Varför har rädslan fått ett sådant genomslag

När rädslan griper tag i oss så kan inte kärleken råda i oss något som aposteln Johannes lyfter fram när han skriver (1 Joh 4:18):

Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan för rädsla hör samman med straff. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken

Den ende som tjänar på vår rädsla är ondskan och dess herre, djävulen. Låt dig inte dras ned i rädslans träsk, oavsett det gäller hot om klimat eller COVID-19, eller något annat akut hot som ondskan är mån om att skrämma oss med!

Lämna ett svar