljö genom att tillföra allt högre halt av koldioxid, ett påstående som i sig själv är sant men att utifrån det påstå att jorden är på väg att gå under är ett långt steg, och inte ens sant. Visserligen påpekar media att det är annan källa som säger det, men det är de själva som lyfter fram informationen som något centralt, antagligen utifrån egna syften. Sådana påståenden har inget allmänt vetenskapligt stöd, åtminstone inte om man besvärar sig med att lyssna till forskare som arbetat inom områdena under flera årtionden. Om man gör som de etablerade median valt att göra, bara lyssna till vad politrukerna inom FN påstår, blir situationen förstås såsom makten vill ha det presenterat.

Oavsett vad vi vill tro, eller inte, så kan FN:s politruker inte bekräfta sina påståenden, allra minst när man jämför deras utsagor med det som renommerade forskarna inom områdena har att säga. Vi borde rimligtvis tro mer på forskare som utför själva arbetet, än vad vi tror på vad olika politruker i FN har att säga? Många forskare, som vet vad de talar om, har i vissa fall trätt fram med risken att bli av med sina forskningsanslag och arbeten. Ingen ifrågasätter att vi påverkar klimatet men de menar även att den största påverkan på koldioxidhalten i vårt klimat handlar om solens och andra yttre faktorers påverkan, avsevärt mycket mer än vad vi människor åstadkommit under senaste århundradena. Forskare verifierar oftast sina påståenden genom att illustrera grafiker och data som går århundraden bakåt i tiden, medan politruker i FN medvetet håller fram korta tidsgrafiker som illustrerar årtionden. Förutom det har man i flera fall även funnit uppgifter om att FN stöder sig på material som är manipulerade. Allt underlag som saknar en gedigen vetenskaplighet inom områdena som rör klimatet måste tas i beaktan innan man uttalar sig något om jordens klimat. Ett exempel på fabricering är ”hockeystickan” som en forskare, som arbetat för FN, har använt sig av och som FN använt som underlag för sina påståenden. Det finns även en som arbetat åt FN och som blev fälld för fabricering i en kanadensisk domstol, något vi inte fått veta något om via de etablerade medierna. Frågor som naturligtvis uppstår är: Vem arbetar FN och dess politruker för? Är de ute efter att gynna, eller premiera, några särskilda grupper i samhället genom att föra fram data som inte stämmer?

På liknade sätt agerar etablerade medier när de informerar om pandemin från Kina, som enligt vissa kommer att förgöra folk runt om i världen. Med hjälp av pandemin har politiker och etablerade medier blåst upp en storm av rädsla. Vissa har även påpekat att det kan vara en av de värsta pandemierna på århundraden. Men det handlar förstås inte om att man framför en sanning. Påståendena utgår från vad någon eller några har valt att framföra akut och som har lett till att man har stängt av folk från att röra sig fritt. Men det är ingen enda som har kunnat bekräfta 100-procentigt vad pandemin egentligen handlar om. Påståendena om pandemin måste med andra ord vara både sann och osann, rimlig och orimlig, beroende på vad man syftar på när man talar om Covid-19 och om hur stora dödstalen verkligen är. Vem eller vad väljer man att jämföra denna pandemi med? Det vi vet är att Covid-19 inte handlar om en pandemi likt spanska sjukan (1700-talet) eller digerdöden, som ägde rum under början av 1900-talet och dödade miljontals människor i världen. Denna pandemi som vi har drabbats av, Covid-19, handlar, oavsett spektakulär information, om en bakterie som drabbar lungorna och som utgör en risk för äldre och dem som har andra underliggande sjukdomar, som därmed kan förvärras. De nämnda grupperna har alltså en större risk att dö, men det behöver inte vara själva Covid-19 som är orsaken till dödsfallet utan den kan ha förvärrat situationen för patienter som redan tidigare befinner sig i och lider av en eller flera olika slags sjukdomar. Eftersom det är dem till åldern komna och dem som redan bär på andra slags underliggande sjukdomar som är värst utsatta så borde det vara just dem man i första hand skyddar? Men allt basuneras inte ut utan etablerade medierna framföra hellre sådant som verkar skrämmande, fast ingen stor dramatik egentligen har ägt rum, inte ens i teorin. De siffror som presenteras runt om i världen, i olika etablerade medier, är i många fall framtagna på helt olika sätt, i olika länder och utifrån olika kriterier, och stämmer inte alltid med varandra, vilket innebär att alla dödsfall som skett inte bero på Covid-19 i sig.

