De i synd förlorade generationerna

I vårt land lever, än så länge, många fortfarande i ett gott välmående. Och det gör många trots att allt fler har börjat känna av svårigheterna. Personligen tror jag att många fler kommer att få det betydligt svårare i framtiden, om inte annat så ekonomiskt eller av andra okända skäl. Vårt välmående, som många fortfarande får njuta av, är inte byggt av oss själva utan av våra förfäder, som arbetade idogt för sin avkommas skull, och det gjorde de under svett och tårar, fast många idag tar allt det goda för givet. Det goda som vi har fått njuta av handlar alltså inte om något annat än effekten av det som våra förfäder slet för.

Tacksamheten för det vi har fått som gåva är numera bortblåst och glömt. Dagens etablerade verkar hellre utgå från lögner. Glädjande nog har allt fler börjat inse att deras tal handlar om falska fasader. Det ser ut som att orden ”ju mörkare natten blir, desto mer synlig blir ljuset” börjat få mening i vårt förvirrade samhälle. Människan är i grund och botten känslig för sanningen. Hon har, även om hon själv lever i ett moraliskt förfall, känsla för vad som är rätt och fel. Det har hon för att JAHVE (=Gud=gott) en gång inblåste sin helige Ande i oss. Ingen undkommer kallelsen att återvända, tillbaka till det vi en gång blev utslängda från; nämligen paradiset! Oavsett vem vi än är talar våra hjärtan till vårt förstånd. Visst, vi kan förkasta allt vad den inre rösten säger, men vi undkommer inte den utan har fortfarande känsla för vad som är rätt och vad som är fel, även om vi är kriminella. Se bara på hur stränga regler och lagar som styr de kriminella gängen!

Denna förmåga har vi därför att vi alla är eviga varelser. Vi kommer att leva, antingen i paradiset eller i helvetet, ett val som vi alla har att göra aktivt, oavsett vi vill eller inte. Den synd som allt för många begår är att de väljer att slänga ut sin gudstro och därmed även sin JAHVE, alltså den Gud som våra förfäder var beredda att dö för. De vågade visa att de inte klarade sig på egen hand, utan var istället ödmjuka nog för den kraft som en gång skapade hela universum.

Ändå beter sig många som om de var så självkloka så att de inte längre behöver någon utanför sig själv. De har, i många fall, utsett sig själva till en gudom och tror att de har allt de behöver, och det via sin egen kraft och möjlighet. Men när sjukdom, fattigdom eller annan prövning drabbar dem så inser de hur knapp deras egen kraft och möjlighet verkligen är. Tråkigt nog verkar det som om vi, gång på gång, tvingas falla långt ner innan vi inser det mest primära behovet av JAHVE, som har skapat universum och våra ynkliga liv!

Som en del av alla lögner som etablerade medier och partipolitiker försöker hamra i oss har de under de senaste årtiondena hävdat att islam, liksom andra religioner, tillber samma gudom som våra förfäder tillbad. De etablerade försöker alltså legalisera en lögn som våra förfäder skulle bestrida med full kraft! Våra förfäder skulle undra om de verkligen hörde rätt, när det gäller vissa påståenden av etablerade i vår tid? Hur kan deras avkomma vara så ”förljugna och förvillade” så att de tror att islam, eller någon annan religion för den delen, är jämförbar med tron på Jesus Kristus? Sorgligt nog skulle förfäderna snart inse att sådana åsikter beror på att deras avkomma har slängt sin konfirmationsbibel på soptippen och numera vandrar de hellre på okunnighetens väg, en väg där djävulen har övertaget i, så länge han har lov att verka här i världen. Han är och förblir lögnens fader och världens förvillare och han driver medvetet människor in i värsta tänkbara fördärvet.

Islam är en religion som utgår från den onde Satan och hans förvridna lära. Detta inser åtminstone de som själva tagit sig tid att läsa deras så kallade heliga bok; koranen. Det är en bok som är uppdelad i två delar. Första delen utgår från Mohammeds tid i Mecka och är mindre våldsamt, trots att även den delen är emot kristna och judar. Den andra delen, från Medina, hör vi talas om tillfället då profeten väljer att döda 800 judiska män på en eftermiddag, för att de och de boende i Mecka inte ville erkänna honom som profet.

Som krydda på allt det andra galna som pågår i vårt samhälle så har de etablerade i samhället anammat islam och det till den mildra grad att de inbjudit dem att ingå i deras politiska och mediala styrelser, möjligtvis för att de ska få en legalitet att agera, och det gör man fast de vet att islam inte gör skillnad på religion och stat. Numera har de alltså mer eller mindre ensamrätt att offentligt skrämma svenskar till tystad, genom att hävda rasism, islamofobi och annan sorts brun-smet. Politiker har även bistått dem genom att ingå särskilda avtal med islam och de ser även positivt på andra religioner, och därför har de utsett särskilda ämbetsmän som har fått till uppgift att jaga kristna som uttrycker sig ogillande mot andra religioner. Däremot erbjuder de ingen som helst skydd för kristna, som har valt att aktivt följa sina förfäders tro på Jesus Kristus.

Det är skrämmande hur långt vi har tillåtit alla dessa etablerade medier och partipolitiker att gå stick i stäv mot våra förfäders tro på Jesus Kristus, den enda tro som är hela vårt lands lagar och regler bygger på. De har aktivt tagit avstånd från våra förfäders Herre och Skapare, som har älskat och fortfarande älskar och skyddar dem som älskar Honom!

En sak är dock säker: Om våra förfäder skulle få möjlighet att säga något till de etablerade medierna och politikerna så skulle de helt oblygt, inför oss de etablera, påminna oss alla om att de en gång byggde vårt land och vårt samhälle för sin avkommas skull, inte för dem som tillhör islam, eller någon annan religion, och deras förmån.

Lämna ett svar