Vad innebär det att utses till minister

När jag söndagen 12 januari 1986 vigdes till Verbi Divini Minister (Bachelor of Divinity) för resterande del av mitt liv så blev jag en Guds Ords tjänare, eftersom ordet MINISTER betyder TJÄNARE, inte Herre, herde eller ledare som allt för många tycks tro att minister betyder.

Som minister är man tillsatt att tjäna. Man ska fungera så som ambassadör för någon annan än sig själv. För egen del lovade jag att tjäna Herren, Jesus Kristus, och föra vidare det Gud säger i sitt heliga Ord, i Bibeln. Uppdraget var att föra fram det Gud vill ha sagt. Inget annat! Jag ska alltså inte vid något enda tillfälle företräda mig själv, eller ens förespråka något som jag själv tycker skulle passa bra.

På samma sätt är det tänkt att det ska fungera när det gäller statsminister, liksom övriga ministrar i en regering. Samtliga ministrar i regeringar är tillsatta för att tjäna staten och sitt land. De ska med andra ord aldrig förespråka något annat än vad landet och staten vill ha framfört, inte heller tala något i egen sak!

Är det då så vår regerings ministrar fungerar, eller har vissa av dessa tjänare blivit självutnämnda Herrar, som börjat styra dem de är satta att tjäna? Detta är en angelägen fråga som alla bör ställa sig, inte minst efter att man har suttit och lyssnat till vad ministrarna säger offentligt. Att låta sig bli utsedd till minister handlar om att man medvetet bejakar att bli underställd sin uppdragsgivare!

Lämna ett svar