Media allmänt, och etablerad media i synnerhet, har haft en kraftfull effekt. Utan att ha blivit ifrågasatta har de framfört en mängd information som gjort folk rädda. Folk allmänt verkar ta det mesta som påstås på fullaste allvar utan att själva försöka verifiera eller falsifiera det som påstås. Det kan man göra genom att själv undersöka både historiskt som vetenskapligt underlag. Tydligen var folk i vårt land betydligt mer misstänksamma förr i tiden. De trodde inte på allt som skrevs i dags- eller kvällstidningar eller vad som påstods i radio och TV. Förr i tiden trodde många fler på det som skrivs i Bibelns 66 böcker.

Mycket av det som sägs i Bibeln, Guds Ord, går faktiskt stick i stäv mot det som vår tids etablerade media framför. Förr i tiden hade betydligt fler större lit på sin Herre och Gud (JAHVE), som har skapat universum och som borde vetat mer om både klimat såsom pandemier. Förr i tiden hade människor i vårt land ett starkt förtroende för JAHVE, som är den som styr hela vår tillvaro. Som vår Herre och Gud har Han visat oss sin självutgivande kärlek genom att offra sin enfödde Son, Jesus Kristus, för våra synders skull. Det gjorde Han för att Han älskar dig och mig! Han tar även hand om oss fort-farande idag, och när Han säger att Han inte lägger större bördor på våra axlar än vad vi mäktar med att bära så litar jag på det!

Kan då svenskarnas nuvarande rädsla handla om något helt annat än de faktorer som anges ovan? Kan det vara så att många i verklighet är rädda för sin egen kommande död och sin egen bräcklighet? Flertalet vet ju, innerst i sina hjärtan, att vi alla är skapade till eviga varelser, och därför kommer vi alla att leva för evigt; antingen i evighet hemma hos Gud i paradiset eller i en evighet i det helvete som djävulen förberett för de sina? Denna insikt kan vara en del av den inre röst som hörs inom oss? Det kan handla om vårt samvete eller den ande som Gud danat i våra hjärtan? Jag tror att den talar fortfarande till många, trots att många förnekar det. Kan den allmänna rädslan som råder idag, inte minst för vad som ska hända, få oss att bli så rädda? Om det handlar om det så handlar det om en naturlig mänsklig reaktion, men rädsla är enligt Guds Ord motsatsen till kärlek, alltså något som inte kommer från Herren. För enligt Guds sätt att se kan rädslan inte existera i kärleken. Råder kärlek så kan inte rädsla råda enligt Bibeln. I 1 Joh 4:18 kan vi läsa; Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan, ty rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet.

De som sätter sin lit till Herren, Jesus Kristus, behöver därför aldrig vara rädda, inte ens när man drabbas av sjukdom, våld, eller annat elände som drabbar världen. Vi har ju lagt allt i Guds händer, genom vår tro på att Jesus Kristus dog på korset för våra synders skull. Vi vet att vi inte klarar av något utan Herrens hjälp. En troende är beroende av Guds kraft, ynnest och nåd! Det säger mycket om den kristna tron och om hur den fungerar även rent praktiskt. När en kristen hör nyheter om pandemier eller klimathot får hon vända sig till Guds Ord och lägga fram all sin oro, rakt i famnen på Herren Jesus Kristus, som dog för henne. Tänkt vilken lättnade det är att leva på ett sådant sätt!

Lämna ett svar