Den kristna tron är den enda garantin för mänsklig moral

Mest troligt är det många som ifrågasätter rubrikens påstående, och det med all rätta utifrån deras sekulära situation och utifrån det samhällsklimat de lever i. Däremot är det avsevärt färre som ens kan argumentera emot mitt påstående, eftersom påståendet är sant åtminstone om man är intresserad av att pröva sanningshalten rent vetenskapligt.

Vi behöver exempelvis betrakta vårt samhälles social statistik och de historiska data som existerar för att bl.a. konstatera att vårt postmoderna samhälle inte längre äger liknande moraliska förhållningssätt, och än mindre tillämpning av tidigare samhällsmoral, som tidigare svenska kristna samhället utgick ifrån såsom en naturlig del av den lära som var allmänt utbredd.

Som ung blev jag lärd av mina föräldrar att respektera äldre; jag skulle hålla upp dörren ifall jag såg att någon kom efter; jag skulle, utan att ifrågasätta, erbjuda min egen plats i t.ex. bussen eller på tåget om jag såg en äldre stå utan möjlighet till ett eget säte. Alla dessa kristet grundade regler är som bortblåsta. Idag tänker flertalet på sig själv och struntar i andra, något som var väldigt populärt när jag växte upp som ung. Det finns även oerhört många argument som talar för att moralen är på väg att bli än mindre aktuell, vilket är beroende av hur vårt samhälle avlägsnar sig allt mer från kristen tro eller att den redan saknar alla argument att ens äga en kristen tro.

Vårt svenska samhälle, som numera till största del utgår från Darwins teori om naturen, relativismen som avklätt all mysticism, egoismen som expanderar exceptionellt, och de allmänt sekulära teorierna i de avgörande frågorna om livets begynnelse, meningen med livet, moral och varthän vårt liv syftar, har under de senaste 50-åren förlorat sin tidigare ställning till en adekvat kristen lära, som de facto lär ut alla svar på de nämnda och avgörande frågorna. Idag saknar flertalet grundläggande vetskap om skillnaden mellan olika religioner, de saknar all adekvat lära kring begreppet moral, i alla fall när man jämför dagens moral med det som våra förfäder sade sig stå för. Dagens samhälleliga medborgare sakar i stort referenser till vad en överliggande moralisk lära har att tillföra i arbetet med att jämföra sitt eget liv med.

Människor i allmänhet beter sig inte alls på samma sätt i jämförelse med tidigare generationer som växte upp i en kristen tradition. Nuvarande generationer får aldrig chansen att lära sig hur man beter sig utifrån en kristen tradition, primärt för att deras föräldrar inte har någon som helst relation till den överliggande moralen som deras förfäder utgick ifrån. Idag är flertalet, medvetet eller omedvetet ateister eller så utgår de utifrån någon slags sekulär situation som saknar relation till en kristen tro.

Den kristna tron har kastats ut från flertalet hem, från de allmänna skolorna, från arbetsplatserna, från allt vanligt samhälleligt liv och isolerats till de så kallade ”kyrkorna”, som folk allmänt inte ens vet vad det betyder. Deras kunskap refererar till en särskild byggnad (kyrka) medans ordet i sig refererar till en speciell kristen gemenskap. Därför gör svenskar i allmänhet inte längre någon skillnad mellan t.ex. Islam och kristen tro, hinduism eller buddism, Livets ord eller någon annan ism. Allt sammanblandas och alla tror att en islamist ber till samma gud som en kristen, vilket försträckts av kristna ledare som själva har blandar samman gudsbegreppet.

Kristna läran och tron går inte att jämföra med exempelvis islam, detta eftersom deras heliga bok ”Koranen” är den enda historiska bok som förnekar Jesus Kristus såsom uppstånden från de döda. Islam är alltså den enda religion som förnekar en konkret och vetenskapligt bekräftad händelse. Något som jag är övertygad kommer att förändra vårt hela samhälle i grunden, och detta efter att antalet muslimer har ökat och de blivit fler än vad landets övriga befolkning består av. Då kommer Islam med all rätta att ta över det sekulära samhället och de kommer att ändra det sekulära samhället till ett samhälle som islamisterna tror på och som utgår från Sharialagar. Att detta sker handlar bara om en tidsfråga. Dagens sekulära population har inga konkreta argument när samhället skriker efter fler regler. Det sekulära saknar det som islam har mycket av, nämligen om allmänna regler om hur samhället bör styras. Men för allas vetskap är det viktigt att veta att Islam inte gör någon som helst skillnad mellan politik och religion, det handlar om ett och samma system. Av de orsaker kommer de att ha ett övertag mot ett sekulärt samhälle som bara lever utifrån teorier som ex. Richard Dawkins, Darwin, Christopher Hitchen, Karl-Marx och andra ateister har övertygat allmänheten om. De nämnda teorierna handlar oftast om tomma ord och enskildas teorier som aldrig blivit bevisade eller ens behandlade utifrån de allra mest avgörande mänskliga frågorna vi tvingas leva med, nämligen frågorna som behandlar:

  1. Livets begynnelse?
  2. Meningen med livet?
  3. Moral eller inte?
  4. Varthän syftar våra liv och är livet ändligt eller oändligt?

Nutida vetenskap, som vet mer än när ex. Darwin levde främst inom området molekylär DNA, är mer benägna att bejaka en gudom än vad sekulära samhällen allmänt är, vilket i sig är mer än märkvärdigt! Trots att mycket talar emot så är min förhoppning ändå att många fler ska vakna till innan det är för sent. Tyvärr talar mycket emot min förhoppning, eftersom jag ser så många rycka axlarna åt dessa tokiga kristna som alarmerar. Ja, det är helt rätt. Som kristen vill jag alarmera mer i denna angelägna fråga än vad politiker och andra alarmerar kring frågan om vår miljö. Deras alarm om miljön stämmer inte med grundläggande vetenskap, utan är en del av det sekulära samhället, som inte vill eller kan lita på att Gud håller även vårt universum i sin hand. Jag litar fullständigt på att Gud vet exakt vad som sker och inte sker. Och hade det varit så att miljön var ett hot, som miljövännerna försöker göra den till, så hade det även varit medtagen i den Skrift som finns att ta del av, Bibeln. Fråga ex. Dr. Hugh Ross, som är professor inom astronomisk fysik. Han tvekar inte ett ögonblick! Du kan lyssna när han debatterar mot ateisten och dr. i fysik/kemi Peter Atkins nedan:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *